czasowniki nieregularne

 0    84 Datenblatt    amielewczyk1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
budzić
Lernen beginnen
awake, awoke, awoken
bić, ubijać
Lernen beginnen
beat, beat, beaten
zacząć, rozpoczynać się
Lernen beginnen
begin, began, begun
gryźć, kąsać
Lernen beginnen
bite, bit, bitten
dmuchać, wiać
Lernen beginnen
blow, blew, blown
łamać, tłuc, niszczyć, psuć
Lernen beginnen
break, broke, broken
przynieść, przyprowadzić
Lernen beginnen
bring, brought, brought
budować
Lernen beginnen
built, built, built
zostać, stać się
Lernen beginnen
become, became, become
spalić przypalić, parzyć
Lernen beginnen
burn, burnt, burnt
kupić
Lernen beginnen
buy, bought, bought
łapać
Lernen beginnen
catch, caught, caught
wybrać
Lernen beginnen
choose, chose, chosen
przyjść, przyjechać
Lernen beginnen
come, came, come
kosztować
Lernen beginnen
cost, cost, cost
ciąć, kroić, rozcinać
Lernen beginnen
cut, cut, cut
robić
Lernen beginnen
do, did, done
rysować, ciągnąć, wyciągać
Lernen beginnen
draw, drew, drawn
marzyć, śnić
Lernen beginnen
dream, dreamt, dreamt
pić, wypić
Lernen beginnen
drink, drank, drunk
prowadzić, kierować
Lernen beginnen
drive, drove, driven
jeść
Lernen beginnen
eat, ate, eaten
spaść, upaść
Lernen beginnen
fall, fell, fallen
karmić, żywić
Lernen beginnen
feed, fed, fed
czuć, dotykać
Lernen beginnen
fell, felt, felt
walczyć, zwalczać
Lernen beginnen
fight, fought, fought
znaleźć, odnajdywać, odkryć
Lernen beginnen
find, found, found
latać, fruwać, pilotować
Lernen beginnen
fly, flew, flown
zapomnieć
Lernen beginnen
forget, forgot, forgotten
wybaczyć, przebaczyć
Lernen beginnen
forgive, forgave, forgiven
zmrozić, zamarzać, marznąć
Lernen beginnen
freeze, froze, frozen
dostać, zostać
Lernen beginnen
get, got, got
dać, podać, przekazać
Lernen beginnen
give, gave, given
iść, chodzić, jechać
Lernen beginnen
go, went, gone
rosnąć, uprawiać (warzywa)
Lernen beginnen
grow, grew, grown
mieć, posiadać
Lernen beginnen
have, had, had
słyszeć, słuchać
Lernen beginnen
hear, heard, heard
chować, ukryć
Lernen beginnen
hide, hid, hidden
uderzać, trafiać w
Lernen beginnen
hit, hit, hit
trzymać
Lernen beginnen
hold, held, held
trzymać, zachowac, przechowywać
Lernen beginnen
keep, kept, kept
wiedzieć
Lernen beginnen
know, knew, known
uczyć się, dowiedzieć się o czymś
Lernen beginnen
learn, learnt, learnt
wychodzić z, wyjeżdżać z, opuszczać
Lernen beginnen
leave, left, left
pożyczać coś komuś
Lernen beginnen
lend, lent, lent
pozwolić
Lernen beginnen
let, let, let
stracić, zgubić, przegrywać
Lernen beginnen
lose, lost. lost
robić, produkować, wytwarzać
Lernen beginnen
make, made, made
spatkać
Lernen beginnen
meet, met, met
płacić, opłacać się
Lernen beginnen
pay, paid, paid
położyć, kłaść, umieszczać
Lernen beginnen
put, put, put
czytać
Lernen beginnen
read, read, read
jeździć na
Lernen beginnen
ride, rode, ridden
dzwonić, zadzwonić do
Lernen beginnen
ring, rang, rung
biegać, biec
Lernen beginnen
run, ran, run
mówić, powiedzieć
Lernen beginnen
say, said, said
widzieć, zobaczyć
Lernen beginnen
see, saw, seen
sprzedać
Lernen beginnen
sell, sold, sold
wysłać, przesłać
Lernen beginnen
send, sent, sent
nastawić, ustalać
Lernen beginnen
set, set, set
strzelić, zastrzelić
Lernen beginnen
shoot, shot, shot
pokazać
Lernen beginnen
show, showed, shown
zamknąć
Lernen beginnen
shut, shut, shut
śpiewać
Lernen beginnen
sing, sang, sung
siedzieć, siadać
Lernen beginnen
sit, sat, sat
spać
Lernen beginnen
sleep, slept, slept
wydzielać zapach, odczuwać zapach
Lernen beginnen
smell, smelt, smelt
mówić
Lernen beginnen
speak, spoke, spoken
wydawać np. pieniądze, spędzać np. czas
Lernen beginnen
spend, spent, spent
stać, wstawać
Lernen beginnen
stand, stood, stood
kraść
Lernen beginnen
steal, stole, stolen
przysięgać, przeklinać
Lernen beginnen
swear, swore, sworn
pływać
Lernen beginnen
swim, swam, swum
brać, zabierać
Lernen beginnen
take, took, taken
uczyć kogoś, nauczać
Lernen beginnen
teach, taught, taught
powiedzieć, mówić, opowiadać
Lernen beginnen
tell, told, told
mysleć
Lernen beginnen
think, thought, thought
rzucać
Lernen beginnen
throw, threw, thrown
rozumieć
Lernen beginnen
understand, understood, understood
obudzić się albo kogoś
Lernen beginnen
wake, woke, woken
nosić ubranie, ubierać się w
Lernen beginnen
wear, wore, worn
wygrywać, zwyciężać
Lernen beginnen
win, won, won
pisać
Lernen beginnen
write, wrote, written
być
Lernen beginnen
be, was were, been

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.