dalej słówka

 0    1.212 Datenblatt    fukskarolcia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gabinet lekarski
Lernen beginnen
consulting room, surgery
katar
Lernen beginnen
running nose
chrypka
Lernen beginnen
husky voice
choroby wieku dziecięcego
Lernen beginnen
children’s ailments, childhood diseases
ospa wietrzna
Lernen beginnen
chickenpox
świnka
Lernen beginnen
mumps
krztusiec
Lernen beginnen
whooping cough
odra
Lernen beginnen
measles
chusteczka
Lernen beginnen
tissue
zwykłe przeziębienie
Lernen beginnen
common cold
szept, szeptanie
Lernen beginnen
whispering (voice)
leżanka
Lernen beginnen
couch
krost|(k)a
Lernen beginnen
spot
pogotowie, izba przyjęć, oddział ratunkowy
Lernen beginnen
emergency room, casualty department
przychodnia
Lernen beginnen
clinic
rana sącząca się
Lernen beginnen
running sore
ropa z oka
Lernen beginnen
running eye
wysięk z ucha
Lernen beginnen
running ear
syrop
Lernen beginnen
linctus
maść
Lernen beginnen
ointment
niestrawność
Lernen beginnen
indigestion
złamanie
Lernen beginnen
fracture
zaburzenie
Lernen beginnen
disorder
pokrzywka
Lernen beginnen
nettle, rash
kichać
Lernen beginnen
to sneeze
kaszleć
Lernen beginnen
to cough
rozebrać się
Lernen beginnen
to get undressed
wystawić (np. język)
Lernen beginnen
to poke out, to put out
spodziewać się
Lernen beginnen
to expect
zarazić się
Lernen beginnen
to catch off
ochrypły, zachrypnięty
Lernen beginnen
husky
oczywisty
Lernen beginnen
evident
rozpalony
Lernen beginnen
flushed
krótko
Lernen beginnen
briefly
niegrzeczny
Lernen beginnen
naughty
zaczerwieniony
Lernen beginnen
reddened
(nie)współpracujący
Lernen beginnen
(un)cooperative
zaraźliwy
Lernen beginnen
contagious
wirusowy
Lernen beginnen
viral
pilny
Lernen beginnen
urgent
zwichnięty
Lernen beginnen
sprained
obrzmiały, spuchnięty
Lernen beginnen
swollen
zniekształcony
Lernen beginnen
deformed
złapać chorobę od...
Lernen beginnen
catch a disease off sb.
Co pana, panią sprowadza do...?
Lernen beginnen
What brings you to the ...?
Co mu/panu/pani dolega?
Lernen beginnen
What’s the matter/up/wrong/the trouble with ...?
wyglądać na rozpalonego
Lernen beginnen
to look hot and flushed.
nadmierna wydzielina z...
Lernen beginnen
excessive discharge from...
osłuchiwać kogoś
Lernen beginnen
to listen to sb chest, to auscultate
zaczerwienione bolące oczy
Lernen beginnen
reddened sore eyes
Jest dużo zachorowań na...
Lernen beginnen
There’s a lot of ‘sth’ about.
być niedobrze
Lernen beginnen
to feel sick
mieć zawroty głowy
Lernen beginnen
to feel dizzy
mieć dreszcze
Lernen beginnen
to feel shivery
czuć się słabo (na granicy omdlenia)
Lernen beginnen
to feel faint
złagodzić ból
Lernen beginnen
to ease the pain, relieve
być wrażliwym na
Lernen beginnen
be sensitive to
być uczulonym na
Lernen beginnen
be allergic to
dawca
Lernen beginnen
donor
biorca
Lernen beginnen
recipient
spokrewniony/nie spokrewniony
Lernen beginnen
related/unrelated
żywy, nie żywy
Lernen beginnen
live, dead
śmierć pnia mózgu
Lernen beginnen
brain stem death
obniżające działanie układu odpornościowego
Lernen beginnen
immunosuppression
przeszczepiać
Lernen beginnen
to transplant
przeszczep
Lernen beginnen
graft
przeszczep, który się przyjął
Lernen beginnen
working graft
odrzucenie
Lernen beginnen
rejection
odrzucić
Lernen beginnen
reject
skłonność do, podatność na
Lernen beginnen
susceptibility to
przeszczepy odzwierzęce
Lernen beginnen
xerografting
zgodność tkankowa
Lernen beginnen
tissue typing
przechowywać
Lernen beginnen
to store
przywrócić
Lernen beginnen
to restore
dopasować
Lernen beginnen
to match
zapobiegać
Lernen beginnen
to prezent
skutki uboczne
Lernen beginnen
side effects
zakłócać
Lernen beginnen
interference with
chory
Lernen beginnen
sufferer
oddać
Lernen beginnen
to donate
otrzymać
Lernen beginnen
to receive
pobrać organy
Lernen beginnen
to take organs
zastąpić
Lernen beginnen
to replace
przejść/przebyć
Lernen beginnen
undergo
przedsionek
Lernen beginnen
Atrial
komora
Lernen beginnen
Ventricule
zebrać historie/wywiad
Lernen beginnen
Eliciting history
scisnął
Lernen beginnen
Squeezed
dusić
Lernen beginnen
Strangle
oprzeć się o płot
Lernen beginnen
Lean against the fance
zemdleć
Lernen beginnen
Faint/black out/syncope
śmiertelny strach
Lernen beginnen
Scared to death
odrętwiały
Lernen beginnen
Numb
krótki oddech
Lernen beginnen
Short of breath
gorączka reumatyczna
Lernen beginnen
Rheumatic fever
przytomny
Lernen beginnen
Conscious
udar
Lernen beginnen
Stroke
zawał
Lernen beginnen
Infract
ostry początek
Lernen beginnen
Acute onset
ciężki ból podmostkowy
Lernen beginnen
Severe substernal aching
ogólne osłabienie
Lernen beginnen
General weakness
starch przed śmiercią
Lernen beginnen
Fear of dying
krótki okres
Lernen beginnen
Short duration
nastąpić po...
Lernen beginnen
Followed
towarzyszące
Lernen beginnen
Accompanying
ustąpić po...
Lernen beginnen
Relived with
znacząco podwyższone
Lernen beginnen
Significantly increased
dławiący
Lernen beginnen
Choking
ściskający
Lernen beginnen
Gripping
ból nie do zniesienia
Lernen beginnen
Agonizing pain
po lewej stronie
Lernen beginnen
In the left side
uciążliwy
Lernen beginnen
Persistent
ucisk
Lernen beginnen
Oppression
niewydolność prawokomorowa
Lernen beginnen
Congestive heart failure
nadciśnienie
Lernen beginnen
Hypertension
niedokrwienie mięśnia sercowego
Lernen beginnen
Myocardial ischaemia
wykres EKG wykazaly
Lernen beginnen
ECG tracings showed
zawał przedniej części serca
Lernen beginnen
Anterior MI
blok przedsionkowo komorowy
Lernen beginnen
Atrio ventricular block
migotanie komór
Lernen beginnen
Ventricular fibrillation
podniesiony odcinek ST
Lernen beginnen
Elevated ST segment
odwrócony załamek T
Lernen beginnen
Inverted T waves
oburęczny
Lernen beginnen
Bimanual
usta usta
Lernen beginnen
Mouth to-mouth resuscitation
zewnętrzny masaż serca
Lernen beginnen
External cardiac massage
niewyraźny
Lernen beginnen
Vague
ledwo
Lernen beginnen
Barely
problematyczny
Lernen beginnen
Troublesome
poniżej
Lernen beginnen
Beneath
rzadko
Lernen beginnen
Seldom
krótkotrwały
Lernen beginnen
Fleeting
skierować
Lernen beginnen
refer
zależne od woli
Lernen beginnen
voluntary
ból w nadbrzuszu
Lernen beginnen
epigastric pain
krwisty stolec
Lernen beginnen
melaena
pojawiać się i znikać
Lernen beginnen
be on and off
nasilać się
Lernen beginnen
aggravate
łagodzić
Lernen beginnen
alleviate, relieve
ulga
Lernen beginnen
relief
krwiste wymioty
Lernen beginnen
haematemesis
obrona mięśniowa
Lernen beginnen
muscle guarding
bolesność uciskowa, tkliwość
Lernen beginnen
tenderness
sztywność mięśniowa
Lernen beginnen
muscle rigidity
nie wykryto nienormalności
Lernen beginnen
NAD no abnormalities detected
przeciążenie
Lernen beginnen
strain
spożycie alkoholu
Lernen beginnen
alcoholic intake
wrzód dwunastnicy
Lernen beginnen
duodenal ulcer
przerywany
Lernen beginnen
intermittent
uporczywy
Lernen beginnen
persistent
rozlany
Lernen beginnen
diffuse
zakłócony
Lernen beginnen
disturbed
wstępne rozpoznanie
Lernen beginnen
tentative diagnosis
przerywany palący ból w nadbrzuszu
Lernen beginnen
intermittent burning epigastric pain
ciągły gryzący ból podmostkowy
Lernen beginnen
continuous gnawing substernal pain
sporadyczny skurczowy ból brzucha
Lernen beginnen
sporadic crampy abdominal pain
przemieszczający się kolkowy ból około pępkowy
Lernen beginnen
migratory colicky periumbilical pain
uporczywy tępy ból w lewych lędźwiach
Lernen beginnen
persistent dull left lumbar pain
nagły kłujący ból w nadbrzuszu
Lernen beginnen
abrupt stabbing epigastric pain
znaczna tkliwość
Lernen beginnen
marked tenderness
sztywność jak deska
Lernen beginnen
board like rigidity
ból przy zwolnieniu ucisku
Lernen beginnen
rebound tenderness
czynny wrzód dwunastnicy
Lernen beginnen
an active duodenal ulcer
zaleczony wrzód żołądka
Lernen beginnen
a healed gastric ulcer
rak żołądka
Lernen beginnen
cancer of the stomach
zapalenie żołądka i jelit
Lernen beginnen
gastroenteritis
przewlekłe zapalenie jelita grubego
Lernen beginnen
chronic colitis
ostre zapalenie trzustki
Lernen beginnen
acute pancreatitis
wirusowe zapalenie wątroby
Lernen beginnen
viral hepatitis
marskość wątroby
Lernen beginnen
cirrhosis of the liver
bez koloru
Lernen beginnen
colourless
wodnisty
Lernen beginnen
watery
jasny i częsty
Lernen beginnen
light and frequent
rzadki
Lernen beginnen
rare
luźny
Lernen beginnen
loose
ciemnobrązowy i zwarty w konsystencji
Lernen beginnen
dark like rigidity
cuchnący
Lernen beginnen
offensive
fusowaty
Lernen beginnen
like coffee grounds
pienisty
Lernen beginnen
frothy
o kwaśnym zapachu
Lernen beginnen
sour smelling
okropny, straszny
Lernen beginnen
awful
suchy
Lernen beginnen
dry
gęsty, gruby
Lernen beginnen
thick
gęsta plwocina
Lernen beginnen
thick stuff
rdzawy
Lernen beginnen
rusty
przeziębienie
Lernen beginnen
cold
ból gardła
Lernen beginnen
sore throat
mieć duszność
Lernen beginnen
be short of breath
wdychać
Lernen beginnen
breathe in
gaz
Lernen beginnen
gas
kurz
Lernen beginnen
dust
problem
Lernen beginnen
trouble
operowany z powodu zapalenia wyrostka
Lernen beginnen
operated on for appendicitis
gruźlica
Lernen beginnen
tuberculosis
podejrzewać
Lernen beginnen
suspect
sprawdzenie
Lernen beginnen
check up
dziedziczna w twojej rodzinie
Lernen beginnen
runs in your family
rak płuc
Lernen beginnen
lung cancer
nalegać
Lernen beginnen
to insist on
klatka piersiowa
Lernen beginnen
thorax, chest
suchy kaszel
Lernen beginnen
hacking cough
podwyższona temperature
Lernen beginnen
elevated temperature
trudności w oddychaniu (duszność)
Lernen beginnen
difficult breathing
mimo
Lernen beginnen
despite
olbrzymi
Lernen beginnen
enormous
być w dobrym zdrowiu
Lernen beginnen
be in good health
nałogowy palacz
Lernen beginnen
heavy smoker
ujawnić
Lernen beginnen
reveal
śmiertelny
Lernen beginnen
fatal
tchawica
Lernen beginnen
trachea, windpipe
oskrzele
Lernen beginnen
bronchus
oskrzela
Lernen beginnen
bronchi
krtań
Lernen beginnen
larynx, voice box
gardło
Lernen beginnen
pharynx, throat
dobrze rozwinięty
Lernen beginnen
well developed
otyły
Lernen beginnen
obese
średniej wysokości
Lernen beginnen
medium sized
w średnim wieku
Lernen beginnen
middle aged
ciężko, bardzo poważnie
Lernen beginnen
severly
znaczne duszności
Lernen beginnen
markedly dyspnoeic
wyczerpany
Lernen beginnen
prostrated
świadomy
Lernen beginnen
alert
z kontaktem, kontaktowy
Lernen beginnen
cooperative
sine
Lernen beginnen
cyanosed
zapalenie spojówki
Lernen beginnen
conjunctivitis
nieco
Lernen beginnen
slightly
przekrwiony
Lernen beginnen
injected
znaczący, istotny
Lernen beginnen
pertinent
rozszerzenie
Lernen beginnen
expansion
płytki
Lernen beginnen
shallow
wysilony
Lernen beginnen
laboured
dodatkowe mięśnie oddechowe
Lernen beginnen
accessory muscles of respiration
rozszerzać
Lernen beginnen
dilate
odgłos opukowy
Lernen beginnen
percussion note
stłumiony
Lernen beginnen
diminished
żęszenia grubo...
Lernen beginnen
coarse rales
tarcie opłucnej
Lernen beginnen
pleural friction rub
słabo
Lernen beginnen
barely
drobne rozszerzenie brzucha
Lernen beginnen
slight abdominal distention
zlecać
Lernen beginnen
order
potwierdzić
Lernen beginnen
confirm
ustanowiony, założony
Lernen beginnen
esteblished
tępota
Lernen beginnen
dullness
znaczna gorączka
Lernen beginnen
markedly febrile
krótki oddech
Lernen beginnen
shortness of breath, dyspnoe
bardzo szybko oddychać
Lernen beginnen
his respiratory rate was extramly rapid, tachypnoe
rozwój bez gorączki
Lernen beginnen
developed no fever, apyraxial
zsinieć
Lernen beginnen
had rather a bluish tint, cyanosed
zapalenie spojówek
Lernen beginnen
inflammation of the conjunctivae, conjunctivitis
leżeć nieruchomo
Lernen beginnen
lie perfectly still
kozetka
Lernen beginnen
couch
pochylić się do przodu
Lernen beginnen
bend forward
skrzyżuj ręce na klatce piersiowej
Lernen beginnen
cross your arms in front your chest
łagodzić
Lernen beginnen
to soften
wdychać/ wydychać
Lernen beginnen
breathe in/out
zwinąć sie w kulke
Lernen beginnen
curl up
podążaj wzrokiem za końcem palców
Lernen beginnen
follow my fingertip with your eyes
trzymaj kolana prosto
Lernen beginnen
keep your knee straight
trzymaj nadgarstki luźno
Lernen beginnen
let your wrist go floppy
leż na boku, leż na plecach
Lernen beginnen
lie on your side/back
patrz prosto przed siebie
Lernen beginnen
look straight ahead
wskaż palec który się rusza
Lernen beginnen
point to the finger that moves
ciągnij tak mocno jak potrafisz
Lernen beginnen
pull as hard as you can
pokaż język
Lernen beginnen
put out your tongue
unieś noge
Lernen beginnen
raise your leg
podciągnij rękaw
Lernen beginnen
roll up your sleeve
zdejmij płaszcz
Lernen beginnen
slip off your coat
rozbierz się do pasa
Lernen beginnen
take off your top things
odchyl głowę do tyłu
Lernen beginnen
tilt your head back
lekkie ukłucie
Lernen beginnen
slight jab
diagnoza, rozpoznanie
Lernen beginnen
Diagnosis
chorujesz na
Lernen beginnen
You’re suffering from
pojawiła się u Pana, wystąpiła
Lernen beginnen
You’ve developed
plan działania
Lernen beginnen
Management plan
badanie
Lernen beginnen
Investigation
leczenie
Lernen beginnen
Treatment
umówie Panu spotkanie z...
Lernen beginnen
I’ll make you an appointment with...
zacznę leczenie farmakologiczne w celu...
Lernen beginnen
I’m going to start you on medication to...
zorganizuję Panu...
Lernen beginnen
I’ll arrange for you to...
oni mogą doradzić
Lernen beginnen
They may advise...
dać radę w sprawie...
Lernen beginnen
Give an advice on...
rokowania
Lernen beginnen
Prognosis
być absolutnie pewnym
Lernen beginnen
Be absolutely certain about
zachować optymizm
Lernen beginnen
Remain optimistic
być pewnym
Lernen beginnen
To be confident
im więcej... tym ciężej...
Lernen beginnen
The more... the harder...
naczynia krwionośne
Lernen beginnen
Blond vessels
dostarczać tlen do
Lernen beginnen
To supply oxygen to
zatykać się
Lernen beginnen
Get furred up
stają się węższe
Lernen beginnen
Become narrower
w spoczynku
Lernen beginnen
At Rest
podczas wysiłku
Lernen beginnen
On exertion
uśmieżyć ból
Lernen beginnen
To ease the pain
pozbyć się
Lernen beginnen
Get rid of
wylew
Lernen beginnen
Acute cerebrovascular event, stroke
moczowód
Lernen beginnen
The urethra, the tube that carries urine from the bladder
w nocy potrxebs sikania
Lernen beginnen
Nocturia, needing to pass urine at night
brak oddechu
Lernen beginnen
Dyspnoea, breathlessness
przeciwzapalne
Lernen beginnen
antyinflammatory
proponowanie rozwiązań
Lernen beginnen
offering options
kilka
Lernen beginnen
couple of
pierwsza opcja
Lernen beginnen
first option
inne rozwiązania
Lernen beginnen
other option
podnieść (w przenośni na zdrowiu...)
Lernen beginnen
lift (somebody) up
trochę
Lernen beginnen
a bit
ilość
Lernen beginnen
amount
może pomóc
Lernen beginnen
might help
poradnictwo
Lernen beginnen
counselling
zmartwiony, zaniepokojony
Lernen beginnen
concerned
środki na niestrawność
Lernen beginnen
indigestion remedies
spowodowany przez
Lernen beginnen
caused by
są dość proste badania które możemy wykonać
Lernen beginnen
There are some quite simple tests we can do
skierować do
Lernen beginnen
refer to
rada, radzić
Lernen beginnen
advising, advice
przebieg leczenia
Lernen beginnen
a course of action
wolne
Lernen beginnen
off
czas wolny od pracy
Lernen beginnen
time off work
jeśli czujesz że to może być pomocne, możesz...
Lernen beginnen
If you felt that could be helpful, you could
praktykować robienie czegoś
Lernen beginnen
carry on
dalej bierz
Lernen beginnen
keep taking
inne rzeczy mogą pomóc
Lernen beginnen
other things might help
to jest ta jedna z prostych rzeczy od której możemy zacząć z tobą na początku
Lernen beginnen
That is one of the simple things we could start you off with
to jest coś czego możesz spróbować
Lernen beginnen
That is something you could try
radzić pacjentom żeby unikali czegoś
Lernen beginnen
advising patients to avoid something
styl życia
Lernen beginnen
lifestyle
poświęcić czemuś uwagę
Lernen beginnen
address
ograniczyć się z czymś
Lernen beginnen
cut down on
rzucić/skończyć z czymś
Lernen beginnen
give up
wyeliminuj
Lernen beginnen
cut out
spróbuj unikać
Lernen beginnen
should try to avoid
zginanie
Lernen beginnen
bending
ostrzeżenie
Lernen beginnen
warning
jeżeli nie poczujesz się lepiej w przeciągu 7 do 14 dni, będziesz naprawdę musiał wrócić I zobaczyć się ze mną.
Lernen beginnen
If you aren`t feeling better in 7 to 14 days, you really must come back and see me again
nadal niszczyć
Lernen beginnen
keep demaging
skończyć z czymś
Lernen beginnen
end up with
się wracać do normy
Lernen beginnen
settling, getting back to normal
nie przestawaj brać, albo objawy wrócą
Lernen beginnen
you don`t stop taking... or symptoms will return
poprawiać się
Lernen beginnen
improve
ustalić
Lernen beginnen
arrange for
nikotynowa terapia zastępcza
Lernen beginnen
nicotine replacement therapy
energiczny
Lernen beginnen
brisk
miarowe ćwiczenia
Lernen beginnen
rhythmic exercise, aerobic
podnoszenie ciężarow
Lernen beginnen
weight lifting
pąpki
Lernen beginnen
pressups
kopanie
Lernen beginnen
digging
napinanie mięśni ćwiczenia
Lernen beginnen
isometric exercise
przynosi, wywołuje
Lernen beginnen
brings on
dusznica
Lernen beginnen
angina
opis przypadku
Lernen beginnen
Case presentation
kolega po fachu
Lernen beginnen
Colleague
spotkanie medyczne
Lernen beginnen
Clinical meeting
być podzielonym na
Lernen beginnen
To be divided into
sekcja, część
Lernen beginnen
Section
typowy
Lernen beginnen
Typical
wprowadzenie
Lernen beginnen
Introduction
przedstawić
Lernen beginnen
To present
zajęcie (w sensie zawód)
Lernen beginnen
Occupation
hydraulik
Lernen beginnen
Plumber
czas trwania
Lernen beginnen
Duration
objawy z którymi zgłosił się pacjent
Lernen beginnen
Presenting symptoms
zgłosić się z
Lernen beginnen
To prezent with
brak oddechu
Lernen beginnen
Breathlessness
objawy towarzyszące
Lernen beginnen
Associated symptoms
istotny
Lernen beginnen
Relevant
historia choroby
Lernen beginnen
Past history
być w związku małżeńskim z
Lernen beginnen
To be married with
papieros
Lernen beginnen
Cigarette
tygodniowo
Lernen beginnen
Per week
dziennie
Lernen beginnen
A Day
zawał serca
Lernen beginnen
Myocardial infarction
zmarł w wieku 42 lat
Lernen beginnen
He died AT age of 42
żyje I ma sie dobrze
Lernen beginnen
She is alive and well
rozpoznania przy badaniu
Lernen beginnen
Findings on examination
otyły
Lernen beginnen
Obese
wyniki badań
Lernen beginnen
Investigation results
prześwietlenie wykazało...
Lernen beginnen
X Ray showed
rozpoznanie
Lernen beginnen
Diagnosis
dożylnie
Lernen beginnen
Intravenous
wynik leczenia
Lernen beginnen
Outcome
odpowiadać pozytywnie na leczenie
Lernen beginnen
To respond to treatment
być wypisanym do domu
Lernen beginnen
To be discharged Home
przedstawienie pacjęta
Lernen beginnen
Bedside presentation
obchód
Lernen beginnen
Ward round
uskarża się na...
Lernen beginnen
He’s complaining of...
streszczać
Lernen beginnen
To summarise
duszność
Lernen beginnen
Dyspnoea
opuchlizna kostki
Lernen beginnen
Ankle swelling
obustronny
Lernen beginnen
bilateral
opłucna
Lernen beginnen
Pleural
wysięk
Lernen beginnen
Effusion
znaczna tkliwość
Lernen beginnen
Marked tenderness
trzeszczenie
Lernen beginnen
Crackle
klatka piersiowa
Lernen beginnen
Chest
nieprawidłowy
Lernen beginnen
Abnormal
maczugowatość palców
Lernen beginnen
Clubbing of the Finders
zagęszczenie
Lernen beginnen
Consolidation
płat (o płucu)
Lernen beginnen
Lobe
bronchoskopia
Lernen beginnen
Bronchoskopy
gruczolakorak
Lernen beginnen
Adenocarcinoma
nieoperacyjne, nie do usunięcia
Lernen beginnen
Resectable
chemioterapia
Lernen beginnen
Chemotherapy
coś zaskutkowało tymczasową poprawą
Lernen beginnen
Sth Has resulted In temporary improvement
okazać się trudnym do kontrolowania
Lernen beginnen
To proce difficult to control
zwiększać intensywność
Lernen beginnen
To increase In intensity
zbierać wywiad
Lernen beginnen
On routine questioning, on taking a history
poranny kaszel
Lernen beginnen
Morning cough
ilość
Lernen beginnen
Amount
plwocina
Lernen beginnen
Sputum
smugi krwi we plwocinie
Lernen beginnen
Streaks of blood in the sputum, haemoptisis
przychodnia
Lernen beginnen
Outpatient Cliinic
przewlekły
Lernen beginnen
Chronic
ropna plwocina
Lernen beginnen
Purulent sputum
odnotowane zostało, że...
Lernen beginnen
Of note that...
częściowe wycięcie żołądka
Lernen beginnen
Partial gastrectomy
blady
Lernen beginnen
Pale
gorączkować
Lernen beginnen
pyrexial, feverish
powiększenie węzłów chłonnych
Lernen beginnen
Lymphadenopathy
w pełni prawidłowy (o wyniku badania)
Lernen beginnen
Entirely, completely normal
wątroba
Lernen beginnen
Liver
gładki
Lernen beginnen
Smooth
niebolesny
Lernen beginnen
Non tender
blizna
Lernen beginnen
Scar
poprzednia operacja
Lernen beginnen
Previous operations
pomoc pielęgniarska
Lernen beginnen
nursing assistant
wizyta
Lernen beginnen
ward round
ścielić łóżka
Lernen beginnen
do the beds
skoczyć po coś
Lernen beginnen
fetch
sterylizatornia
Lernen beginnen
Central Sterile Supply Department
apteka szpitalna
Lernen beginnen
dispensary
basen
Lernen beginnen
bedpan
umywalka/miska
Lernen beginnen
basin
pracować na nocną zmianę
Lernen beginnen
do a late shift
przygotowywać wózki
Lernen beginnen
set trolleys
strzykawka
Lernen beginnen
syringe
szafka
Lernen beginnen
cabinat
pacjent (nie)chodzący
Lernen beginnen
(non)ambulant patient
umiejący się poruszać
Lernen beginnen
ambulant (patient)
zapalenie wyrostka robaczkowego
Lernen beginnen
appendicitis
bandaż
Lernen beginnen
bandage
pościel
Lernen beginnen
bedclothes
basen dla chorego
Lernen beginnen
bedpan
Większość sklepów
Lernen beginnen
bulk stores
krwotok mózgowy
Lernen beginnen
cerebral haemorrhage
chodzić z dyżuru
Lernen beginnen
come off duty
waty
Lernen beginnen
cotton wool
centralny stedrylizator
Lernen beginnen
CSSD (Central Sterile Supply Department)
kabina
Lernen beginnen
Cubicle
świetlica
Lernen beginnen
day room
zniekształcenie, kalectwo
Lernen beginnen
deformity
miejsce na brudy
Lernen beginnen
dirty annex
magazyn
Lernen beginnen
dispatcher’s office
ambulatorium
Lernen beginnen
dispensary
jednorazowy
Lernen beginnen
disposable
opatrunek
Lernen beginnen
dressing
dyżur
Lernen beginnen
duty
oddział laryngologiczny
Lernen beginnen
ENT Ward
zbadać
Lernen beginnen
Examine
przynieść
Lernen beginnen
Fetch
kleszcze
Lernen beginnen
Forceps
słoik apteczny
Lernen beginnen
Gallipot
gaza
Lernen beginnen
Gauze
szpital ogólny
Lernen beginnen
general hospital
rodzić dziecko
Lernen beginnen
have a baby
OIOM (oddział intensywnej terapii)
Lernen beginnen
ICU (Intensive Care Unit)
zastrzyk dożylny
Lernen beginnen
intravenous injection
praca
Lernen beginnen
labour
magazyn
Lernen beginnen
laundry
toaleta
Lernen beginnen
lavatory
oddział położniczy
Lernen beginnen
maternity unit
odra
Lernen beginnen
Measles
oddział medyczny
Lernen beginnen
medical ward
zaburzenia psychiczne
Lernen beginnen
mental disorder
asystent pielęgniarski
Lernen beginnen
nursing assistant
położnictwo
Lernen beginnen
obstetrics
być na, poza służbą
Lernen beginnen
on duty, off duty
zapalenie ucha środkowego
Lernen beginnen
otitis media
laboratorium patoogiczne
Lernen beginnen
pathology laboratory
lekarz internista
Lernen beginnen
physician
gips
Lernen beginnen
plaster of Paris
zapalenie płuc
Lernen beginnen
pneumonia
pokój przygotowawczy
Lernen beginnen
preparation room
agrafka
Lernen beginnen
safety pin
przygotować wózki opatrunkowe
Lernen beginnen
set dressing trolleys
zmiana (wczesna późna)
Lernen beginnen
shift (late early)
brudownik
Lernen beginnen
sluice room
zabrudzony
Lernen beginnen
Soiled
szpital specjalistyczny
Lernen beginnen
specialist hospital
próbka
Lernen beginnen
specimen
probówka pojemniczek
Lernen beginnen
specimen bottle
szatnia personelu
Lernen beginnen
staff cloakroom
odbierać
Lernen beginnen
take away
mierzyć temperaturę
Lernen beginnen
take the temperature
szpital uniwersytecki klinika
Lernen beginnen
teaching hospital (university hospital)
karta gorączkowa
Lernen beginnen
temperature chart
temperatura, ciśnienie, oddech
Lernen beginnen
TPRS. temperature, pressure, respiration
pokój zabiegowy
Lernen beginnen
treatment room
wózek
Lernen beginnen
trolley
kaczka
Lernen beginnen
urinal
obchód
Lernen beginnen
ward round
wpisywać w dokumentach, rejestrach
Lernen beginnen
enter in records
personel administracyjny
Lernen beginnen
administrative staff
konsultacja
Lernen beginnen
consultation
sprawdzić szczegóły
Lernen beginnen
check details
data urodzenia
Lernen beginnen
date of birth
zawód
Lernen beginnen
occupation
stan cywilny
Lernen beginnen
marital status
dowiadywać się
Lernen beginnen
find out
Czym się zajmujesz? (jako praca zarobkowa)
Lernen beginnen
What do you do for a living?
odpowiadać
Lernen beginnen
respond
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
bezrobotny
Lernen beginnen
out of work
na emeryturze
Lernen beginnen
retired
emeryt
Lernen beginnen
pensioner
pracować dla
Lernen beginnen
work for
pracować w
Lernen beginnen
work in
fabryka
Lernen beginnen
factory
w stanie wolnym
Lernen beginnen
single
w separacji
Lernen beginnen
separated
rozwiedziony
Lernen beginnen
divorced
żonaty
Lernen beginnen
married
współmałżonek
Lernen beginnen
spouse
wdowa
Lernen beginnen
widow
wdowiec
Lernen beginnen
widower
mąż
Lernen beginnen
husband
umrzeć
Lernen beginnen
pass away
uniknąć
Lernen beginnen
avoid
dokumentacja sprawy
Lernen beginnen
case notes
chwilowy, przejściowy
Lernen beginnen
temporal
poważny, ciężki
Lernen beginnen
severe
pulsujący
Lernen beginnen
throbbing
trwać
Lernen beginnen
last
rodzaj
Lernen beginnen
kind
opis
Lernen beginnen
description
uzyskać, otrzymać
Lernen beginnen
obtain
nazwisko
Lernen beginnen
surname
imię
Lernen beginnen
first name
płeć
Lernen beginnen
sex
kasjer w banku
Lernen beginnen
bank clerk
promieniować do czoła
Lernen beginnen
radiate to forehead
przychodzić, pojawiać się
Lernen beginnen
come on
w jakimś momencie
Lernen beginnen
at any time
zmienia się w czasie trwania
Lernen beginnen
vary in duration
przyspieszać
Lernen beginnen
precipitate
przynieść ulgę, uśmierzyć (ból)
Lernen beginnen
relieve
czynnik
Lernen beginnen
factor
zauważyć
Lernen beginnen
notice
aureole dookoła świateł
Lernen beginnen
haloes around lights
niewyraźny, zamglony wzrok
Lernen beginnen
blurry vision
wymioty
Lernen beginnen
vomiting
często
Lernen beginnen
often
przedmiesiączkowy
Lernen beginnen
premenstrual
podobny
Lernen beginnen
similar
pogarszać
Lernen beginnen
aggravate
wzrokowy
Lernen beginnen
visual
rozmyty, rozmazany
Lernen beginnen
blurred
mdłości, nudności
Lernen beginnen
nausea
straszny, okropny
Lernen beginnen
terrible
okres
Lernen beginnen
period
położyć się, kłaść się
Lernen beginnen
lie down
bolesny
Lernen beginnen
painful
poza czymś
Lernen beginnen
apart from sth
dziwny
Lernen beginnen
strange
czuć się niedobrze, chcieć wymiotować
Lernen beginnen
feel sick
wymiotować
Lernen beginnen
be sick
wyraźnie
Lernen beginnen
clearly
wrzód żołądka
Lernen beginnen
gastric ulcer
związany z
Lernen beginnen
associated with
zapalenie pęcherza
Lernen beginnen
cystitis
spowodować
Lernen beginnen
cause
oddawanie moczu
Lernen beginnen
passing urine
wrzód trawienny
Lernen beginnen
peptic ulcer
okresowy ból brzucha
Lernen beginnen
recurrent abdominal pain (RAP)
opisany
Lernen beginnen
described
migrena
Lernen beginnen
migraine
zapalenie kości i stawów
Lernen beginnen
osteoarthritis
uskarżać się na
Lernen beginnen
complain of
skoncentrowany w stawach
Lernen beginnen
centred in the joints
kamień nerkowy
Lernen beginnen
kidney stone
nagły, niespodziewany
Lernen beginnen
sudden
dusznica bolesna
Lernen beginnen
angina
przygniatający, miażdżący
Lernen beginnen
crushing
podręcznik
Lernen beginnen
textbook
niezbędny
Lernen beginnen
essential
rzadko
Lernen beginnen
infrequently
zapominać wspomnieć
Lernen beginnen
forget to mention
leki bez recepty
Lernen beginnen
over-the-counter remedies
lekarz ogólny
Lernen beginnen
general practitioner
nieznany
Lernen beginnen
unknown
znany
Lernen beginnen
known
ważność
Lernen beginnen
significance
leki ziołowe
Lernen beginnen
herbal remedies
środek przeczyszczający
Lernen beginnen
laxative
doceniać
Lernen beginnen
appreciate
potrzebny, niezbędny
Lernen beginnen
necessary
ustalić, wyznaczyć
Lernen beginnen
determine
precyzyjny, dokładny
Lernen beginnen
precise
tożsamość
Lernen beginnen
identity
dawka
Lernen beginnen
dose
częstotliwość zażywania
Lernen beginnen
frequency of administration
zastosowanie się
Lernen beginnen
compliance
brak
Lernen beginnen
lack
ważny
Lernen beginnen
important
pytać o coś
Lernen beginnen
ask about
uczulenie, alergia
Lernen beginnen
allergy
reakcja na lek
Lernen beginnen
drug reaction
z przodu notatek
Lernen beginnen
on the front of the notes
niepowodzenie
Lernen beginnen
failure
odpowiednio, właściwie
Lernen beginnen
properly
śmiertelny
Lernen beginnen
lethal
homeopatyczny
Lernen beginnen
homeopathic
efekt uboczny
Lernen beginnen
side effect
przyczyna zgonu
Lernen beginnen
cause of death
rodzice
Lernen beginnen
parents
rodzeństwo
Lernen beginnen
siblings
bliski krewny
Lernen beginnen
close relative
żywy i zdrowy
Lernen beginnen
alive and well
regularny
Lernen beginnen
regular
umrzeć z powodu
Lernen beginnen
die of
poważna choroba
Lernen beginnen
serious illness
związany (z tematem)
Lernen beginnen
relevant
warunki mieszkaniowe
Lernen beginnen
housing
osobiste nawyki
Lernen beginnen
personal habits
w tym, łącznie z
Lernen beginnen
including
odpoczynek, rozrywka
Lernen beginnen
recreation
ćwiczenia fizyczne
Lernen beginnen
physical exercise
tytoń
Lernen beginnen
tobacco
w przypadku
Lernen beginnen
in the case of
stosunki rodzinne
Lernen beginnen
family relationships
typowy
Lernen beginnen
typical
sam
Lernen beginnen
alone
dzielić coś z kimś
Lernen beginnen
share sth with sb
żłobek
Lernen beginnen
nursery
problemy finansowe
Lernen beginnen
financial problems
zainteresowania
Lernen beginnen
interests
rzucić
Lernen beginnen
give up
wino
Lernen beginnen
wine
piwo
Lernen beginnen
beer
konsumpcja
Lernen beginnen
consumption
różnica
Lernen beginnen
difference
świadomy
Lernen beginnen
aware of
apteka
Lernen beginnen
pharmacy
sprzedać
Lernen beginnen
sell
szeroki wybór (czegoś)
Lernen beginnen
wide variety of
jak również
Lernen beginnen
as well as
recepta
Lernen beginnen
prescription
lekarz
Lernen beginnen
physician
ilość
Lernen beginnen
quantity
nadwrażliwość, alergia
Lernen beginnen
hypersensitivity
konkretny, poszczególny
Lernen beginnen
particular
przygotowany z roślin
Lernen beginnen
prepared from plants
zwłaszcza, szczególnie
Lernen beginnen
especially
tradycyjny
Lernen beginnen
traditional
psychiczny, umysłowy
Lernen beginnen
mental- psychiczny, umysłowy
bodziec
Lernen beginnen
stimulus
postać, kształt
Lernen beginnen
form
mieszkanie
Lernen beginnen
apartment
pokój jednoosobowy
Lernen beginnen
single room
schronisko
Lernen beginnen
hostel
leczenie
Lernen beginnen
treatment
chęć
Lernen beginnen
willingness
zdolność
Lernen beginnen
ability
nadal, wciąż
Lernen beginnen
still
starszy
Lernen beginnen
elder
zawał serca
Lernen beginnen
heart attack
dom jednorodzinny
Lernen beginnen
detached house
duży, wielki
Lernen beginnen
large
dyrektor
Lernen beginnen
manager
magazyn, skład
Lernen beginnen
warehouse
stresujący
Lernen beginnen
stressful
wymagać
Lernen beginnen
involve
postępowanie
Lernen beginnen
dealinig
częsty
Lernen beginnen
frequent
personel
Lernen beginnen
staff
wyprzedaż
Lernen beginnen
sale
zamierzenie, cel
Lernen beginnen
target
hipoteka
Lernen beginnen
mortgage
obecnie
Lernen beginnen
presently
plaster nikotynowy
Lernen beginnen
nicotine patch
sukces, powodzenie
Lernen beginnen
success
przeciętny, średni
Lernen beginnen
average
spożycie
Lernen beginnen
intake
rezygnacja
Lernen beginnen
withdrawal
powodować
Lernen beginnen
bring on
odkrztuszać
Lernen beginnen
bring up
kontynuować
Lernen beginnen
carry on
pojawiać się
Lernen beginnen
come on
rzucać
Lernen beginnen
give up
przytyć
Lernen beginnen
put on
okazać
Lernen beginnen
turn out
pojawić sie
Lernen beginnen
turn up
wysypka
Lernen beginnen
rash
obawy
Lernen beginnen
concerns
zwyczaje związane ze snem
Lernen beginnen
sleep patterns
drgawki
Lernen beginnen
fits
omdlenie
Lernen beginnen
faint
dodatkowe problemy
Lernen beginnen
additional problems
utrata czucia
Lernen beginnen
Sensory loss
utrata ruchu
Lernen beginnen
Motor loss
centralny system nerwowy
Lernen beginnen
Central Nervous System
nadzorować
Lernen beginnen
To control
a zatem, wobec tego
Lernen beginnen
Therefore
prowadzić do choroby
Lernen beginnen
To lead to sth
słuch
Lernen beginnen
Hearing
wzrok
Lernen beginnen
sight
czucie
Lernen beginnen
sensation, feeling
równowaga
Lernen beginnen
balance
głuchota
Lernen beginnen
deafness
ślepota
Lernen beginnen
blindness
drętwota
Lernen beginnen
numbness (anaesthesia)
utrata równowagi (chorobowa)
Lernen beginnen
unsteadiness, ataxia
dzwonienie (w uszach)
Lernen beginnen
buzzing, ringing, tinnitus
podwójne widzenie
Lernen beginnen
double Visio, diplopia
rozmyte widzenie
Lernen beginnen
blurring
utrata czegoś
Lernen beginnen
loss of sth
ostrość widzenia
Lernen beginnen
visual acuity, clarity of vision
zaburzenie czucia związane z mrowieniem
Lernen beginnen
tingling, needles, paraestesia
zaburzenie czucia związane z uczuciem ukłucia
Lernen beginnen
pins
zawroty głowy
Lernen beginnen
dizziness, vertigo
nawiązywać do czegoś
Lernen beginnen
relate to sth
czucie smaku
Lernen beginnen
taste
węch
Lernen beginnen
smell
popularny
Lernen beginnen
common
zawierać coś (w sensie wchodzi w skład...)
Lernen beginnen
to include sth
słabość
Lernen beginnen
weakness
paraliż
Lernen beginnen
paralysis
drżenie
Lernen beginnen
tremor
nieprawidłowy chód
Lernen beginnen
abnormal gait
sposób chodzenia
Lernen beginnen
manner of walking
mimowolny
Lernen beginnen
involuntary
rytmiczne ruchy
Lernen beginnen
rhythmic movement
coś może być zaburzone
Lernen beginnen
sth can be affected
mowa
Lernen beginnen
speach
chrypka
Lernen beginnen
hoarseness
szorstki (o głosie)
Lernen beginnen
rough
głęboki
Lernen beginnen
deep
struna głosowa
Lernen beginnen
vocal cord
bełkotliwa mowa
Lernen beginnen
slurred speach
niewłaściwa artykulacja
Lernen beginnen
poor articulation
choroby móżdżku
Lernen beginnen
cerebellar disease
przytomność, świadomość
Lernen beginnen
consciousness
na kilka sposobów
Lernen beginnen
in a number of ways
zemdleć
Lernen beginnen
to pass out, to have a black out, to faint
mieć napad padaczkowy
Lernen beginnen
to have a fit, seizure
mieć drgawki
Lernen beginnen
to have convulsion
pacjent jest nieprzytomny
Lernen beginnen
patient is unconsciousness
gwałtowny (np. o ruchu)
Lernen beginnen
violent
padaczka
Lernen beginnen
epilepsy
odzyskać świadomość
Lernen beginnen
to regain consciousness
główny
Lernen beginnen
principal
diagnostyka różnicowa
Lernen beginnen
differentia diagnosis
utrata przytomności na skutek niedotlenienia
Lernen beginnen
syncopal attack, syncope
z powodu
Lernen beginnen
due to
okresowe, tymczasowe zaburzenie
Lernen beginnen
temporary failure
krążenie mózgowe
Lernen beginnen
cerebral circulation
coś jest odróżniane od czegoś
Lernen beginnen
sth is distinguished from sth
atak choroby
Lernen beginnen
seizure
okolicznośći
Lernen beginnen
circumstances
zdarzenie
Lernen beginnen
event
pojawić się
Lernen beginnen
to occur
w czasie stania
Lernen beginnen
whilst standing
w sytuacjach silnego stresu
Lernen beginnen
under situations of severe stress
w związku z arytmią
Lernen beginnen
in an association with an arrthmia
nie trzymać moczu
Lernen beginnen
urinary incontinence, loss of control of the bladder
dlatego
Lernen beginnen
thus
ustalić obecność
Lernen beginnen
to establish the presence
brak
Lernen beginnen
absence
objawy zwiastujące
Lernen beginnen
prodromal symptoms
napady omdlenia
Lernen beginnen
syncopal episodes
poprzedzać
Lernen beginnen
to precede
uczucie lekkości
Lernen beginnen
light -headeness
ślepy, ślpeota
Lernen beginnen
Blind blindness
świadomy, świadomość
Lernen beginnen
Conscious consciousness
głuchy, głuchość
Lernen beginnen
Deaf deafness
zawroty głowy
Lernen beginnen
Dizzy dizziness
headed light headness
Lernen beginnen
Light
niepewny, niepewność
Lernen beginnen
Unsteady unsteadiness
stopniowo
Lernen beginnen
Gradually
ostrzezenie
Lernen beginnen
Warning
kaszel
Lernen beginnen
Cough
górne drogi oddechowe
Lernen beginnen
Upper respiratory tract
mokry kaszel
Lernen beginnen
Productive (cough), loose
wykrztuszać
Lernen beginnen
To cough up
flegma, plwocina
Lernen beginnen
Sputum, phlegm, stoof
suchy kaszel
Lernen beginnen
Non -productive (cough), dry
śluzowy
Lernen beginnen
Mucoid
z powodu
Lernen beginnen
Due to
ropa
Lernen beginnen
Pus, purulent
krwioplucie
Lernen beginnen
Blood -stained, haemoptysis
dużo palić
Lernen beginnen
To smoke heavily
rzucić
Lernen beginnen
To Give up
czy wykrztuszasz jakąś flegmę?
Lernen beginnen
Do you cough up any phlegm?
to ważne, że ma być tutaj “any” a nie “some”
Lernen beginnen
Have you ever noticed any blood in it?
zawierać
Lernen beginnen
To contain
osłuchiwanie
Lernen beginnen
Auscultation
ujawniać
Lernen beginnen
To reveal
dodatkowe odgłosy/dźwięki
Lernen beginnen
Addend sounds
trzeszczenia
Lernen beginnen
Crackles
pocierać
Lernen beginnen
To rub
świsty
Lernen beginnen
Wheezes
świstanie, gwizdanie
Lernen beginnen
Whistling
wskazywać
Lernen beginnen
To indicate
zwężenie
Lernen beginnen
Narrowing
drogi oddechowe
Lernen beginnen
Airways
powierzchnie opłucnowe
Lernen beginnen
Pleural surfaces
opłucna
Lernen beginnen
Pleura
zapalenie opłucnej
Lernen beginnen
Pleurisy
tarcie opłucnej
Lernen beginnen
Pleural rub
rezonans głosowy
Lernen beginnen
Vocal resonance
zwiększać / zmniejszać
Lernen beginnen
Increase/decrease
odma opłucnowa
Lernen beginnen
Pneumothorax
wdechowy
Lernen beginnen
Inspiratory
wydechowy
Lernen beginnen
Expiratory
wdychać
Lernen beginnen
Inspire
wydychać
Lernen beginnen
Expire
płuco
Lernen beginnen
Lung
podstawa
Lernen beginnen
Base
zapalenie
Lernen beginnen
Inflammation
w stanie zapalnym
Lernen beginnen
Inflamed
przybycie
Lernen beginnen
Arrival
nieistotne
Lernen beginnen
Nil relevant
irrelevant
Lernen beginnen
Relevant -/
rozszerzenie
Lernen beginnen
Expansion
oddawanie moczu
Lernen beginnen
Waterworks
prawie zawsze
Lernen beginnen
Nearly always
pieczenie
Lernen beginnen
Burning
wypływ
Lernen beginnen
Flow
stracenie kontroli, nietrzymanie moczu
Lernen beginnen
Lose control of your bladder
wyciekanie
Lernen beginnen
Leaking
kapanie kroplami
Lernen beginnen
Dribbling
występowanie krwi w moczu
Lernen beginnen
Passe blood In the urine
częstomocz
Lernen beginnen
Frequent passing of urine
palący, piekacy
Lernen beginnen
Burning, Scalding
bolesne oddawanie moczu
Lernen beginnen
Dysuria
moczenie nocne
Lernen beginnen
Nocturia
nagła potrzeba oddania moczu
Lernen beginnen
Urgency
nietrzymanie moczu
Lernen beginnen
Urinary incontinence
krwiomocz
Lernen beginnen
Haematuria
analiza
Lernen beginnen
Analysis
badania przesiewane
Lernen beginnen
Screening tests
są wykonywane
Lernen beginnen
Be Carried out
odczynniki paskowe
Lernen beginnen
Reagent strip
wykrycie
Lernen beginnen
Detection
szczegółowy
Lernen beginnen
Detailed
próbka
Lernen beginnen
Specimen
próbka ze środkowego strumienia moczu
Lernen beginnen
Midstream specimen
próbka z cewnika
Lernen beginnen
Catheter specimen
mikroskopowe badanie
Lernen beginnen
Microscopic examination
ujawnić
Lernen beginnen
Reveal
erytrocyty
Lernen beginnen
Red blood cells
komurki ropne
Lernen beginnen
Pus cells
wałeczki
Lernen beginnen
Casts
stały
Lernen beginnen
solid
białko
Lernen beginnen
protein
znaki plusa
Lernen beginnen
plus signs
przypadek
Lernen beginnen
case
notatka
Lernen beginnen
notes
wskazywać
Lernen beginnen
indicato
nieprawidłowy wynik badań
Lernen beginnen
abnormal findings
ilość śladowa
Lernen beginnen
a trace
znaczny
Lernen beginnen
Gross
znaczny, duży
Lernen beginnen
Marked
znaczny krwiomocz
Lernen beginnen
Gross haematuria
karty, opisy pacjentów
Lernen beginnen
Case notes
nic
Lernen beginnen
Nil
niewidoczne
Lernen beginnen
not visible
giętka rura
Lernen beginnen
flexible tube
wkładać przez
Lernen beginnen
inserted through
otwór
Lernen beginnen
orifice
odbyt
Lernen beginnen
anus
sztywny
Lernen beginnen
rigid
zginać
Lernen beginnen
to bent
wkładać
Lernen beginnen
to insert
nacięcie
Lernen beginnen
incision
trzonek
Lernen beginnen
shaft
kanał
Lernen beginnen
channel
wycinać
Lernen beginnen
to excise
chora tkanka
Lernen beginnen
disease tissue
narośl
Lernen beginnen
growth
polip
Lernen beginnen
polyp
usuwać zatwardzenie; -)
Lernen beginnen
to clear obstructions
robić biopsję
Lernen beginnen
to take a biopsy
przypalać
Lernen beginnen
cauterize
miejsce krwawienia
Lernen beginnen
site of bleeding
przykładać ciepło
Lernen beginnen
applying heat
zamocowany
Lernen beginnen
fitted
obiektyw/kamera w endoskopie
Lernen beginnen
lens camera
okular
Lernen beginnen
eyepiece
nawilżać
Lernen beginnen
to lubricate
żel
Lernen beginnen
jelly
znieczulenie miejscowe
Lernen beginnen
local anaesthetic
zapewnić
Lernen beginnen
to ensure
gładkie przejście;>
Lernen beginnen
smooth passage
przesuwać w dół
Lernen beginnen
to pass down
wprowadzać
Lernen beginnen
to feed
przyzwyczaić się
Lernen beginnen
get used to
przełknąć
Lernen beginnen
take a swallow
spokojny, powolny
Lernen beginnen
deliberate
świadoma zgoda
Lernen beginnen
informed consent
otrzymać?
Lernen beginnen
obtained
ryzyko
Lernen beginnen
risks
korzyści
Lernen beginnen
benefits
pulsoksymetr
Lernen beginnen
pulse oximer
pozycja na lewym boku
Lernen beginnen
the left lateral position
ta taka rurka koło nosa
Lernen beginnen
nasal cannula
wprowadzony w
Lernen beginnen
introducted into
przeniesiony do
Lernen beginnen
transferred to
oddział służący do dojścia do siebie?
Lernen beginnen
recovery area
wracać do zdrowia
Lernen beginnen
recuperate
wystawać, sterczeć
Lernen beginnen
to protrude
przyzwyczaić się do
Lernen beginnen
become assustomed to
historia przypadku
Lernen beginnen
case history
obejmować
Lernen beginnen
cover
dane osobowe
Lernen beginnen
personal details
obecna dolegliwość
Lernen beginnen
presenting complaint
historia choroby, karta pacjenta
Lernen beginnen
past medical history (PMH)
społeczna i osobista historia choroby
Lernen beginnen
social and personal history
pomysł
Lernen beginnen
idea
obawa, problem
Lernen beginnen
concern
oczekiwanie, wymaganie
Lernen beginnen
expectation
zazwyczaj, zwykle
Lernen beginnen
normalny, usually
krwisty
Lernen beginnen
bloody
blady
Lernen beginnen
pale
duży, o dużej objętości
Lernen beginnen
bulky
czarny (przy melaena)
Lernen beginnen
black
coloured - koloru gliny
Lernen beginnen
clay
smolisty
Lernen beginnen
tarry
cuchnący
Lernen beginnen
foul
przykry zapach
Lernen beginnen
offensive
wodnisty z śluzem
Lernen beginnen
watery with mucus
Czy oddajesz czarne stolce?
Lernen beginnen
Have you passed black stools?
Czy robiłeś dzisiaj kupkę?
Lernen beginnen
Have your bowels moved today?, Have you had a bowel movement today?
Czy zauważyłeś jakieś zmiany w pracy jelit?
Lernen beginnen
Have you noticed any change of bowel habit?
Jak często się wypróżniasz?
Lernen beginnen
How often do you open your bowels?
Czy rozmiar i ilość stolca jest normalna?
Lernen beginnen
Is the size or the amount of the stool normal?
Czy wypróżnienia mają inny niż zwykle zapach?
Lernen beginnen
Do the motions have an unusual smell?
Czy wypróżnienia są twarde czy luźne?
Lernen beginnen
Are the motions hard or loose?
duszność
Lernen beginnen
Shortness of breath, breathlessness, dyspnoea
wysiłek
Lernen beginnen
Exertion
silny, poważny
Lernen beginnen
Severe
w spoczynku (np. ból)
Lernen beginnen
at rest
duszność na leżąco
Lernen beginnen
orthopnoea, brethlessness when lying flat
poduszka
Lernen beginnen
a pillow
wchodzenie po schodach
Lernen beginnen
climbing stairs
skrót
Lernen beginnen
abbreviation
podczas wysiłku
Lernen beginnen
on exercise, on exertion, on effort
częstość akcji serca
Lernen beginnen
heart rhythm
spoczynkowe tętno
Lernen beginnen
resting heart rate
rytmiczność
Lernen beginnen
rhythm
arytmia
Lernen beginnen
arrhythmia, irregular rhythm
przedwczesne skurcze serca
Lernen beginnen
premature beats
różnicować się, wahać, zmieniać się (w obrębie danej cechy)
Lernen beginnen
to vary
migotanie
Lernen beginnen
fibrillation
świadomy
Lernen beginnen
aware
kołatanie
Lernen beginnen
palpitations
narastająco zmęczony
Lernen beginnen
increasingly tired
przeszczep zastawki mitralnej
Lernen beginnen
mitral valve replacement
napady, ataki
Lernen beginnen
episodes, attacks
było następstwem napadów
Lernen beginnen
was followed by episodes
migotanie przedsionków
Lernen beginnen
atrial fibrillation
szczególnie
Lernen beginnen
particularly
przyjęcie (np. do szpitala)
Lernen beginnen
admission
występować
Lernen beginnen
to occur, to appear
utrzymywać
Lernen beginnen
to maintain
wystarczająco
Lernen beginnen
sufficient
pojemność minutowa/wyrzutowa serca
Lernen beginnen
cardiac output
pompować
Lernen beginnen
to pump
dotyczyć
Lernen beginnen
involve
niewydolność lewo, prawokomorowa
Lernen beginnen
left, right heart failure
obrzęk obwodowy
Lernen beginnen
peripheral oedema
obrzęk
Lernen beginnen
oedema, swelling
obrzęk z tworzeniem dołków
Lernen beginnen
pitting oedema
dołek
Lernen beginnen
a pit
niewystarczający
Lernen beginnen
insufficient
puchnąć
Lernen beginnen
to swell
tętnica płucna
Lernen beginnen
Pulmonary artery
żyły płucne
Lernen beginnen
Pulmonary veins
zastawka trójdzielna
Lernen beginnen
Tricuspid valve
zastawka mitralna
Lernen beginnen
Mitral valve
przegroda
Lernen beginnen
Septum
gorączka
Lernen beginnen
fever
gorączka/gorączka o nieznanym pochodzeniu
Lernen beginnen
pyrexia/PUO (pyrexia of unknown origin)
gorączka
Lernen beginnen
temperature
gorączkujący
Lernen beginnen
feverish/febrile/pyrexial
bezgorączkowy
Lernen beginnen
afebrile/apyrexial
pot/pocić się
Lernen beginnen
sweat
drgawki
Lernen beginnen
rigors
dreszcze
Lernen beginnen
chills
mononukleoza zakaźna
Lernen beginnen
glandular fever
mikroorganizmy
Lernen beginnen
microorganisms
wirusy
Lernen beginnen
viruses
bakterie
Lernen beginnen
bacterias
pochodzenie
Lernen beginnen
aetiology
uleczalny
Lernen beginnen
curable
infectious - niezakaźny
Lernen beginnen
non
zakaźny
Lernen beginnen
communicability
przekazywanie
Lernen beginnen
transmission
patogeny
Lernen beginnen
pathogenic organisms
wybuch epidemi
Lernen beginnen
outbreak
epidemia/epidemiczny
Lernen beginnen
epidemic
możliwy do uniknięcia
Lernen beginnen
preventable
środki higieny
Lernen beginnen
hygienic measures
szczepionki
Lernen beginnen
vaccines
różyczka
Lernen beginnen
rubella
profilaktyka lekowa
Lernen beginnen
drug prophylaxis
chlorochina (lek na malarię)
Lernen beginnen
chloroquine
grzyby
Lernen beginnen
fungi
pierwotniaki
Lernen beginnen
protozoa
pasożyty
Lernen beginnen
parasite
mikroby
Lernen beginnen
microbes
zarazki
Lernen beginnen
germs
robaki
Lernen beginnen
bugs
zachorowalność
Lernen beginnen
acquiring
złapać
Lernen beginnen
caught
złapać
Lernen beginnen
pick up
endogenny/wewnętrzny
Lernen beginnen
endogenous
egzogenny/zewnętrzny
Lernen beginnen
exogenous
nosiciel
Lernen beginnen
carrier
żywiciel
Lernen beginnen
harbour
błonica
Lernen beginnen
diphtheria
salmonella
Lernen beginnen
salmonella
zatrucie jadem kiełbasianym
Lernen beginnen
botulism
wścieklizna
Lernen beginnen
rabies
ornitoza
Lernen beginnen
psitacosis
choroba legionistów/legionelloza
Lernen beginnen
Legionnaires disease
czas inkubacji
Lernen beginnen
incubation period
czas zakażenia
Lernen beginnen
period of infectivity
ospa wietrzna
Lernen beginnen
varicella
środek, centrum
Lernen beginnen
midst
ból mięśni
Lernen beginnen
myalgia
nieżytowy
Lernen beginnen
catarrhal
kleszcze
Lernen beginnen
ixodid ticks
szczyt
Lernen beginnen
peak
opis przypadku
Lernen beginnen
Case report
zgłosił się z
Lernen beginnen
Presented with
gorączka
Lernen beginnen
Fever
dreszcze
Lernen beginnen
Rigors
istotny
Lernen beginnen
Relevance
mononukleoza
Lernen beginnen
Glandular fever
uprzednio, wcześniej
Lernen beginnen
Previously
gorączkujący
Lernen beginnen
Feverish/febr ile/Pyrexial
nie gorączkujący
Lernen beginnen
Afebrile/apyrexial
pocenie się
Lernen beginnen
Sweating
dreszcze
Lernen beginnen
Chills
bakteryjny
Lernen beginnen
Bacterial
wirusowy
Lernen beginnen
Vidal
wirus
Lernen beginnen
Virus
bakteria
Lernen beginnen
Bacterium
uprzedni
Lernen beginnen
Previous
istotnośc
Lernen beginnen
Relevance of
zapalenie
Lernen beginnen
Inflammation of
pochodzenie
Lernen beginnen
Origin
wyleczyć
Lernen beginnen
Cure
wyleczony
Lernen beginnen
Cured
leczyć
Lernen beginnen
Treat
zawierać
Lernen beginnen
Contain
składać się z
Lernen beginnen
Consist of
obejmować
Lernen beginnen
Include
dotyczyć
Lernen beginnen
Ivolve
odsetek
Lernen beginnen
Proportion
infekcja
Lernen beginnen
Infection
infekcyjny
Lernen beginnen
Infectious
zarażenie
Lernen beginnen
Infectivity
zarażać
Lernen beginnen
Infect
różnic sie
Lernen beginnen
Differ from
spowodowany przez
Lernen beginnen
Caused by
rozpoznany
Lernen beginnen
Identified
pochodzenie
Lernen beginnen
Aetiology
wrażliwy na antybiotyki
Lernen beginnen
Sensitive to antibiotics
uleczalny
Lernen beginnen
Curable
zwyrodnieniowy
Lernen beginnen
Degenerative
rozróżniać między, odróżniać od
Lernen beginnen
Differentiate
rozprzestrzenianie się, przenoszenie
Lernen beginnen
Transmission
bezpośrednio
Lernen beginnen
Directly
pośrednio
Lernen beginnen
Indirectly
wybuch epidemii
Lernen beginnen
Outbreak
epidemia
Lernen beginnen
Epidemic
można im zapobiec, zapobiega się
Lernen beginnen
Be preventable by
żywy
Lernen beginnen
Live
osłabiony
Lernen beginnen
Attenuated
szczepionki
Lernen beginnen
Vaccines
profilaktyka
Lernen beginnen
Prophylaxis
zapobiegać
Lernen beginnen
Prevent
pierwotniaki
Lernen beginnen
Protozoa
pasożyt
Lernen beginnen
Parasite
pierwotniaki
Lernen beginnen
Germs/bugs
nabywać
Lernen beginnen
Acquire
źródło
Lernen beginnen
Source
rozprzestrzenianie się
Lernen beginnen
Spread of
pochodzić z
Lernen beginnen
Originate from
endogenny
Lernen beginnen
Endogenous
nosogardziel
Lernen beginnen
Nasopharynx
jelito
Lernen beginnen
Bowel
zewnętrzny
Lernen beginnen
Outside
egzogenny
Lernen beginnen
Exogenous
nosiciel choroby
Lernen beginnen
Carrier
schronienie, siedlisko
Lernen beginnen
Harbour
gardło
Lernen beginnen
Throat
błonica
Lernen beginnen
Diphtheria
gruźlica
Lernen beginnen
Tuberculosis
zatrucie jadem kiełbasianym
Lernen beginnen
Botulism
wścieklizna
Lernen beginnen
Rabies
okres wylegania
Lernen beginnen
Incubation period
gleba
Lernen beginnen
Soil
pojawienie się
Lernen beginnen
Appearance of
oznaki kliniczne
Lernen beginnen
Clinical features
okres zakażalności
Lernen beginnen
Period of infectivity
objaw zgłaszany
Lernen beginnen
presenting symptom, complaint, presentation
objaw zwykle zgłaszany
Lernen beginnen
usual presentation
wyczerpanie, zmęczenie, brak energii
Lernen beginnen
tiredness, lethargy, fatigue, exhaustion
zmęczenie, wyczerpanie; senność, ospałość
Lernen beginnen
lassitude
wyczerpany
Lernen beginnen
worn out, exhausted
zmęczony
Lernen beginnen
tired
złe samopoczucie
Lernen beginnen
malaise
wyblakły, poszarzały
Lernen beginnen
off -colour
czuć się nieswojo
Lernen beginnen
not feel myself, be out of sorts
brak łaknienia
Lernen beginnen
anorexia
odstawić pożywienie
Lernen beginnen
be off food
przytyć
Lernen beginnen
weight gain
przytyć, wzrost wagi
Lernen beginnen
increase in weight, put on, gain
schudnięcie
Lernen beginnen
weight loss
schudnąć, spadek wagi
Lernen beginnen
decrease in weight, lost weight
zatwardzenie
Lernen beginnen
constipation
twarde, rzadko oddawane stolce
Lernen beginnen
hard, infrequent feaces
ruchy perystaltyczne jelit
Lernen beginnen
motions, bowel motions, bowel movements
mieć zaparcie
Lernen beginnen
be constipated
mieć nieregularne stolce
Lernen beginnen
not be regular
niespokojny
Lernen beginnen
anxious
mieć zawroty głowy
Lernen beginnen
feel dizzy
zawroty głowy
Lernen beginnen
dizzines, vertigo
duszności
Lernen beginnen
shortness of breath
utrata przytomności
Lernen beginnen
loss of consiouness
zapalenie tętnic czaszkowych
Lernen beginnen
cranial arteritis
oczywisty
Lernen beginnen
obvious
silny
Lernen beginnen
severe
niewydolność nerek
Lernen beginnen
renal failure
stan
Lernen beginnen
condition
obejmować, włączać
Lernen beginnen
include
ostry
Lernen beginnen
acute
choroba trzewna (celiakia)
Lernen beginnen
coeliac disease
wypadanie włosów
Lernen beginnen
hair fall out
zaprzeczać
Lernen beginnen
deny
narastający
Lernen beginnen
increasing
zapalenie pęcherzyka żółciowego
Lernen beginnen
cholecystitis
zmniejszony wzrost
Lernen beginnen
reduced growth
pełny obraz, wyliczenie krwi
Lernen beginnen
Full blood count (FBC)
badanie...
Lernen beginnen
investigation of
mierzyć, wymierzać
Lernen beginnen
measure
miara...
Lernen beginnen
measurement of
ilość Hb
Lernen beginnen
the amount of haemoglobin
czerwone krwinki krwi
Lernen beginnen
red blood cells (erythrocytes)
białe krwinki krwi
Lernen beginnen
white blood cells (leucocytes)
płytki krwi
Lernen beginnen
platelets (thrombocytes)
objętość krwinek
Lernen beginnen
the volume of the cells
Oodczyn biernackiego
Lernen beginnen
the erythrocyte sedimentation rate (ESR)
anemia
Lernen beginnen
anaemia
być spowodowanym przez
Lernen beginnen
be due to
krwawienie
Lernen beginnen
bleeding
nadmierna utrata erytrocytów
Lernen beginnen
excessive destruction of red cells
wybrakowany
Lernen beginnen
lacking
być ubogim w żelazo
Lernen beginnen
be deficient in iron
niedobór żelaza
Lernen beginnen
iron deficiency
najbardziej przypuszczalna diagnoza
Lernen beginnen
most likely diagnosis
chroniczna utrata krwi
Lernen beginnen
chronic blood loss
zachowanie, praca jelita
Lernen beginnen
bowel habit
zmiany w
Lernen beginnen
change in
zawierać, włączać w
Lernen beginnen
include in
wykluczać
Lernen beginnen
exclude
zróżnicowana diagnoza czegoś
Lernen beginnen
differential diagnosis of
ostra anemia
Lernen beginnen
severe anaemia
rodzaj
Lernen beginnen
sort
białaczka
Lernen beginnen
leukaemia
aplastyczna anemia
Lernen beginnen
aplastic anaemia
spowodować, przyczyna
Lernen beginnen
cause
anemia złośliwa
Lernen beginnen
pernicious anaemia (PA)
utrata czegoś
Lernen beginnen
atrophy of
błona śluzowa żołądka
Lernen beginnen
gastric mucosa
skutek, konsekwencja
Lernen beginnen
consequent
niewydolność czegoś
Lernen beginnen
failure of
wytwarzanie
Lernen beginnen
production
czynnik wewnętrzny
Lernen beginnen
intrinsic factor
złe wchłanianie
Lernen beginnen
malabsorption
początek
Lernen beginnen
onset = beginning
powolny rozwój
Lernen beginnen
insidious = slowly developing
stopniowo narastający
Lernen beginnen
progressively increasing
objawy czegoś
Lernen beginnen
symptoms of
wskutek czegoś
Lernen beginnen
owing to
bladość
Lernen beginnen
pallor, lack of colour
łagodny
Lernen beginnen
mild, slight
żółtaczka
Lernen beginnen
jaundice, bilirubinaemia
rozpad, fragmentacja
Lernen beginnen
breakdown
szpik czerwony
Lernen beginnen
bone marrow
bolesny
Lernen beginnen
sore
język
Lernen beginnen