Data Stream

 0    216 Datenblatt    kabsky
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gather
Lernen beginnen
zbierać
concerns
Lernen beginnen
dotyczy
among
Lernen beginnen
między, spośród
related to
Lernen beginnen
związane z
purpose
Lernen beginnen
cel
contain
Lernen beginnen
zawierać
due to
Lernen beginnen
spowodowany
transient
Lernen beginnen
przemijający, przejściowy, czasowy
tuple
Lernen beginnen
krotka, n-tka, rekord
significant
Lernen beginnen
znaczący
maintenance
Lernen beginnen
utrzymanie, konserwacja
However
Lernen beginnen
Jednak
extensive
Lernen beginnen
obszerny, rozległy
retain
Lernen beginnen
zachować
closer
Lernen beginnen
bliższy
particulary
Lernen beginnen
szczególnie
especially
Lernen beginnen
szczególnie
narrow
Lernen beginnen
wąski
greater
Lernen beginnen
większy
both
Lernen beginnen
zarówno, oboje
furthermore
Lernen beginnen
ponadto
as opposed to sb/sth
Lernen beginnen
w przeciwieństwie do SB / sth
whatever
Lernen beginnen
cokolwiek
roughly
Lernen beginnen
w przybliżeniu
stretch
Lernen beginnen
odcinek
avoid
Lernen beginnen
uniknąć
disrupt
Lernen beginnen
zakłócać
unusual
Lernen beginnen
niezwykły, nietypowy
improve
Lernen beginnen
polepszyć
ability
Lernen beginnen
zdolność
capability
Lernen beginnen
zdolność
embedded
Lernen beginnen
osadzone
performance
Lernen beginnen
wydajność
assumption
Lernen beginnen
założenie
moreover, also
Lernen beginnen
Ponadto, również
feasible
Lernen beginnen
wykonalny
involve
Lernen beginnen
angażować
explain
Lernen beginnen
wyjaśniać
arise
Lernen beginnen
powstać
examined
Lernen beginnen
zbadany
volatile
Lernen beginnen
lotny, zmienny
although, however, despite
Lernen beginnen
Chociaż, jednak, pomimo
truly, really
Lernen beginnen
naprawdę, naprawdę
rarely, seldom
Lernen beginnen
rzadko,
aim
Lernen beginnen
cel
along
Lernen beginnen
wzdłuż
forthcoming
Lernen beginnen
nadchodzący
correspond
Lernen beginnen
odpowiadać
induced
Lernen beginnen
wywołany
solely
Lernen beginnen
wyłącznie, jedynie, tylko
survey
Lernen beginnen
badanie
conditional
Lernen beginnen
warunkowy, zależny
affect
Lernen beginnen
wpłynąć
assume
Lernen beginnen
przyjąć
distinction
Lernen beginnen
wyróżnienie, różnica
serve
Lernen beginnen
służyć
assess
Lernen beginnen
oszacować
suitability
Lernen beginnen
Przydatność
worth
Lernen beginnen
przym. warty, zasługujący
particular
Lernen beginnen
szczególny
further
Lernen beginnen
dalej
transition
Lernen beginnen
przejście, przeskok, zmiana
smooth
Lernen beginnen
gładki
between
Laptop is between bed and wardrobe
Lernen beginnen
między
Laptop jest pomiędzy łóżkiem i szafą
sudden, abrupt
Lernen beginnen
nagłe, gwałtowne
gradual
Lernen beginnen
stopniowy
singular
Lernen beginnen
osobliwy, pojedyńczy
recurring
Lernen beginnen
nawracający
obsolete
This programme is completely obsolete.
Lernen beginnen
przestarzały
Ten program jest zupełnie przestarzały.
reoccur
Lernen beginnen
nawrotu, powrócić
therefore
Lernen beginnen
dlatego
regain
Lernen beginnen
odzyskać
exploited to
Lernen beginnen
wykorzystane do
distinct
Lernen beginnen
odrębny
such
no such patterns
Lernen beginnen
taki
nie ma takich wzorców
skewed
Lernen beginnen
skośny, krzywy
coincides
Lernen beginnen
jest zbieżny
pieces
Lernen beginnen
sztuki, fragmenty
incorporate
Lernen beginnen
wcielać, włączać
appear
Lernen beginnen
pojawić się
reflect
Lernen beginnen
odzwierciedlić
relevant to
The specificity of the sequence is relevant to identifying the anomalous event
Lernen beginnen
istotny
Specyficzność sekwencji jest istotna w identyfikacji podejrzanych zdarzeń
inferred
Lernen beginnen
wywnioskowany
through
Lernen beginnen
przez
concrete
Lernen beginnen
konkretny
sufficient
Lernen beginnen
wystarczający
wonder
Lernen beginnen
zastanawiać się
common sense
Lernen beginnen
zdrowy rozsądek
disagreement
Lernen beginnen
niezgoda
even more
Lernen beginnen
jeszcze bardziej
contentious
Lernen beginnen
sporny
invent
Lernen beginnen
wymyślać
equal
Lernen beginnen
równy
doubtful
Lernen beginnen
wątpliwy
guess
Lernen beginnen
odgadnąć
remain
Lernen beginnen
pozostawać
else
Lernen beginnen
inaczej
casual
Lernen beginnen
przypadkowy
deal with
Lernen beginnen
do czynienia z
consider
Lernen beginnen
rozważać
supersede
Lernen beginnen
zastąpić
several
Lernen beginnen
kilka
instant
Lernen beginnen
natychmiastowy
manner
Lernen beginnen
sposób
immediately
Lernen beginnen
natychmiast
broad
Lernen beginnen
szeroki
incredible
Lernen beginnen
nieprawdopodobny
intertwined
Lernen beginnen
splecione
multitude
Lernen beginnen
mnogość, mnóstwo
nevertheless = however
Lernen beginnen
Jednak, mimo wszystko
related
Lernen beginnen
związane
contemporary
He said that contemporary pop music made his ears hurt.
Lernen beginnen
współczesny
Powiedział, że od współczesnej muzyki pop bolą go uszy.
depend on sb/sth
Lernen beginnen
zależeć od kogoś / czegoś
exponential
Lernen beginnen
wykładniczy
albeit (=however)
Lernen beginnen
choć (= więc)
slightly
Lernen beginnen
nieznacznie
pace
Lernen beginnen
tempo
capacity
Lernen beginnen
pojemność
advance
Lernen beginnen
postep
besides
Lernen beginnen
oprócz
exceed
Lernen beginnen
przekraczać
importance
Lernen beginnen
znaczenie
range
Lernen beginnen
zakres
exploit
The challange is exploit event data in meaningful way
Lernen beginnen
wykorzystać
Wyzwaniem jest wykorzystanie danych o zdarzeniach w użyteczny sposób
insights
Lernen beginnen
spostrzeżenia
anticipate
Lernen beginnen
przewidywać
violations
record policy violations
Lernen beginnen
naruszenia
rejestrować naruszenia zasad
considerable
Lernen beginnen
znaczny
significantly
Lernen beginnen
znacznie
primarily
Lernen beginnen
głównie
whereas
Lernen beginnen
natomiast
possibly
Lernen beginnen
ewentualnie
without
Lernen beginnen
bez
rather
Lernen beginnen
raczej
necessarily
Lernen beginnen
koniecznie
generic
Lernen beginnen
rodzajowy
instead
Lernen beginnen
zamiast
common
Lernen beginnen
wspólny
explicit
Lernen beginnen
wyraźny
aware
Lernen beginnen
świadomy
also
You should also visit the cathedral.
Lernen beginnen
również
Powinieneś również zwiedzić katedrę.
rely
Lernen beginnen
polegać
plethora of
Lernen beginnen
mnóstwo
order
Lernen beginnen
zamówienie
dependency
Lernen beginnen
zależność
handling
Lernen beginnen
obsługa
request
Lernen beginnen
żądanie
compensation
After my house was robbed I got a compensation.
Lernen beginnen
odszkodowanie
Dostałam odszkodowanie po tym jak okradli mi dom.
hence
Lernen beginnen
stąd, od teraz
suspicious
Lernen beginnen
podejrzliwy
thoroughly
Lernen beginnen
dokładnie
casually
Lernen beginnen
niedbale
foundations
Lernen beginnen
fundament
casualty
Lernen beginnen
wypadek
essential
Lernen beginnen
istotny
statement
to make/issue a statement
Lernen beginnen
oświadczenie
złożyć oświadczenie
state
Lernen beginnen
okreslić
bounded
Lernen beginnen
ograniczony
note
Lernen beginnen
uwaga
foundational
Lernen beginnen
podstawowy
suitable
Lernen beginnen
odpowiedni
lay
Lernen beginnen
kłaść
intend
Lernen beginnen
zamierzać
tailored
Lernen beginnen
dostosowane
towards
Lernen beginnen
w kierunku
expected
Lernen beginnen
przewidywany
reveal
Lernen beginnen
odsłonić
presence
Lernen beginnen
obecność
matter
Lernen beginnen
znaczyć
multiply
Lernen beginnen
mnożyć
enough
Lernen beginnen
wystarczająco
reach,
Lernen beginnen
osiągnąć,
urgent
Lernen beginnen
pilny
relevant - irrelevant
Lernen beginnen
istotne - bez znaczenia
elaborate
Lernen beginnen
opracować
reachable
Lernen beginnen
osiągalny
exhibit
Lernen beginnen
wystawa
retrieval
Lernen beginnen
wyszukiwanie
distinguish
Lernen beginnen
rozróżniać
anything
Lernen beginnen
wszystko
likelihood
Lernen beginnen
prawdopodobieństwo
simplicity
Lernen beginnen
prostota
to argue
Lernen beginnen
argumentować
capture
Lernen beginnen
zdobyć
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
Lernen beginnen
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
concurrency
Lernen beginnen
współbieżności
tempt
Lernen beginnen
kusić
tiny
Lernen beginnen
malutki
natively
Lernen beginnen
natywnie
succession
Lernen beginnen
sukcesja, następstwo
suppose
Nobody supposed that they would win.
Lernen beginnen
przypuszczać
Nikt nie przypuszczał, że oni wygrają.
kind (noun)
Lernen beginnen
rodzaj (rzeczownik)
kind (adj)
Lernen beginnen
dobry, uprzejmy
according to
Lernen beginnen
według
overlap
Lernen beginnen
zakładka
allowed
Lernen beginnen
dozwolony
impose
Lernen beginnen
nakładać, narzucać
beyond
Lernen beginnen
poza
necessary
Lernen beginnen
konieczny
sophisticated
Lernen beginnen
wyrafinowany
agreement
Lernen beginnen
umowa
remainder
Lernen beginnen
reszta
discard
Lernen beginnen
odrzucać
consist of
Lernen beginnen
składać się z
relative
Lernen beginnen
krewny
with regard
Lernen beginnen
w odniesieniu
afterwards
Lernen beginnen
następnie
arduous
Lernen beginnen
żmudny
throughput
Lernen beginnen
przepustowość, wydajność
for instance
Lernen beginnen
na przykład
archiving
Lernen beginnen
archiwizacja
recall
Lernen beginnen
odwołanie
proceed
Lernen beginnen
kontynuować
establish
Lernen beginnen
ustanawiać
precede
Lernen beginnen
poprzedzać
concurrent
Lernen beginnen
równoległy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.