czasowniki nieregularne

 0    35 Datenblatt    merymilicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
powstawać, narastać
Lernen beginnen
arise (arose, arosen)
budzić
Lernen beginnen
awake (awoke, awoken)
nosić
Lernen beginnen
bear (bore, borne)
bić
Lernen beginnen
beat (beat, beaten)
stać się
Lernen beginnen
become (became, become)
dźwigać
Lernen beginnen
bear
uderzać
Lernen beginnen
beat
przytrafiać się
Lernen beginnen
befall (befell, befallen)
rozbijać
Lernen beginnen
beat (beat, beaten)
rodzić
Lernen beginnen
beget (begot, begotten)
pozbywac się np. nałogi
Lernen beginnen
beat (beat beaten)
zaczynać od czegoś
Lernen beginnen
begin with
znosić
Lernen beginnen
bear (bore, borne)
słońce praży
Lernen beginnen
the sun beats down
na początku
Lernen beginnen
to begin with
uprzedzić kogoś(zrobić wczesniej)
Lernen beginnen
beat sb to do
skręcać
Lernen beginnen
bend over (bent, bent)
pobić, zbic kogoś
Lernen beginnen
beat up
zginać, uginać
Lernen beginnen
bend (bent, bent)
łapać
Lernen beginnen
catch (caught, caught)
Pochyliła się, by zawiązać but
Lernen beginnen
She bent over to tie her shoe
O której zaczyna się sztuka
Lernen beginnen
What time does the plane begin?
Ona urodziła 12 dzieci
Lernen beginnen
She has begotten 12 children
Wczoraj mojemu przyjacielowi przydarzył się niebezpieczny wypadek
Lernen beginnen
Yesterday dangerous accident befell my friend
Jim ubiegł mnie wcześniej
Lernen beginnen
Jim beat me to do it
Zegnij kolana i dotknij ziemi
Lernen beginnen
bend your knees and touch the ground
on został pobity przez huliganów
Lernen beginnen
He was beaten up by the hooligans
Cała społeczność powstała
Lernen beginnen
The whole community arose
On udźwignął ciężki mebel
Lernen beginnen
He bore very heavy furniture
Musisz wbic jajko jesli chcesz upiec ciasto
Lernen beginnen
You have to beat the egg if you want to bake a cake
chcę zostać aktorem w przyszłości
Lernen beginnen
I want to become an actor in the future
Ona nosi imię swojej ciotki
Lernen beginnen
She bears her aunt's name
Chce pozbyć się okropnego nałogu
Lernen beginnen
I want to beat this nasty addictions
Droga zakręca w lewo
Lernen beginnen
The road bend to the left
Nie mogę tego znieść
Lernen beginnen
I can't bear this

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.