Cooking – Basic Polish Vocabulary

5  1    38 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to mix
Mix all the ingredients and add some water.
Lernen beginnen
mieszać
Wymieszaj wszystkie składniki i dodaj wodę.
kettle
Could you put the kettle on?
Lernen beginnen
czajnik
Czy mógłbyś nastawić czajnik?
to add
Don't forget to add salt and pepper to the sauce.
Lernen beginnen
dodawać
Nie zapomnij posolić i popieprzyć sos.
to steam
Steam cooking is considered to be healthy.
Lernen beginnen
gotować na parze
Gotowanie na parze uznawane jest za zdrowe.
to simmer
Allow the soup to simmer for a few minutes before adding the cheese.
Lernen beginnen
gotować na wolnym ogniu
Gotuj zupę na wolnym ogniu przez kilka minut zanim dodasz ser.
to cook
I learned to cook at the age of ten.
Lernen beginnen
gotować
Nauczyłem się gotować w wieku dziesięciu lat.
cooking
Pupils have cooking lessons twice a week.
Lernen beginnen
gotowanie
Uczniowie mają lekcje gotowania dwa razy w tygodniu.
to cut
He is cutting the loaf of bread with a silver knife.
Lernen beginnen
kroić
Kroi chleb srebrnym nożem.
spoon
There are about thirty kinds of spoons.
Lernen beginnen
łyżka
Istnieje około trzydziestu rodzajów łyżek.
microwave
My mother has hundreds of microwave cakes recipes.
Lernen beginnen
mikrofalówka
Moja mama ma setki przepisów na ciasta pieczone w mikrofalówce.
timer
If you don't want to burn your cake, use the timer.
Lernen beginnen
minutnik
Jeśli nie chcesz spalić ciasto, użyj minutnika.
bowl
Pour all the ingredients into the bowl and stir them.
Lernen beginnen
miska
Wlej wszystkie składniki do miski i wymieszaj je.
to pour
Pour some water into the glass and add a slice of lemon.
Lernen beginnen
nalewać
Wlej trochę wody do szklanki i dodaj plasterek cytryny.
knife
The victim was stabbed with a knife.
Lernen beginnen
nóż
Ofiara została ugodzona nożem.
to peel
The cook is going to demonstrate how to peel a lemon.
Lernen beginnen
obierać
Kucharz zademonstruje jak obierać cytrynę.
can opener
Why are some can openers so difficult to use?
Lernen beginnen
otwieracz do puszek
Dlaczego niektóre otwieracze do puszek są tak trudne do użycia?
paper towel
Mrs Wilson uses one roll of paper towel every day.
Lernen beginnen
papier kuchenny
Pani Wilson zużywa jedną rolkę papieru kuchennego dziennie.
frying pan
The best frying pans are produced in Scandinavia.
Lernen beginnen
patelnia
Najlepsze patelnie produkowane są w Skandynawii.
to bake
Let's bake a lemon cake tonight?
Lernen beginnen
piec
Upieczmy ciasto cytrynowe dziś wieczorem?
to grill
A lot of vegetables, such as carrots, peppers or tomatoes can be grilled.
Lernen beginnen
piec na grillu
Wiele warzyw, takich jak marchew, papryki czy pomidory można upiec na grillu.
oven
There are two main kinds of ovens, electric and gas ones.
Lernen beginnen
piekarnik
Istnieją dwa główne rodzaje piekarników, elektryczny i gazowy.
to serve
The meal was served with a glass of white wine.
Lernen beginnen
podawać
Danie podano z kieliszkiem białego wina.
to heat
Remember not to heat the butter when making the cake.
Lernen beginnen
podgrzewać
Pamiętaj, żeby nie podgrzewać masła, gdy będziesz piekł ciasto.
recipe
My grandmother gave me her cooking book with hundreds of fantastic recipies.
Lernen beginnen
przepis
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
to chop
Chop the carrots and add some lemon juice and sugar.
Lernen beginnen
siekać
Posiekaj marchewki, dodaj sok z cytryny i cukier.
sieve
Cooking sieves are made from plastic or stainless steel.
Lernen beginnen
sitko
Kuchenne sitka są wykonane z plastiku lub nierdzewnej stali.
ingredient
Have you got all the necessary ingredients for the cake?
Lernen beginnen
składnik
Czy masz wszystkie, niezbędne składniki do upieczenia ciasta?
to fry
Ann doesn't know how to fry an egg.
Lernen beginnen
smażyć
Anna nie potrafi usmażyć jajka.
to burn
Nobody wanted to eat the toast, because it was burnt.
Lernen beginnen
spalić
Nikt nie chciał zjeść tosta, ponieważ był spalony.
plate
On the plate there were potatoes, a piece of fish and some brussels sprouts.
Lernen beginnen
talerz
Na talerzu były ziemniaki, kawałek ryby i brukselka.
to melt
Butter should never be melted on high heat.
Lernen beginnen
topić, rozpuszczać
Masło nie powinno topić się w wysokiej temperaturze.
to beat
There are different methods of beating eggs.
Lernen beginnen
ubijać
Istnieją różne metody ubijania jaj.
to wash
All vegetables should be carefully washed before being served.
Lernen beginnen
umyć
Wszystkie warzywa powinny być starannie umyte przed podaniem.
rolling pin
Rolling pins are no longer used by young housewives.
Lernen beginnen
wałek
Młode gospodynie nie używają już wałków do pieczenia.
fork
I have just bought a set of aluminium forks.
Lernen beginnen
widelec
Właśnie kupiłem komplet aluminiowych widelców.
to boil
Do you know the temperature of boiling water?
Lernen beginnen
wrzeć
Czy znasz temperaturę wrzenia wody?
to stir
Add some sugar and stir it well.
Lernen beginnen
zamieszać
Dodaj trochę cukru i dokładnie wymieszaj.
cooking
More and more men enjoy cooking these days.
Lernen beginnen
gotowanie
Coraz więcej mężczyzn lubi gotować.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.