Dane osobowe

 0    47 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
everyday
Lernen beginnen
codzienny
personal
Lernen beginnen
osobisty, osobowy, indywidualny
details
Lernen beginnen
szczegóły, bliższe dane
personal details
Lernen beginnen
dane osobowe
Poland
I come from Poland.
Lernen beginnen
Polska
Pochodzę z Polski.
study
After leaving school when I was 18, I went to Wrocław University for five years to study French.
Lernen beginnen
studiować, badać, uczyć się, studium, badanie, studiowanie
Po opuszczeniu szkoły, kiedy miałam 18 lat, poszłam na Uniwersytet Wrocławski na pięć lat, aby studiować francuski.
studies
After completing my studies I worked as a teacher of French in secondary school.
Lernen beginnen
studia
Po ukończeniu moich studiów, pracowałam jako nauczycielka francuskiego w szkole średniej.
honours
In 1990 I graduated from the university and got my M.A. with honours.
Lernen beginnen
z wyróżnieniem, wyróżnienia, odznaczenia, sukcesy
W 1990 ukończyłam uniwersytet i otrzymałam stopień magistra z wyróżnieniem.
completing
After completing my studies I worked as a teacher of French in secondary school.
Lernen beginnen
ukończenie, zakończenie
Po ukończeniu moich studiów, pracowałam jako nauczycielka francuskiego w szkole średniej.
to come from
I come from Poland.
Lernen beginnen
pochodzić z
Pochodzę z Polski.
education
I started my education at a local primary school.
Lernen beginnen
wykształcenie
Rozpoczęłam moją edukacje w lokalnej szkole podstawowej.
primary school
I started my education at a local primary school.
Lernen beginnen
szkoła podstawowa
Rozpoczęłam moją edukacje w lokalnej szkole podstawowej.
comprehensive school
Then I moved to a modern comprehensive school in another part of the city.
Lernen beginnen
szkoła średnia
Potem przeniosłam się do nowoczesnej szkoły średniej w innej części miasta.
to leave school
After leaving school when I was 18, I went to Wrocław University for five years to study French.
Lernen beginnen
opuścić szkołę
Po opuszczeniu szkoły, kiedy miałam 18 lat, poszłam na Uniwersytet Wrocławski na pięć lat, aby studiować francuski.
to go to university
After leaving school when I was 18, I went to Wrocław University for five years to study French.
Lernen beginnen
iść na uniwersytet
Po opuszczeniu szkoły, kiedy miałam 18 lat, poszłam na Uniwersytet Wrocławski na pięć lat, aby studiować francuski.
to graduate from...
In 1990 I graduated from the university and got my M.A. with honours.
Lernen beginnen
ukończyć...
W 1990 ukończyłam uniwersytet i otrzymałam stopień magistra z wyróżnieniem.
to get an M.A. with honours
In 1990 I graduated from the university and got my M.A. with honours.
Lernen beginnen
otrzymać stopień magistra z wyróżnieniem
W 1990 ukończyłam uniwersytet i otrzymałam stopień magistra z wyróżnieniem.
M.A. Master of Arts
In 1990 I graduated from the university and got my M.A. with honours.
Lernen beginnen
magister nauk humanistycznych
W 1990 ukończyłam uniwersytet i otrzymałam stopień magistra z wyróżnieniem.
to complete one’s studies
After completing my studies I worked as a teacher of French in secondary school.
Lernen beginnen
ukończyć studia
Po ukończeniu moich studiów, pracowałam jako nauczycielka francuskiego w szkole średniej.
secondary school
After completing my studies I worked as a teacher of French in secondary school.
Lernen beginnen
szkoła średnia
Po ukończeniu moich studiów, pracowałam jako nauczycielka francuskiego w szkole średniej.
to get married
I got married when I was 26 and I have a two-year old son.
Lernen beginnen
ożenić się, wyjść za mąż
Wyszłam za mąż kiedy miałam 26 lat i mam dwuletniego syna.
to study
Lernen beginnen
studiować
to go to school
Lernen beginnen
chodzić do szkoły
to complete one’s (primary, secondary) education
Lernen beginnen
ukończyć szkołę (podstawową, średnią)
to defend one’s M.A. thesis
Lernen beginnen
obronić pracę magisterską
to graduate
Lernen beginnen
ukończyć uniwersytet (studia)
to have one’s school certificate
Lernen beginnen
mieć ukończoną szkołę
a university graduate
Lernen beginnen
absolwent uniwersytetu
a university degree
Lernen beginnen
dyplom ukończenia studiów
to finish/complete a college of further education
Lernen beginnen
ukończyć studium pomaturalne
to have a secondary school education
Lernen beginnen
mieć średnie wykształcenie
to pass an exam
Lernen beginnen
zdać egzamin
to finish a technical / vocational school
Lernen beginnen
ukończyć szkołę techniczną/zawodową
to take a course in
Lernen beginnen
chodzić na kurs
to complete / finish a course in...
Lernen beginnen
- ukończyć kurs...
certificate
Lernen beginnen
świadectwo
to employ
Lernen beginnen
zatrudniać
to go to work
Lernen beginnen
iść do pracy
to work as...
Lernen beginnen
pracować jako...
to work in a firm
Lernen beginnen
pracować w firmie
to start work
Lernen beginnen
zacząć pracę
to resign
Lernen beginnen
zrezygnować z pracy
to be dismissed
Lernen beginnen
być zwolnionym z pracy
occupation, profession
Lernen beginnen
zawód
career
Lernen beginnen
kariera zawodowa
single
Lernen beginnen
stanu wolnego
married
Lernen beginnen
żonaty, zamężna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.