Czasowniki nieregularne 3/6

 0    20 Datenblatt    michalziemski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
rozdrabniać, mleć
Lernen beginnen
grind, ground, ground
rosnąć, wzrosła, wzrosła
Lernen beginnen
grow, grew, grown
wieszać
Lernen beginnen
hang, hung, hung
mieć
Lernen beginnen
have, had, had
Słuchaj, słyszałem, słyszałem
Lernen beginnen
hear, heard, heard
schować
Lernen beginnen
hide - hid - hidden
uderzać
Lernen beginnen
hit - hit - hit
trzymać
Lernen beginnen
hold - held - held
ranić, urazić
Lernen beginnen
hurt - hurt - hurt
zachować, przechowywane, trzymane
Lernen beginnen
keep, kept, kept
wiem, wiedział, znany
Lernen beginnen
know, knew, known
klaść
Lernen beginnen
lay, laid, laid
przewodzic
Lernen beginnen
lead, led, led
dowiedzieć się, nauczyłem, nauczyłem
Lernen beginnen
learn, learnt, learnt
zostawić,
Lernen beginnen
leave, left, left
pożyczać (coś komuś)
Lernen beginnen
lend - lent - lent
pozwalać
Lernen beginnen
let, let, let
kłamstwo, leżał, leżał
Lernen beginnen
lie, lay, lain
gubić
Lernen beginnen
lose - lost - lost
sprawiają, wykonane, wykonane
Lernen beginnen
make, made, made

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.