Czasowniki A - 03- 6.05.2013

 0    12 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pytać kogoś o godzinę, pytać kogoś o drogę
Spytajmy kogoś o drogę, dobrze?
Lernen beginnen
ask sb the time, the way
Let's ask somebody the way shall we?
narzekać na kogoś/coś
Czy jest cokolwiek, na co Stefan nie narzeka?
Lernen beginnen
complain about sb/sth
Is there anything Steven doesn't complain about?
opisywać kogoś/coś komuś
Opisaliśmy złodzieja policjantowi.
Lernen beginnen
describe sb/sth to sb
We described the thief to the police officer.
umierać na coś
Dziadek Józia umarł na atak serca.
Lernen beginnen
die of sth
Joe's grandfather died of a heart attack.
świetnie sobie radzić, odnosić sukcesy
Kasia świetnie sobie radzi w szkole.
Lernen beginnen
do well
Kate is doing well at school.
zrobić coś z czymś
Czy mógłbyś coś zrobić z tym okropnych zapachem?
Lernen beginnen
do sth about ath
Could you do something about this horrible smell?
robić coś w czyjejś mocy
Zrobiłem, co w mojej mocy, aby wygrać ten mecz.
Lernen beginnen
do one's best
I did my best to win the match.
śnić o kimś/o czymś
Co ci się śniło?
Lernen beginnen
dream about sb/sth
What were you dreaming about?
marzyć o kimś/o czymś
Marzę o znalezieniu prawdziwego przyjaciela.
Lernen beginnen
dream of
I dream of finding a real friend.
walczyć coś o coś
Nasi ojcowie walczyli o wolność w 1980 roku
Lernen beginnen
fight for sth
Our fathers were fighting for freedom in 1980.
walczyć(w sojuszu) z kimś, przeciwko czemuś
Anglia z Rosją walczyły przeciwko Francji.
Lernen beginnen
fight with sb against sth
England with Russia fought against France
zapominać o kimś/ o czymś
Jak mogłeś zapomnieć o urodzinach swojej żony?
Lernen beginnen
forget about
How could you forget about your wife's birthday?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.