czasownik "be"

 0    30 Datenblatt    koko1muz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem późno? Nie, jesteś na czas.
Lernen beginnen
Am I late? No, you're on time.
Czy twoja mama jest w domu? Nie, ona jest poza.
Lernen beginnen
Is your mother at home? No, she's out.
Czy twoi rodzice w domu? Nie, oni są na zewnątrz.
Lernen beginnen
Are your parents at home? No, they're out.
Czy jest zimno w twoim pokoju? Tak, trochę.
Lernen beginnen
Is it cold in your room? Yes, a little.
Twoje buty są ładne. Czy są nowe?
Lernen beginnen
Your shoes are nice. Are they new?
Czy ona jest w domu? / Czy twoja mama jest w domu?
Lernen beginnen
Is she at home?/ Is your mother at home?
Czy są nowe? / Czy twoje buty new?
Lernen beginnen
Are they new?/ Are your shoes new?
Gdzie jest twoja matka? Czy ona jest w domu?
Lernen beginnen
Where is your mother? Is she at home?
Jakiego koloru jest twój samochód? On jest czerwony.
Lernen beginnen
What colour is your car? It's red.
Jak twoi rodzice? Czy mają się dobrze?
Lernen beginnen
How are your parents? Are they well?
Po ile są te pocztówki? Pięćdziesiąt pensów.
Lernen beginnen
How much are these postcards? Fifty pence.
Skąd jesteś? Z Kanady.
Lernen beginnen
Where are you from? Canada.
Ile ma lat Joe? On ma 33 lata.
Lernen beginnen
How old is Joe? He's 33.
Dlaczego jesteś zły?
Lernen beginnen
Why are you angry?
Jaki jest czas? (która godzina?)
Lernen beginnen
What's the time?
Gdzie jest Jill?
Lernen beginnen
Where's Jill?
Kim jest ten człowiek?
Lernen beginnen
Who's that man?
Jak twój ojciec?
Lernen beginnen
How's your father?
być głodnym
Lernen beginnen
be hungry
być spragnionym
Lernen beginnen
be thirsty
marznąć
Lernen beginnen
be cold
być gorąco
Lernen beginnen
be hot
mieć rację
Lernen beginnen
be right
być w błędzie
Lernen beginnen
be wrong
bać się
Lernen beginnen
be afraid
interesować się
Lernen beginnen
be interested in
jaki kolor?
Lernen beginnen
what colour?
jaki rozmiar?
Lernen beginnen
what size?
ciekawy, interesujący
Lernen beginnen
interesting
być spóźnionym, spóźnić się
Lernen beginnen
be late

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.