dentystyczne cd

 0    11 Datenblatt    margolcia.margol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lakowanie pierwszych trzonowców stałych
Lernen beginnen
sealing first permanent molars
usunięcie zęba jest konieczne
Lernen beginnen
tooth extraction is necessary
próchnica między zębami na powierzchniach stycznych
Lernen beginnen
decay between teeth on the contact surfaces
należy wykonać rtg zębów i ocenić
Lernen beginnen
perform dental x rays and evaluate
czy potrafisz opisać ból zęba?
Lernen beginnen
can you describe a toothache?
proszę szeroko otworzyć usta, szerzej.
Lernen beginnen
Please open your mouth wide, wider.
proszę przymknąć usta, ok, dziękuję
Lernen beginnen
Please turn a blind mouth, ok, thank you
należy usunąć kamień nazębny i osad
Lernen beginnen
remove tartar and settlements
siekacze, kły, przedtrzonowce, trzonowce
Lernen beginnen
incisors, canines, premolars, molars
będzie wymagane leczenie kanałowe pod mikroskopem
Lernen beginnen
You will be required root canal treatment under the microscope
leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
Lernen beginnen
Treatment of the oral mucosa

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.