COSMIC B1+ - Students’ Book - 0001 - 08.12.2014r

 0    181 Datenblatt    29dexon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozdział, na przykład, w książce)
Lernen beginnen
unit
czytanie
Lernen beginnen
reading
Wybierając tytuł
Lernen beginnen
choosing a title
sedno, istota sprawy
Lernen beginnen
gist
rozumieć istotę (sprawy, problemu)
Lernen beginnen
get the gist
czytanie ze zrozumieniem
Lernen beginnen
gist reading
słownictwo
Lernen beginnen
vocabulary
słownictwo
Lernen beginnen
the body of words used in a particular language
osobowość
Lernen beginnen
personality
charakterystyczny, wyróżniający
Lernen beginnen
distinctive
dystynktywny
Lernen beginnen
distinctive
wyraźnie, wyraziście
Lernen beginnen
distinctively
odrębność
Lernen beginnen
distinctiveness
osobowość
Lernen beginnen
the combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character
przymiotnik
Lernen beginnen
adjective
przymiotnik
Lernen beginnen
a word or phrase naming an attribute, added to or grammatically related to a noun to modify or describe it
słowotwórstwo
Lernen beginnen
word formation
rzeczownik
Lernen beginnen
noun
rzeczownik
Lernen beginnen
a word (other than a pronoun) used to identify any of a class of people, places, or things (common noun), or to name a particular one of these (proper noun ).
rzeczownik «część mowy obejmująca wyrazy oznaczające osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko, pojęcie; też: wyraz należący do tej części mowy»
Lernen beginnen
noun
wygląd
Lernen beginnen
appearance
wygląd
Lernen beginnen
the way that someone or something looks
opisowy
Lernen beginnen
descriptive
opisowy
Lernen beginnen
serving or seeking to describe
gramatyka
Lernen beginnen
grammar
gramatyka
Lernen beginnen
the whole system and structure of a language or of languages in general, usually taken as consisting of syntax and morphology (including inflections) and sometimes also phonology and semantics
zbiór reguł opisujących system języka
Lernen beginnen
grammar
grupa angielskich czasowników, które zazwyczaj nie tworzą czasów continuous. Przeważnie czasowniki te opisują stany które trwają przez określony czas
Lernen beginnen
Stative verbs
rodzajnik
Lernen beginnen
article
słuchanie
Lernen beginnen
listening
umiejętność rozumienia tekstu mówionego
Lernen beginnen
listening skills
mówienie (o czymś), przemawianie
Lernen beginnen
speaking
pisanie (jako czynność)
Lernen beginnen
writing
Nigdy nie używam papieru do pisania. Zamiast tego korzystam z tabletu
Lernen beginnen
I never use paper for writing. Instead, I use my tablet
ludzie
Lernen beginnen
people
moi krewni, moja rodzina
Lernen beginnen
my people
adoptować (dziecko)
Lernen beginnen
adopt
przodek
Lernen beginnen
ancestor
narodziny, poród
Lernen beginnen
birth
dzieciństwo
Lernen beginnen
childhood
dziecko wujka lub cioci
Lernen beginnen
first cousin
przede wszystkim
Lernen beginnen
first thing
dziadek, babcia, dziadkowie
Lernen beginnen
grandparent
babcia cioteczna (ciotka rodzica)
Lernen beginnen
great-aunt
pradziadkowie
Lernen beginnen
great-grandparent
dziadek wujeczny (wujek rodzica)
Lernen beginnen
great-uncle
wujostwo
Lernen beginnen
aunt and uncle
przyrodni brat
Lernen beginnen
half-brother
mieć coś wspólnego (ze sobą)
Lernen beginnen
have something in common
identyczny
Lernen beginnen
identical
dziedziczyć, przejmować w spadku (np. własność, tytuł)
Lernen beginnen
inherit
spadkobierca
Lernen beginnen
inheritor
dziedziczny
Lernen beginnen
inheritable
odziedziczyć coś po kimś
Lernen beginnen
inherit something from somebody
samotny (czujący się samotnie)
Lernen beginnen
lonely
stracić z kimś kontakt
Lernen beginnen
lose touch with somebody
teściowa
Lernen beginnen
mother-in-law
bratanek, siostrzeniec
Lernen beginnen
nephew
wnuk brata, wnuk siostry
Lernen beginnen
great nephew
syn bratanicy lub bratanka bądź siostrzenicy lub siostrzeńca
Lernen beginnen
grandnephew, great-nephew
córka bratanicy lub bratanka bądź siostrzenicy lub siostrzeńca
Lernen beginnen
great-niece
bratanica, siostrzenica
Lernen beginnen
niece
jedynak (dziecko niemające rodzeństwa)
Lernen beginnen
only child
krewny
Lernen beginnen
relative
krewni, bliscy
Lernen beginnen
relatives
bliski krewny
Lernen beginnen
close relative
relatywny spokój, stosunkowy spokój
Lernen beginnen
relative calm
przewaga relatywna (względna)
Lernen beginnen
relative advantage
więzy krwi
Lernen beginnen
blood relation
więzy krwi
Lernen beginnen
blood relative
relatywnie
Lernen beginnen
in relative terms
kuzyn w drugiej linii
Lernen beginnen
second cousin
rodzeństwo (brat lub siostra)
Lernen beginnen
sibling
rywalizacja między rodzeństwem
Lernen beginnen
sibling rivalry
Czy masz rodzeństwo?
Lernen beginnen
Do you have any brothers or sisters?
Czy masz rodzeństwo?
Lernen beginnen
Do you have any siblings?
podobny
Lernen beginnen
similar
uderzająco podobny
Lernen beginnen
strikingly similar
w podobnym tonie
Lernen beginnen
in the same vein
w podobnym tonie
Lernen beginnen
in a similar vein
mieć podobne gusta
Lernen beginnen
have similar tastes
Jeśli mógłbym w przyszłości służyć w podobnej sprawie, proszę o kontakt
Lernen beginnen
If I can offer you any similar services in the future, please feel free to contact me.
brat przyrodni
Lernen beginnen
stepbrother
macocha
Lernen beginnen
stepmother
bliźniaczka, bliźniak
Lernen beginnen
twin
zamieniać, wymieniać
Lernen beginnen
swap
zamieniać, wymieniać
Lernen beginnen
swop, British English
synonim
Lernen beginnen
exchange
podmieniać
Lernen beginnen
swap, swop
wymiana, zamiana, podmiana
Lernen beginnen
swap, swop, informal
zamieniać (się), wymieniać (się)
Lernen beginnen
swap
zamieniać się lekcjami
Lernen beginnen
swap lessons
kłopot
Lernen beginnen
trouble
wpaść w tarapaty
Lernen beginnen
get into trouble
wpaść w tarapaty
Lernen beginnen
run into trouble
ponownie połączyć, scalać, przysłówek
Lernen beginnen
reunite
dowiedzieć się, dowiadywać się
Lernen beginnen
find out, found out, found out, phrasal verb
Później się dowiedziałem, że ona mnie okłamywała
Lernen beginnen
I later found out that she had been lying to me
synonim
Lernen beginnen
learn
W końcu odkryłem, co jest nie w porządku z moim rowere
Lernen beginnen
I have finally found out what is wrong with my bike
ale dla innych
Lernen beginnen
but for some
dorosnąć
Lernen beginnen
grow up
Dzieci dorastają i przestają być dziećmi
Lernen beginnen
Children grow up and are no longer children
Będę klownem w cyrku jak dorosnę
Lernen beginnen
I'm going to be a clown in a circus when I grow up
Jeśli nie dorośniesz, twoje problemy dopiero się zaczną
Lernen beginnen
If you don't grow up, your problems are just beginning
wyrosnąć, zaistnieć
Lernen beginnen
grow up, phrasal verb
dorośnij!
Lernen beginnen
grow up! phrasal verb
tęsknić
Lernen beginnen
long
podejść bliżej, zbliżyć się
Lernen beginnen
come up, phrasal verb
utrzymywać, kontynuować (działanie)
Lernen beginnen
keep
coś w tym stylu
Lernen beginnen
sort of thing
wszystko w tym stylu
Lernen beginnen
all sort of things
spotkanie, kontakt, zetknięcie
Lernen beginnen
encounter
Pamiętam mój pierwszy kontakt ze smartfonem. Nie miałem pojęcia, jak zacząć
Lernen beginnen
I remember my first encounter with a smartphone. I had no idea how to start with it
potyczka, spotkanie (np. drużyn sportowych)
Lernen beginnen
encounter
Dziś ma miejsce potyczka na Anfield Road - Liverpool F.C. kontra Everton
Lernen beginnen
There's is an encounter today at Anfield Road - Liverpool F.C. versus Everton
napotykać, spotykać, natykać się
Lernen beginnen
encounter
napotykać, spotykać, natykać się
Lernen beginnen
to meet somebody or come across something (usually by accident)
Napotkaliśmy pewne trudności, próbując zaaplikować o wizę
Lernen beginnen
We encountered some difficulties when trying to apply for a visa
natrafiać (np. na opór), doświadczać, stawać wobec (np. nowego doświadczenia)
Lernen beginnen
encounter
zmierzać się (w sporcie)
Lernen beginnen
encounter
dowiedzieć się, dowiadywać się
Lernen beginnen
find out, found out, found out
dowiedzieć się, dowiadywać się
Lernen beginnen
to get some information about
Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową
Lernen beginnen
To find out more, visit our website
Czy oni dowiedzieli się, ile będą kosztować bilety?
Lernen beginnen
Have they found out how much the tickets will cost?
odkrywać kogoś, ujawniać kogoś, demaskować kogoś
Lernen beginnen
find somebody out, phrasal verb
dowiadywać się czegoś, upewniać się co do czegoś, odkryć coś
Lernen beginnen
find out something, phrasal verb
skontaktować się z kimś
Lernen beginnen
get in touch with somebody
skontaktować się z kimś
Lernen beginnen
to contact somebody
zorientować się w czymś, pojąć coś
Lernen beginnen
get in touch with something
wychowywać kogoś (np. dziecko)
Lernen beginnen
bring up somebody, British English
wychowywać kogoś (np. dziecko)
Lernen beginnen
bring somebody up, British English
spotkać
Lernen beginnen
meet, met, met
spotkać
Lernen beginnen
come into the presence or company of (someone) by chance or arrangement
kurs, przedmiot (na studiach)
Lernen beginnen
course at university
lubić, polubić
Lernen beginnen
get on
radzić sobie, robić postępy w czymś
Lernen beginnen
get on with something, phrasal verb
kontynuować coś
Lernen beginnen
get on with something, phrasal verb
mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś
Lernen beginnen
get along with somebody, phrasal verb
mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś
Lernen beginnen
get on with somebody, phrasal verb, British English
iniesamowicie, niewiarygodnie
Lernen beginnen
incredibly, informal
nieprawdopodobny, niesamowity, cudowny
Lernen beginnen
incredible
niewiarygodność, nieprawdopodobieństwo
Lernen beginnen
incredibility
Niewiarygodne!
Lernen beginnen
Incredible!
mieć z kimś dużo wspólnego
Lernen beginnen
have a lot in common with somebody
otwarty, towarzyski
Lernen beginnen
outgoing
synonim
Lernen beginnen
sociable
wypływający, wychodzący (np. statek z portu)
Lernen beginnen
outgoing
wyjściowość, towarzyskość
Lernen beginnen
outgoingness
towarzyski
Lernen beginnen
sociable
towarzyskość
Lernen beginnen
sociability
towarzysko, przyjaźnie
Lernen beginnen
sociably
energiczny
Lernen beginnen
energetic
energicznie, z energią, z werwą, z wigorem, stanowczo, z rozmachem
Lernen beginnen
energetically
leniwy
Lernen beginnen
lazy, lazier, the laziest
próżniaczy (np. czas)
Lernen beginnen
lazy, lazier, the laziest
przeciwieństwo
Lernen beginnen
industrious
pracowity, pilny
Lernen beginnen
industrious
pracowitość, pilność
Lernen beginnen
industriousness
pracowicie, pilnie
Lernen beginnen
industriously
zrelaksować się
Lernen beginnen
chill
zrelaksować się
Lernen beginnen
chill out
wyluzuj się!
Lernen beginnen
chill!
wyluzuj się!
Lernen beginnen
chill out!
hojny, wspaniałomyślny
Lernen beginnen
generous
przeciwieństwa
Lernen beginnen
mean, parsimonious
obfity, sowity
Lernen beginnen
generous
szczodry, wspaniałomyślny
Lernen beginnen
generous
skąpy
Lernen beginnen
mean
rozsądny, sensowny
Lernen beginnen
sensible
bycie poznawalnym poprzez zmysły
Lernen beginnen
sensibleness
świadomość, dorzeczność, mądrość
Lernen beginnen
sensibleness
odżywiać się rozsądnie
Lernen beginnen
follow a sensible diet
ktoś nie ma w zwyczaju zachowywać się rozsądnie
Lernen beginnen
somebody doesn't do sensible
być świadomym czegoś, zdawać sobie sprawę z czegoś
Lernen beginnen
be sensible of something
mądrze, rozważnie, z sensem
Lernen beginnen
sensibly
wiara w siebie, pewność siebie
Lernen beginnen
self-confidence
pewność siebie, śmiałość
Lernen beginnen
self-confidence
definitywnie, zdecydowanie
Lernen beginnen
definitely
Zdecydowanie warto to wypróbować
Lernen beginnen
It's definitely worth trying
sprawdzać się, sprawdzać
Lernen beginnen
work out

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.