czasowniki regularne cz. 2

 0    105 Datenblatt    justynasalatanowak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
crawl/krɔːl /
Lernen beginnen
czołgać się, pełznąć
create/kriˈeɪt/
Lernen beginnen
tworzyć
cross
Lernen beginnen
krzyżować
damage/ˈdæmɪdʒ/
Lernen beginnen
uszkodzić
decide
Lernen beginnen
zdecydować
defeat/dɪˈfiːt/
Lernen beginnen
pokonać
demine
Lernen beginnen
rozminować
deploy
Lernen beginnen
rozlokować
describe
Lernen beginnen
opisać
design
Lernen beginnen
zaprojektować
destroy
Lernen beginnen
zniszczyć
discover
Lernen beginnen
odkryć
end
Lernen beginnen
skończyć
enjoy
Lernen beginnen
cieszyć się, lubić
enter
Lernen beginnen
wejść
equip
Lernen beginnen
wyposażyć
establish
Lernen beginnen
założyć
explode
Lernen beginnen
wybuchnąć
fill
Lernen beginnen
wypełnić
finish
Lernen beginnen
skończyć
fire
Lernen beginnen
strzelić
focus [fokes]
Lernen beginnen
skupić się
graduate[ˈgrædʒueɪt/
graduated, graduated
Lernen beginnen
ukończyć
hand(over)
handed (over), handed (over)
Lernen beginnen
oddać
happen
happened, happened
Lernen beginnen
dziać się
help
helped, helped
Lernen beginnen
pomagać
include
included, included
Lernen beginnen
zawierać
increase
increased, increased
Lernen beginnen
zwiększyć
introduce
introduced, introduced
Lernen beginnen
przedstawic się
join
joined, joined
Lernen beginnen
dołączyć
jump jumped jumped
Lernen beginnen
podskoczyć
kill
killed, killed
Lernen beginnen
zabić
kiss
kissed, kissed
Lernen beginnen
pocałować
label
labelled, labelled, labelling
Lernen beginnen
etykietować
land
Lernen beginnen
wylądować
like
Lernen beginnen
lubić
listen
Lernen beginnen
słyszeć
live
Lernen beginnen
żyć
look
Lernen beginnen
patrzeć
love
Lernen beginnen
kochać
march
Lernen beginnen
maszerować
match
Lernen beginnen
pasować
move/muːv/
Lernen beginnen
ruszać się
need/niːd/
Lernen beginnen
potrzebować
open/ˈəʊpən/
Lernen beginnen
otwierać
order/ˈɔːdə/
Lernen beginnen
rozkazać
permit/pəˈmɪt/
permitted, permitted, permitting
Lernen beginnen
zezwalać, pozwalać
place/pleɪs/
Lernen beginnen
umieszczać
play/pleɪ/
played, played, plying
Lernen beginnen
grać, bawić się
post /pəʊst/
Lernen beginnen
wysyłać, wywieszać
practise
Lernen beginnen
ćwiczyć
prepare/prɪˈpeə/
Lernen beginnen
przygotować się
prohibit /prəˈhɪbɪt/
Lernen beginnen
zabronić, zakazywać
promote /prəˈməʊt/
Lernen beginnen
awansować, przyczyniać się do, promować
protect /prəˈtekt/
Lernen beginnen
ochronić
question /ˈkwestʃən/
Lernen beginnen
pytać
race /reɪs/
Lernen beginnen
ścigać się z, po/pędzić, po/gnać
radio /reɪdiəʊ/
Lernen beginnen
nadawać przez radio, po/łączyć się przez radio z
rain /reɪn/
Lernen beginnen
padać
raise /reɪz/
Lernen beginnen
podnosić
reach /riːtʃ/
Lernen beginnen
dosięgać, docierać do, sięgać
release /rɪˈliːs/
Lernen beginnen
zwalniać, uwalniać, uwolnić
remember /rɪˈmembə/
Lernen beginnen
pamiętać
repair /rɪˈpeə/
Lernen beginnen
naprawiać
repeat/rɪˈpiːt/
Lernen beginnen
powtórzyć
replace /rɪˈpleɪs/
Lernen beginnen
wymieniać/zastępować
report /-ɔːrt/
Lernen beginnen
donosić/poinformować
rest /rest/
Lernen beginnen
odpoczywać
retreat/rɪˈtriːt/
Lernen beginnen
wycofywać się
return /rɪˈtɜːn/
Lernen beginnen
powracać/ zwracać, oddawać, odsyłać, wracać
serve /sɜːrv/
Lernen beginnen
służyć
share /ʃer/
Lernen beginnen
dzielić sie
shave /ʃeɪv/
Lernen beginnen
ogolić się
shop /ʃɒp/
shopped, shopped, shopping
Lernen beginnen
robić zakupy
show /ʃoʊ/
Lernen beginnen
pokazywać
smoke /sməʊk/
Lernen beginnen
za/palić/ wypalić
start /stɑːt/
started, started
Lernen beginnen
zaczynać się
stay /steɪ/
stayed, stayed
Lernen beginnen
zostawać/pozostawać
stop /stɒp/
stopped, stopped, stopping
Lernen beginnen
zatrzymać
study /ˈstʌdi/ studied studied
Lernen beginnen
uczyć się/ studiować
switch (on/off) /swɪtʃ/
Lernen beginnen
włączyć/wyłączyć
talk /tɔːk /
Lernen beginnen
mówić/porozmawiać
tape /teɪp/
Lernen beginnen
przyklejać taśmą, nagrywać (na taśmę) /
test /test/
Lernen beginnen
sprawdzać/ z/badać:
tick /tɪk/
Lernen beginnen
tykać
tie /taɪ/
tied, tied
Lernen beginnen
za/wiązać
tour /tʊə/
Lernen beginnen
objeżdżać, zwiedzać, wybrać się w podróż
train /treɪn/
Lernen beginnen
szkolić (się)/ trenować
transport /trænˈspɔːt/
Lernen beginnen
prze/transportować, przewozić
travel /ˈtrævəl/
travelled, travelled, travelling
Lernen beginnen
podróżować / jeździć
treat /triːt/
Lernen beginnen
leczyć / zabezpieczyć, po/traktować/
try /traɪ/
tried, tried, trying
Lernen beginnen
po/starać się, s/próbować
turn /tɜːn/
Lernen beginnen
odwracać się/przekręcać się/ skręcać
unload /ʌnˈləʊd/
Lernen beginnen
wyładowywać/rozładowywać (się)
visit /ˈvɪzɪt/
Lernen beginnen
odwiedzać
walk /wɔːk/
Lernen beginnen
chodzić, iść/pójść
wash /wɒʃ/
Lernen beginnen
u/myć
watch/wɒtʃ/
Lernen beginnen
oglądać
work /wɜːk/
worked, worked
Lernen beginnen
pracować
insist
Lernen beginnen
nalegać
apologize
Lernen beginnen
przepraszać
promise
Lernen beginnen
obiecywać, przyrzekać
recommend
Lernen beginnen
polecać
increase
Lernen beginnen
wzrastać, zwiększać się
refuse
Lernen beginnen
odmawiać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.