Czasowniki "-ing / to" (występujące w obu formach)

 0    18 Datenblatt    canqel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
On zapomniał zamknąć drzwi.
Lernen beginnen
He forgot to close the door.
forget + to = zapomnieć coś zrobić
On zapomniał, że zamknął drzwi.
Lernen beginnen
He forgot closing the door.
forget + -ing = zapomnieć, że się coś zrobiło
Pamiętałam, żeby wyłączyć światła.
Lernen beginnen
I remembered to turn off the lights.
remember + to = pamiętać, żeby coś zrobić
Pamiętam, że wyłączałam światła.
Lernen beginnen
I remember switching the lights off.
remember + -ing = pamiętać, że się coś zrobiło
Zatrzymam się, żeby zrobić zdjęcie.
Lernen beginnen
I will stop to take a picture.
stop + to = zrobić przerwę, żeby coś zrobić
Przestanę robić zdjęcia.
Lernen beginnen
I will stop taking pictures.
stop + -ing = przestać coś robić
Przeczytam gazety i przejdę do pisania listów.
Lernen beginnen
I will read the newspapers and then go on to write letters.
go on + to = zakończyć jedną czynność i zacząć drugą
Mów dalej!
Lernen beginnen
Go on talking!
go on + -ing = robić coś dalej, nie przestawać
Nie chciałem ciebie skrzywdzić.
Lernen beginnen
I did not mean to hurt you.
mean + to = zamierzać coś zrobić
To się będzie wiązać z dużymi wydatkami.
Lernen beginnen
It means spending a lot of money.
mean + -ing = wiązać się z
Z przykrością informujemy, że Pana wiza straciła ważność.
Lernen beginnen
We regret to inform you that your visa has expired.
regret + to = być przykro, oficjalne "wyrazy współczucia"
Żałuję, że nie pomogłam temu człowiekowi.
Lernen beginnen
I regret not helping this man.
regret + -ing = żałować czegoś, co się zrobiło (wyrzuty sumienia)
Przykro mi to słyszeć.
Lernen beginnen
I'm sorry to hear that.
be sorry + to = żałować, współczuć
Mike żałował, że kopnął kolegę.
Lernen beginnen
Mike was sorry for kicking his friend.
be sorry for + -ing = żałować, czuć wyrzuty sumienia
Możesz spróbować przesunąć tę szafkę?
Lernen beginnen
Can you try to move this cupboard?
try + to = próbować (zrobić wysiłek, postarać się)
Spróbuj przeczytać w okularach, jeśli nie widzisz.
Lernen beginnen
If you don't see, try reading with your glasses on.
try + -ing = wypróbować (jako eksperyment)
Dziś wolałabym zostać w domu.
Lernen beginnen
I would prefer to stay at home today.
would prefer + to = woleć (w konkretnej sytuacji)
Wolę jazdę na nartach niż pływanie.
Lernen beginnen
I prefer skiing to swimming.
prefer + -ing = woleć (ogólnie, z zasady)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.