czasowniki nieregularne poziom a2

 0    54 Datenblatt    Janusz1992
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
begin - began - begun
The play hasn't begun yet.
Lernen beginnen
zaczynać się
Przedstawienie jeszcze się nie rozpoczęło.
bring - brought - brought
I've brought you your favourite toy.
Lernen beginnen
przynosić
Przyniosłem ci twoją ulubioną zabawkę.
build - built - built
A new hospital is being built at the end of our street.
Lernen beginnen
budować
Przy krańcu naszej ulicy budują nowy szpital.
catch cought cought
Lernen beginnen
złapać
choose - chose - chosen
I didn't know which tie to choose for that shirt.
Lernen beginnen
wybierać
Nie wiedziałem, który krawat wybrać do tej koszuli.
come came come
Lernen beginnen
przychodzić
cost - cost - cost
That must have cost you dearly.
Lernen beginnen
kosztować
To musiało cię drogo kosztować.
cut cut cut
Lernen beginnen
ciąć
draw drew drawn
Lernen beginnen
narysować
drink drank drunk
Lernen beginnen
pić
drive - drove - driven
I have driven many cars in my life.
Lernen beginnen
kierować
W swoim życiu prowadziłem już wiele samochodów.
eat ate eaten
Lernen beginnen
jeść
fall fell fallen
Lernen beginnen
upadać spadać
find - found - found
I still haven't found the right person.
Lernen beginnen
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
fly flew flown
Lernen beginnen
latać
get got got
Lernen beginnen
dostać
grow grew grown
Lernen beginnen
rosnąć
give gave given
Lernen beginnen
dawać
hear heard heard
Lernen beginnen
słyszeć
hit hit hit
Lernen beginnen
uderzać
hold held held
Lernen beginnen
trzymać
hurt - hurt - hurt
Lernen beginnen
ranić urazić boleć
keep kept kept
Lernen beginnen
trzymać zachować
know knew known
Lernen beginnen
wiedzieć
leave left left
Lernen beginnen
zostawić
lend - lent - lent
Dan has lent me his new camera.
Lernen beginnen
pożyczać (coś komuś)
Dan pożyczył mi swój nowy aparat.
lose - lost - lost
Lernen beginnen
gubić stracić
mean meant meant
Lernen beginnen
znaczyć oznaczać mieć na myśli
meet met met
Lernen beginnen
spotykać
pay paid paid
Lernen beginnen
płacić
put put put
Lernen beginnen
kłaść umieścić
read read read
Lernen beginnen
czytać
ride rode ridden
Lernen beginnen
jeździć
ring rang rung
Lernen beginnen
dzwonić
run ran run
Lernen beginnen
biec
sell sold sold
Lernen beginnen
sprzedać
send - sent - sent
Have you received the postcard I sent you last week?
Lernen beginnen
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
show - showed - shown
I showed my painting collection to the guests.
Lernen beginnen
pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
shut - shut - shut
I've shut the window because it was getting cold in here.
Lernen beginnen
zamykać
Zamknąłem okno, bo robiło się tutaj zimno.
sing sang sung
Lernen beginnen
śpiewać
sit sat sat
Lernen beginnen
siedzieć
sleep slept slept
Lernen beginnen
spać
speak spoke spoken
Lernen beginnen
mówić
spend spent spent
Lernen beginnen
spędzać wydawać
stand stood stood
Lernen beginnen
stać
steal stole stolen
Lernen beginnen
kraść
swim swam swum
Lernen beginnen
pływać
take took taken
Lernen beginnen
wziąć
teach taught taught
Lernen beginnen
uczyć
throw threw thrown
Lernen beginnen
rzucać
wake woke woken
Lernen beginnen
obudzić
wear - wore - worn
I wore this pair of jeans all through high school.
Lernen beginnen
nosić
Nosiłem tę parę dżinsów przez całe liceum.
understand understood understood
Lernen beginnen
rozumieć
win won won
Lernen beginnen
wygrać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.