Czasowniki nieregularne niemiecki

2.3  4    49 Datenblatt    masterid
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
piec
Lernen beginnen
backen - buk - gebacken
zaczynać
Lernen beginnen
beginnen - begann - begonnen
oferować
Lernen beginnen
bieten - bot - geboten
prosić
Lernen beginnen
bitten - bat - gebeten
zostać
Lernen beginnen
bleiben - blieb - geblieben
łamać
Lernen beginnen
brechen - brach - gebrochen
przynosić
Lernen beginnen
bringen - brachte - gebracht
myśleć
Lernen beginnen
denken - dachte - gedacht
móc
Lernen beginnen
dürfen - durfte - gedurft
jeść
Lernen beginnen
essen - aß - gegessen
jeździć
Lernen beginnen
fahren - fuhr - gefahren (sein)
spadać
Lernen beginnen
fallen - fiel - gefallen
znaleźć
Lernen beginnen
finden - fand - gefunden
dawać
Lernen beginnen
geben - gab - gegeben
iść
Lernen beginnen
gehen - ging - gegangen (sein)
trzymać
Lernen beginnen
halten - hielt - gehalten
mieć
Lernen beginnen
haben - hatte - gehabt
wieszać
Lernen beginnen
hängen - hing - gehangen
nazywać się
Lernen beginnen
heißen - hieß - geheißen
pomagać
Lernen beginnen
helfen - half - geholfen
znać
Lernen beginnen
kennen - kannte - gekannt
pochodzić
Lernen beginnen
kommen - kam - gekommen
umieć
Lernen beginnen
können - konnte - gekonnt
biec
Lernen beginnen
laufen - lief - gelaufen (sein)
czytać
Lernen beginnen
lesen - las - gelesen
leżeć
Lernen beginnen
liegen - lag - gelagen
lubić
Lernen beginnen
mögen - mochte - gemocht
musieć
Lernen beginnen
müssen - mußte - gemußt
brać
Lernen beginnen
nehmen - nahm - genommen
spać
Lernen beginnen
schlafen - schlief - geschlafen
zamykać
Lernen beginnen
schließen - schloß - geschlossen
pisać
Lernen beginnen
schreiben - schrieb - geschrieben
pływać
Lernen beginnen
schwimmen - schwamm - geschwommen (sein)
widzieć
Lernen beginnen
sehen - sah - gesehen
być
Lernen beginnen
sein - war - gewesen (sein)
śpiewać
Lernen beginnen
singen - sang - gesungen
siedzieć
Lernen beginnen
sitzen - saß - gesessen
powinno się
Lernen beginnen
sollen - sollte - gesollt
mówić
Lernen beginnen
sprechen - sprach - gesprochen
stać
Lernen beginnen
stehen - stand - gestanden
nosić
Lernen beginnen
tragen - trug - getragen
spotkać
Lernen beginnen
treffen - traf - getroffen
pić
Lernen beginnen
trinken - trank - getrunken
robić
Lernen beginnen
tun - tat - getan
zapomnieć
Lernen beginnen
vergessen - vergaß - vergessen
rosnąć
Lernen beginnen
wachsen - wuchs - gewachsen (sein)
stawać się
Lernen beginnen
werden - wurde - geworden (sein)
wiedzieć
Lernen beginnen
wissen - wuße - gewußt
chcieć
Lernen beginnen
wollen - wollte - gewollt

Nieregularne niemiecki

Niemieckie czasowniki nieregularne w trzech formach. Nagrania z poprawną wymową pozwolą na szybkie zapamiętanie i „osłuchanie” się ze słówkami. Dzięki fiszkom szybko opanujesz niemieckie czasowniki nieregularne we wszystkich czasach – przekonaj się sam już dziś!

Nauka z fiszkami

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych z niemieckiego? To pytanie z pewnością zadaje sobie nie jeden uczeń przed sprawdzianem z niemieckiego, ale odpowiedź jest prosta – z fiszkami! Prosta, ale naprawdę skuteczna metoda szybkiej i trwałej nauki – np. niemieckich czasowników nieregularnych.

Sprawdzenie umiejętności

Sprawdź, na ile dobrze opanowałeś materiał z zestawu. Skorzystaj z dostępnego testu z czasowników nieregularnych niemieckich, lub zagraj w dedykowaną grę. Jeżeli powinieneś coś jeszcze powtórzyć, najlepiej wydrukuj listę słówek, które sprawiają Ci kłopoty.

Kommentare:

pati1419964 er schrieb: 2012-10-17 16:13:54
ciekawe co dostane ze sprawdzianu:p

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.