DAY OF THE DEAD

 0    22 Datenblatt    szkarol88
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kite
fly a kites
Lernen beginnen
latawiec
poszczać latawce
certainly
We certainly have somber Day of the Dead in the Poland
Lernen beginnen
z pewnością, napewno
My z pewnością mamy ponury Dzień Wszystkich zmarłych w Polsce
somber
Neither man smiled; both remained tense and sombre
Lernen beginnen
ponury, mroczny
Żaden z mężczyzn nie uśmiechnął się; obaj pozostali napięci i posępni
curious
Why do you want to know?" "I'm just curious.
Lernen beginnen
ciekawy, ciekaw, zaciekawiony
"Dlaczego chcesz wiedzieć?" "Po prostu jestem ciekawy.
atmosphere
Lernen beginnen
nastrój, atmosfera
everywhere
I've looked everywhere but I still can't find my keys.
Lernen beginnen
wszędzie
Patrzyłem wszędzie, ale wciąż nie mogę znaleźć moich kluczy.
cemetery
Lernen beginnen
cmentarz
grave
Lernen beginnen
grób, mogiła
rather
They would rather go alone.
Lernen beginnen
raczej
Oni raczej wolą iść sami.
ancestor
Lernen beginnen
przodek
laugh
I could do nothing but laugh
Lernen beginnen
śmiać
(Nie mogłem zrobić nic, tylko się śmiać
admire
I've always admired you.
Lernen beginnen
podziwiać
Zawsze cię podziwiałem.
approach
Let's try a different approach
Lernen beginnen
zbliżać się, podchodzić (do czegoś) zwracać się (np. z pytaniem do kogoś) zbliżać się, nadchodzić (o jakimś wydarzeniu) zbliżać się (do jakiegoś poziomu), zbliżyć się, podejść (do kogoś lub czegoś) podejście, metoda
Spróbujmy innego podejścia
find, founad
Lernen beginnen
znaleźć, odkryć, zauważyć
add, added
Lernen beginnen
dodawać, dodany
eat, ate
Lernen beginnen
jeść, zjedzone
chat, chatted
Lernen beginnen
pogawędka, gawędzić,
smile, smiled
Lernen beginnen
uśmiechać, uśmiechnęła się
go, went
Lernen beginnen
iść, poszedł
feel, felt
Lernen beginnen
czuć, poczułem
was, were, been
Lernen beginnen
być
drink, drank
Lernen beginnen
pić, pił

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.