czasowniki nieregularne

 0    44 Datenblatt    digitaldeer
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zmywać
ty zmywasz naczynia
Lernen beginnen
fregar
friegas los platos
podlewać
podlewam kwiaty
Lernen beginnen
regar
riego las flores
myśleć
myśli o śmierci // co myślisz o rządzie?
Lernen beginnen
pensar
piensa en la muerte // ¿Que piensas sobre el govierno?
zamykać
Marta zamyka sklep.
Lernen beginnen
cerrar
Marta cierra la tienda.
rozumieć
Rozumiesz kobiety?
Lernen beginnen
entender
¿Entiendes las mujeres?
kłamać
kłamię
Lernen beginnen
mentir
yo miento
preferować
wolisz rybę czy mięso?
Lernen beginnen
preferir
¿Prefieres el pescado o la carne?
prosić
on prosi o chleb // proszę za kogoś (modlitwa)
Lernen beginnen
pedir
pide el pan // pido por...
wybierać
wybieram ciebie // wybierasz mnie
Lernen beginnen
elegir
te elijo // me eliges
zdołać
jeśli zdołam, zadzwonię wieczorem // ty zdołasz
Lernen beginnen
conseguir
Si lo consigo, te llamo esta tarde. // consigues
mierzyć
Ile masz wzrostu?
Lernen beginnen
medir
¿Cuánto mides?
śmiać (śmiać się)
Z czego się śmiejesz?
Lernen beginnen
reír (reírse)
¿De qué te ríes?
powtarzać
powtarzam ci to
Lernen beginnen
repetir
Te lo repito.
śledzić, kontynuować
Ona śledzi swojego męża // Ucz się dalej, kontynuuj naukę
Lernen beginnen
seguir
Ella sige a su marido // Sigo estudiando
uśmiechać się
Uśmiecham się do mojego kota.
Lernen beginnen
sonreír
Sonrío a mi gato.
przychodzić
Przychodzę do ciebie // przychodzisz do mnie
Lernen beginnen
venir
Vengo a ti // vienes a mi.
mówić
Co mówisz? Mówię co myślę
Lernen beginnen
decir
¿Que dices? Digo lo que pienso.
smażyć
smażę jajka
Lernen beginnen
freír
Frío huevos.
spać
Śpię osiem godzin dziennie.
Lernen beginnen
dormir
Duermo ocho horas diarias.
grać
Gram w Tombridera
Lernen beginnen
jugar
Juego a Tombrider.
kosztować
Ile kosztuje ten stół?
Lernen beginnen
costar
¿Cuánto questa una mesa?
kontrolować, sprawdzać
kontroluję
Lernen beginnen
comprobar
compruebo
liczyć, opowiadać
liczę
Lernen beginnen
contar
cuento
spotykać, znajdować
Lernen beginnen
encontrar
pamiętać, przypominać
Lernen beginnen
recordar
brzmieć, dzwonić
coś mi to mówi, z czymś mi się kojarzy
Lernen beginnen
sonar
me suena...
latać
Lernen beginnen
volar
gryźć
ten pies gryzie
Lernen beginnen
morder
este perro muerde
ruszać
Jak ona się rusza!
Lernen beginnen
mover
¡Como se mueve!
wracać
Kiedy wracasz z wakacji?
Lernen beginnen
volver
¿Cuándo vuelves de las vacaciones?
móc
Możesz podać mi cukier?
Lernen beginnen
poder
¿Puedes pasarme el azúcar?
gubić, tracić
tracę czas
Lernen beginnen
perder
pierdo mi tiempo
umierać
Umieram
Lernen beginnen
morir
Muero
pachnieć
śmierdzi kupą
Lernen beginnen
oler
huele a mierda
słyszeć
słuchaj!
Lernen beginnen
oír
¡Oye!
uciekać
Nigdy nie uciekam w trakcie walki.
Lernen beginnen
huir
Nunca huyo de una batalla.
konstruować
konstruuję / konstruujesz / kontruujemy
Lernen beginnen
construir
construyo / constuyes / construimos
niszczyć, burzyć
niszczę / niszczymy
Lernen beginnen
destruir
destruyo / destruimos
być wdzięcznym, dziękować
dziękuję ci za zaproszenie
Lernen beginnen
agradecer
te agradezco la invitación
zapadać na chorobę, chorować
złapać grypę
Lernen beginnen
padecer
padecer la gripe / tener gripe
zasługiwać na
zasługuję na nagrodę
Lernen beginnen
merecer
merezco un premio
tłumaczyć tekst
tłumaczę z ... na...
Lernen beginnen
traducir
traduzco del ... al...
przynieść / przynosić
Lernen beginnen
traer
kłaść
Lernen beginnen
poner

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.