czas. niereg. podst.

 0    125 Datenblatt    monikaherzog
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być
Wczoraj był mój pierwszy dzień pracy.
Lernen beginnen
be - was/were - been
Yesterday was my first day of work.
pobić
Lernen beginnen
beat - beat - beaten
znosić, urodzić
Lernen beginnen
bear - bore - born/borne
stać się
Lernen beginnen
become - became - become
zacząć
Lernen beginnen
begin - began - begun
zginać
Lernen beginnen
bend - bent - bent
gryźć
Lernen beginnen
bite - bit - bitten
krwawić
Lernen beginnen
bleed - bled - bled
dmuchać
Dmuchnęła mi w twarz dymem.
Lernen beginnen
blow - blew - blown
She blew smoke into my face.
łamać
Spadł ze schodów i złamał nogę.
Lernen beginnen
break - broke - broken
He fell down the stairs and broke his leg.
przynosić
Przyniosłem ci twoją ulubioną zabawkę.
Lernen beginnen
bring - brought - brought
I've brought you your favourite toy.
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
Lernen beginnen
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
wybuchnąć
Lernen beginnen
burst - burnst - burnst
kupować
Lernen beginnen
buy - bought - bought
łapać
Lernen beginnen
catch - caught - caught
rzucać
Niech ten, co jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień.
Lernen beginnen
cast - cast - cast
Let him who is without sin cast the first stone.
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
Lernen beginnen
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
przychodzić
Lernen beginnen
come - came - come
kosztować
To musiało cię drogo kosztować.
Lernen beginnen
cost - cost - cost
That must have cost you dearly.
ciąć
Przeciąłem wszystkie deski na pół.
Lernen beginnen
cut - cut - cut
I've cut all the planks in half.
zajmować się
Lernen beginnen
deal - dealt - dealt
kopać
Jeszcze nie wykopał dołka na drzewko.
Lernen beginnen
dig - dug - dug
He hasn't dug a hole for the tree yet.
robić
Lernen beginnen
do - did - done
rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
Lernen beginnen
draw - drew - drawn
Did you draw this picture by yourself?
śnić, marzyć
Miałem okropny sen zeszłej nocy.
Lernen beginnen
dream - dreamt - dreamt
I had a horrible dream last night.
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
Lernen beginnen
drink - drank - drunk
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
jechać
Jechaliśmy przez miasto, kiedy zdarzył się wypadek.
Lernen beginnen
drive - drove - driven
We were driving along the city when the accident happened.
jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
Lernen beginnen
eat - ate - eaten
I've eaten your sandwich.
upadać
Przewróciłem się i uszkodziłem sobie kolano.
Lernen beginnen
fall - fell - fallen
I fell over and hurt my knee.
karmić
Nakarmiłaś dziecko, czy ja mam to zrobić?
Lernen beginnen
feed - fed - fed
Have you fed the baby, or shall I do it?
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
Lernen beginnen
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
walczyć
Nigdy wcześniej nie walczyłem w ringu bokserskim.
Lernen beginnen
fight - fought - fought
I've never fought in a boxing ring before.
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
Lernen beginnen
find - found - found
I still haven't found the right person.
uciekać
Rabusie uciekli już z miejsca przestępstwa.
Lernen beginnen
flee - fled - fled
The robbers have already fled the scene of the crime.
lecieć
Czy będziemy lecieć Jumbo Jetem?
Lernen beginnen
fly - flew - flown
Are we going to fly in a Jumbo Jet?
zakazać
Moi rodzice zabronili mi kategorycznie rozmawiać z obcymi.
Lernen beginnen
forbid - forbade - forbidden
My parents forbade me categorically to speak to strangers.
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
Lernen beginnen
forget - forgot - forgotten
Don't forget to buy a bottle of wine.
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
Lernen beginnen
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.
zamarznąć
Lernen beginnen
freeze - froze - frozen
dostać
Ona zawsze dostaje to czego chce.
Lernen beginnen
get - got - got
She always gets what she wants.
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
Lernen beginnen
give - gave - given
I'd like to give you this present as a sign of my love.
iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
Lernen beginnen
go - went - gone
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.
rosnąć
Ta roślina rośnie jak szalona.
Lernen beginnen
grow - grew - grown
This plant has been growing like crazy.
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
Lernen beginnen
have - had - had
The postman didn't have any letters for us today.
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
Lernen beginnen
hear - heard - heard
My grandmother can't hear well and we have to shout.
ukrywać
Czy próbujesz coś ukryć przede mną?
Lernen beginnen
hide - hid - hidden
Are you trying to conceal anything from me?
uderzać
Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem.
Lernen beginnen
hit - hit - hit
He was struck on the head with a heavy object.
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
Lernen beginnen
hold - held - held
Mary kept a copy of the letter.
powiesić
Rozwiesiłem twoje ubrania, żeby wyschły.
Lernen beginnen
hang - hung - hung
I've hung your clothes out to dry.
ranić
Lernen beginnen
hurt - hurt - hurt
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
Lernen beginnen
hold - held - held
Mary kept a copy of the letter.
klęczeć
Uklęknąłem i modliłem się.
Lernen beginnen
kneel - knelt - knelt
I knelt down and prayed.
robić na drutach
Sama zrobiła ten sweter na drutach.
Lernen beginnen
knit - knit - knit
She knit this sweater by herself.
znać
Znasz Michała?
Lernen beginnen
know - knew - known
Do you know Michael?
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
Lernen beginnen
lay - laid - laid
I laid my head on the pillow and fell asleep.
prowadzić
Co doprowadziło cię to tego wniosku?
Lernen beginnen
lead - led - led
What led you to this conclusion?
opierać się
Lernen beginnen
lean - leaned/leant - leaned/leant
uczyć się
Nauczyłem się wielu nowych słów z tej książki.
Lernen beginnen
learn - learnt (learned) - learnt (learned)
I've learnt many new words from this book.
opuszczać
Pominąłem ten punkt, bo nie wiedziałem, jak sobie z nim poradzić.
Lernen beginnen
leave - left - left
I left this point out, because I didn't know how to deal with it.
pożyczać komuś
Czy możesz pożyczyć mi tą książkę?
Lernen beginnen
lend - lent - lent
Could you lend me this book?
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
Lernen beginnen
let - let - let
My boss finally let me go on holidays!
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
Lernen beginnen
lie - lay - lain
Yesterday I lay in bed all morning.
świecić, błyszczeć
Poświeć tu latarką, bo nic nie widzę.
Lernen beginnen
shine - shone - shone
Shine the torch over here, I can't see anything.
gubić
Zgubiłem portfel, a może zostawiłem go w samochodzie.
Lernen beginnen
lose - lost - lost
I've lost my wallet or maybe I've left it in the car.
robić, produkować
To jest zrobione z drewna.
Lernen beginnen
make - made - made
It is made from wood.
znaczyć, mieć na myśli
Nikt nie wiedział co tak na prawdę znaczy jej uwaga.
Lernen beginnen
mean - meant - meant
Nobody knew what her comment really meant.
pomylić się
Musiałeś pomylić ją z kimś innym.
Lernen beginnen
mistake- mistook - mistaken
You must have mistaken her for somebody else.
źle zrozumieć
Źle Cię zrozumiałem.
Lernen beginnen
misunderstand - misunderstood - misunderstood
I misunderstood you.
spłonąć/ palić się
Lernen beginnen
burn - burnt - burnt
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
Lernen beginnen
meet - met - met
Let's meet tonight at the club.
kosić
Nikt nie kosił trawnika od sześciu tygodni.
Lernen beginnen
mow - mowed - mown
The lawn hasn't been mown for six weeks.
kłaść, włóżyć
Włożyłem rękę do kieszeni.
Lernen beginnen
put - put - put
I have put my hand to the pocket.
rezygnować, opuścić
Lernen beginnen
quit - quit - quit
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
Lernen beginnen
read - read - read
Tom is reading a newspaper now.
pozbyć się
Będziemy musieli pozbyć się tego problemu w ten czy inny sposób.
Lernen beginnen
rid - rid - rid
We will have to rid ourselves of this problem, one way or another.
jeździć na rowerze (koniu)
Czy jeździłeś już wcześniej na koniu?
Lernen beginnen
ride - rode - ridden
Have you ridden a horse before?
dzwonić
Telefon dzwoni, czy możesz go odebrać?
Lernen beginnen
ring - rang - rung
The phone is ringing, can you answer it?
podnieść, wschodzić
Lernen beginnen
rise - rose - risen
biec
Przebiegła wiele mil, aż była całkowicie wyczerpana.
Lernen beginnen
run - ran - run
She ran for miles until she was completely exhausted.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
Lernen beginnen
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.
widzieć
Widziałeś moje okulary?
Lernen beginnen
see - saw - seen
Have you seen my glasses?
szukać
Czy może mi pani pomóc? Szukam ładnej białej koszuli.
Lernen beginnen
seek - sought - sought
Could you help me? I'm seeking a nice white shirt.
sprzedawać
Mężczyzna próbował sprzedać skradziony obraz.
Lernen beginnen
sell - sold - sold
The man was trying to sell the stolen painting.
szyć
Szyła sweter przez całą noc.
Lernen beginnen
sew - sewed - sewn
She's been sewing the sweater all night.
świecić, błyszczeć, lśnić
Poświeć tu latarką, bo nic nie widzę.
Lernen beginnen
shine - shone - shone
Shine the torch over here, I can't see anything.
strzelać
Wystrzeliłam trzy pociski i wszystkie trafiły w sam środek celu.
Lernen beginnen
shoot - shot - shot
I shot three bullets and all of them hit the target dead centre.
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
Lernen beginnen
send - sent - sent
Have you received the postcard I sent you last week?
ustawiać
Lernen beginnen
set - set - set
trząść
Skandal wstrząsnął całą społecznością.
Lernen beginnen
shake - shook - shaken
The scandal shook the entire community.
pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
Lernen beginnen
show - showed - shown
I showed my painting collection to the guests.
kurczyć się
Obawiam się, że twój sweter skurczył się w praniu.
Lernen beginnen
shrink - shrank - shrunk
I'm afraid your jumper has shrunk in the wash
zamknąć
Lernen beginnen
shut - shut - shut
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
Lernen beginnen
sing - sang - sung
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
zatopić
Lernen beginnen
sink - sank - sunk
siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
Lernen beginnen
sit - sat - sat
We sat down for a moment to enjoy the view.
spać
Śpij dobrze.
Lernen beginnen
sleep - slept - slept
Sleep well.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
Lernen beginnen
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.
literować
Przeliterowałem swoje imię dwa razy, a ona nadal nie mogła napisać go poprawnie!
Lernen beginnen
spell - spelt/spelled - spelt/spelled
I spelled my name twice and she still couldn't write it correctly!
wydawać
Czemu tak dużo pieniędzy wydajemy na jedzenie?
Lernen beginnen
spend - spent - spent
Why do we spend so much money on food?
pluć
Niemowlę wypluło jedzenie.
Lernen beginnen
spit - spat/spit - spat/spit
The baby spat out the food.
rozszczepić, rozdzielić
Lernen beginnen
split - split - split
zepsuć
Lernen beginnen
spoil - spoilt - spoilt
rozpościerać
Lernen beginnen
spread - spread - spread
stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
Lernen beginnen
stand - stood - stood
You didn't see me because I stood behind you.
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
Lernen beginnen
steal - stole - stolen
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
cuchnąć
Lernen beginnen
stink - stunk - stunk
uderzać, strajkować
Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem.
Lernen beginnen
strike - struck - struck
He was struck on the head with a heavy object.
przysięgać
Przysięgam, że nie zjadłem twojego ciasta.
Lernen beginnen
swear - swore -sworn
I swear I didn't eat your cake!
zamiatać
Zmiotła wszystkie zwiędłe liście na kupkę.
Lernen beginnen
sweep - swept - swept
She swept all the dead leaves into a heap.
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
Lernen beginnen
swim - swam - swum
I learned to swim at the age of three.
brać
Nigdy nie biorą pieniędzy od swoich rodziców.
Lernen beginnen
take - took - taken
They never take any money from their parents.
uczyć kogoś
Lernen beginnen
teach - taught - taught
rwać, szarpać
Podarłem kartkę na strzępy. Nie możesz jej już przeczytać.
Lernen beginnen
tear - tore - torn
I've torn the paper to shreads. You can't read it anymore.
powiedzieć, mówić
Powiedz prawdę.
Lernen beginnen
tell - told - told
Tell me the truth.
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
Lernen beginnen
think - thought - thought
I have been thinking about it all day.
rzucać
Niech ten, co jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień.
Lernen beginnen
throw - threw - thrown
Let him who is without sin throw the first stone.
przejść
Lernen beginnen
undergo - underwent - undergone
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
Lernen beginnen
understand - understood - understood
I'm trying to understand what is happening.
obudzić
Lernen beginnen
wake - woke - woken
nosić
Ona zawsze nosi bardzo śmieszne ubrania.
Lernen beginnen
wear - wore - worn
She always wears very funny clothes.
płakać
Mary płacze ponieważ zgubiła torebkę.
Lernen beginnen
weep - wept - wept
Mary's weeping because she has lost her handbag.
wycofać się
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
Lernen beginnen
withdraw -withdrew - withdrawn
I'd like to withdraw my support for the CEO.
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
Lernen beginnen
win - won - won
Last year my team won the championship for the first time.
pisać
Proszę nie pisać w książce.
Lernen beginnen
write - wrote - written
Don't write in the books, please.
wbić, nabijać
Lernen beginnen
stick - stuck - stuck

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.