Dawid semester revision 09.06.2015

 0    184 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
smooth
Lernen beginnen
gładki
to smoothen
Lernen beginnen
wygładzać
The surface is smoothened.
Lernen beginnen
Powierzchnia jest wygładzona.
weight
Lernen beginnen
waga
liquid
Lernen beginnen
płyn
leak
Lernen beginnen
wyciekać
leakage
Lernen beginnen
wyciek
the glue is pumped
Lernen beginnen
Klej jest pompowana
wide
Lernen beginnen
szeroki
long
Lernen beginnen
długi
deep
Lernen beginnen
głęboki
high
Lernen beginnen
wysoki
width
Lernen beginnen
szerokość
length
Lernen beginnen
długość
depth
Lernen beginnen
głębokość
height
Lernen beginnen
wysokość
wider
Lernen beginnen
szerszy
surface is wider that baseboard
Lernen beginnen
powierzchnia jest większa, że ​​listwy
button
Lernen beginnen
przycisk
bottom
Lernen beginnen
spód
from the bottom
Lernen beginnen
od spodu
it depends on
Lernen beginnen
to zależy od
the production capacity depends on the speed of line and the quality of baseboard
Lernen beginnen
Zdolność produkcyjna w zależności od szybkości linii i jakości płyty bazowej
prevent from stops
Lernen beginnen
zapobiegać, nie dopuszcza
do postojów
Lernen beginnen
zrobić postojów
budget volume
Lernen beginnen
wielkość budżetowa
it is done manually
Lernen beginnen
to jest robione ręcznie
After you.
Lernen beginnen
Pan/i przodem.
to smoothen rough edges
Lernen beginnen
wygładzić ostre krawędzie
much time
Lernen beginnen
duzo czasu
many times
Lernen beginnen
wiele razy
evaporate
Lernen beginnen
wyparowywać
the glue evaporates
Lernen beginnen
klej wyparowywuje
dry
Lernen beginnen
suchy
to dry
Lernen beginnen
suszyć
it is dried
Lernen beginnen
to jest suszone
carving
Lernen beginnen
robienie rowków bocznych
brush
Lernen beginnen
pędzel
internal
Lernen beginnen
wewnętrzny
external
Lernen beginnen
zewnętrzny
clockwise
Lernen beginnen
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
counter-clockwise
Lernen beginnen
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
compressed air
Lernen beginnen
sprężone powietrze
padlock
Lernen beginnen
kłódka
environment
Lernen beginnen
środowisko
health and safety
Lernen beginnen
BHP
safety
Lernen beginnen
bezpieczeństwo
safe
Lernen beginnen
bezpieczny
safely
Lernen beginnen
bezpiecznie
account
Lernen beginnen
konto
concrete
Lernen beginnen
beton
dilatation
Lernen beginnen
dylatacja
sack
Lernen beginnen
worek
separate orders
Lernen beginnen
osobne zamówienia
we will pay separately
Lernen beginnen
zapłacimy osobno
It depends on...
Lernen beginnen
to zależy od...
I haven’t got a clue.
Lernen beginnen
Nie mam pojęcia.
Dawid is out today.
Lernen beginnen
Dawida nie ma dzisiaj.
I was out on Wednesday.
Lernen beginnen
Nie było mnie w środę.
put in order
Lernen beginnen
poukładać
assemble, mount
Lernen beginnen
montować
assembled, mounted
Lernen beginnen
zmontowany
The monitor is assembled.
Lernen beginnen
Monitor jest zamontowany.
Nice to see you again.
Lernen beginnen
Miło cię znowu widzieć.
Call me Robert.
Lernen beginnen
Mów mi Robert.
Welcome to our company.
Lernen beginnen
Witam w naszej firmie.
How was your trip?
Lernen beginnen
Jak podróż?
My trip was OK, thank you.
Lernen beginnen
Podróż mineła w porządku, dziękuję.
Have you met Magda?
Lernen beginnen
Znasz już Magdę?
Let me introduce you...
Lernen beginnen
Pozwól, że ci przedstawię...
Your office is very nice.
Lernen beginnen
Twoje biuro jest bardzo ładne.
Nice to hear it.
Lernen beginnen
Miło mi to słyszeć.
Would you like some coffee?
Lernen beginnen
Chciałbyś kawy?
Help yourself.
Lernen beginnen
Częstuj się.
Let me show you round.
Lernen beginnen
Pozwól, że cię oprowadzę...
Shall we go to my office?
Lernen beginnen
Może pójdziemy do mojego biura?
This way, please.
Lernen beginnen
Tędy, proszę.
After you.
Lernen beginnen
Pan pierwszy.
Let’s get down to work.
Lernen beginnen
Weźmy się do pracy.
Let’s get down to business.
Lernen beginnen
Przejdźmy do interesów.
Cheers!
Lernen beginnen
Na zdrowie! (toast)
Bless you!
Lernen beginnen
Na zdrowie! (kichanie)
He is in charge of production.
On jest odpowiedzialny za produkcję.
Lernen beginnen
On jest odpowiedzialny za produkcję.
I’m in charge of two shifts.
Jestem odpowiedzialny za dwie zmiany.
Lernen beginnen
Jestem za dwie zmiany.
I’m in charge of correct reporting.
Jestem odpowiedzialny za prawidłowe raportowanie.
Lernen beginnen
Jestem odpowiedzialny za prawidłową sprawozdawczość.
I’m in charge of maintenance of the main line.
Lernen beginnen
Jestem odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na linii głównej.
to approve
dać zgodę, zgodzić się, zaaprobować
Lernen beginnen
zatwierdzać
replacement
Lernen beginnen
zastępstwo
What for?
Lernen beginnen
Po co? Za co?
extension
Lernen beginnen
rozbudowa linii
extend the line
Lernen beginnen
rozbudowywać linię
he can communicate
Lernen beginnen
potrafi się porozumieć
get got got
Lernen beginnen
dostać
Did you have a nice trip?
Lernen beginnen
Miałeś udaną podróż?
smoking area
Lernen beginnen
strefa palenia
safety protocol
Lernen beginnen
protokół dot. bezpieczeństwa
undisclosed recipient
John sent email to undisclosed recipients.
Lernen beginnen
nieujawniony adresat
further on
Lernen beginnen
dalej
indicator
Lernen beginnen
wskaźnik
to consider
Lernen beginnen
rozważać
to evaluate
Lernen beginnen
oceniać, oszacować
to avoid
We try to avoid high scrap level.
Lernen beginnen
unikać
to throw out
Lernen beginnen
wyrzucić
to throw up
Lernen beginnen
wymiotować
tell – told
Lernen beginnen
powiedzieć
Tell me!
Lernen beginnen
Powiedz mi!
He told me.
Lernen beginnen
On mi powiedział.
He will come in 5 minutes.
Lernen beginnen
Przyjedzie za 5 minut.
That’s very kind of you.
Lernen beginnen
To bardzo milo z twojej strony.
Take a seat, please.
Lernen beginnen
Usiądź, proszę.
Tea would be nice.
Lernen beginnen
Herbaty chętnie. „herbata byłaby miła'
appointment
Lernen beginnen
umówione spotkanie
I have an appointment.
Lernen beginnen
Jestem umówiony.
The boss will be right down.
Lernen beginnen
Szef zaraz zejdzie.
The boss will be right here.
Lernen beginnen
Szef zaraz tu będzie.
I will be right back.
Lernen beginnen
Zaraz wrócę.
BRB be right back
Lernen beginnen
zaraz wracam
Nice to see you again.
Lernen beginnen
Milo cie widzieć znowu.
Actually...
Lernen beginnen
Właściwie to...
as well
Lernen beginnen
również
I use my wife’s car as well.
Lernen beginnen
Używam auta mojej żoy również.
look forward
Lernen beginnen
cieszyc się na cos, oczekiwać czegos
I look forward to hearing from you.
Lernen beginnen
Oczekuje na wieści od ciebie.
to bother
Lernen beginnen
zawracać głowę
Don’t bother.
Lernen beginnen
Nie przejmuj się. Nie zawracaj sobie głowy.
Don’t bother me.
Lernen beginnen
Nie zawracaj mi głowy.
Am I bothering you?
Lernen beginnen
Przeszkadzam ci?
right now
Lernen beginnen
teraz
right away
Lernen beginnen
natychmiast
able
Lernen beginnen
zdolny do
relationship
Lernen beginnen
związek
sad
Lernen beginnen
smutny
good idea
Lernen beginnen
dobry pomysł
remember
Lernen beginnen
pamiętać
recall
Lernen beginnen
przypomnieć sobie
call back
Lernen beginnen
oddzwonić
I can’t recall.
Lernen beginnen
Nie mogę sobie przypomnieć.
It’s complicated.
Lernen beginnen
To skomplikowane.
both
Lernen beginnen
oboje
exactly
Lernen beginnen
dokładnie
purchase
Lernen beginnen
zakup
once a week
Lernen beginnen
raz w tygodniu
twice a week
Lernen beginnen
dwa razy w tygodniu
each of them
Lernen beginnen
każdy z nich
once a month
Lernen beginnen
raz w miesiącu
external company
Lernen beginnen
firma zewnętrzna
changing rooms
Lernen beginnen
szatnie
he must do it
Lernen beginnen
on musi to zrobić
he must make it
Lernen beginnen
on musi zdążyć
tell – told
Lernen beginnen
powiedzieć komuś
She told me...
Lernen beginnen
ona mi powiedziała...
say – said
Lernen beginnen
powiedzieć
She said...
Lernen beginnen
ona powiedziała...
investigation
Lernen beginnen
dochodzenie, śledztwo
broken heart
Lernen beginnen
złamane serce
break-broke-broken
Lernen beginnen
łamać, psuć się
broken down
Lernen beginnen
zepsuty
broke
Lernen beginnen
spłukany
I’m frustrated.
Lernen beginnen
Jestem sfrustrowany.
It is frustrating.
Lernen beginnen
To jest frustrujące.
bored
Lernen beginnen
znudzony
boring
Lernen beginnen
nudny
interested
Lernen beginnen
zainteresowany
interesting
Lernen beginnen
interesujący
comment
Lernen beginnen
komentować, komentarz
It doesn’t matter.
Lernen beginnen
To nie ma znaczenia.
He’s calling me.
Lernen beginnen
On dzwoni do mnie teraz.
He calls me every day.
Lernen beginnen
On dzwoni do mnie codziennie.
I heard him.
Lernen beginnen
Słyszałem go.
I heard from him.
Lernen beginnen
On dał mi znać. / Miałem wieści od niego.
Tell me!
Lernen beginnen
Powiedz mi.
Call me!
Lernen beginnen
Zadzwoń do mnie.
I must – I had to
Lernen beginnen
muszę – musiałem
I’m not complaining.
Lernen beginnen
Nie narzekam.
He started working here 2 months ago.
Lernen beginnen
On zaczal tu pracowac 2 miesiace temu.
He has worked here for 2 months.
Lernen beginnen
On pracuje tu od 2 miesiecy.
I didn't work yesterday.
Lernen beginnen
Nie pracowalem wczoraj.
I was early at work.
Lernen beginnen
Byłem wczesnie w pracy.
John called last week.
Lernen beginnen
John dzwonil w zeszlym tygodniu.
John has called me 3 times today.
Lernen beginnen
John dzwonil do mnie trzy razy dzisiaj.
I have worked a lot recently.
Lernen beginnen
Dużo pracuje ostatnio.
I have checked the plan 5 times so far.
Lernen beginnen
Sprawdzilem plan 5 razy jak dotad.
I haven't been on the production plant yet.
Lernen beginnen
Nie bylem na produkcji jeszcze.
John cleaned the glue station yesterday.
Lernen beginnen
John wyczyscil stacje klejenia wczoraj.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.