Denzels’ Washington speech

 0    36 Datenblatt    magdalenamaterna
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
postaw Boga na pierwszym miejscu we wszystkim, co robisz
Lernen beginnen
put god first in everything you do
wszystko, co osiągnąłem
Lernen beginnen
everything that i have accomplished
wszystko, co mam dzięki łasce Boga
Lernen beginnen
everything i have by the grace of god
rozum, że to prezent
Lernen beginnen
understand that it’s a gift
wylatywałem ze szkoły
Lernen beginnen
i was flunking out of college
miałem średnią ocen 1,7
Lernen beginnen
i had 1.7 grade point average
salon kosmetyczny
Lernen beginnen
beauty parlour
tylko patrzy mi w oczy
Lernen beginnen
just luking me in the eye
proroctwo
Lernen beginnen
prophecy
mam nadzieję, że żaden z was nie może się tym pochwalić
Lernen beginnen
i hope non of you can relate
teraz zauważ ze wylano mnie ze szkoły
Lernen beginnen
now mind you i flunked out of college
wstąpienie do wojska
Lernen beginnen
joining the army
i to, co powiedziała mi tamtego dnia pozostało ze mną
Lernen beginnen
and what she told me that day has stayed with me
byłem chroniony byłem nakierowany byłem poprawiany
Lernen beginnen
i have been protected i have been dorected i have been corrected
trzymałem sie boga w moim życiu i on dawał mi pokorę
Lernen beginnen
i kept god in my life and he kept me a humble
Nie zawsze się do niego garnąłem ale on zawsze mnie zgarniał
Lernen beginnen
I didin't always stick with him but he always stuck with me
Więc trzymaj się go we wszystkim co robisz
Lernen beginnen
So stick with him in everything you do
Numer dwa: rób błędy
Lernen beginnen
Numer two: fail big
Żyjesz tylko raz
Lernen beginnen
You only live once
więc rób to czego pragniesz, wykorzystuj szansy profesjonalnie
Lernen beginnen
Do what you feel passionate about take chances profesionally
Nie bój sie działać niestandardowo
Lernen beginnen
Don't be afraid to go outside the box
Marzenia bez celów są tylko marzeniami i przynoszą rozczarowanie
Lernen beginnen
Dreams without goals are just dreams and the ulitimately fuel disappointment
przeklinać
Lernen beginnen
to swear, to curse
konsekwencja / systematyka
Lernen beginnen
Consistency
starać się
Lernen beginnen
strive
kaznodzieja
Lernen beginnen
preacher
po prostu nikogo nie przeklnąć
Lernen beginnen
Just did not curse somebody up
Musisz zastosować dyscyplinę i konsekwencję
Lernen beginnen
You must apply discipline and consistency
Musisz nad tym popracować
Lernen beginnen
You have to work at it
Codziennie musisz planować
Lernen beginnen
Every day you have a plan
powiedzenie nie planujemy porażki, poniesiemy porażkę planowo
Lernen beginnen
saying we don't plan to fail we fail to plan
ciężka praca działa
Lernen beginnen
hard work works
Podkreśl ten tekst dorastałeś w świecie podkreślań
Lernen beginnen
text tweet twerk world that you've grown up in
Pamiętaj to właśnie dlatego że robisz o wiele więcej nie znaczy że osiągniesz o wiele więcej
Lernen beginnen
remember just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done
Nie myl ruchu z postępem.
Lernen beginnen
Don't confuse movement with progress.
możesz biegać w miejscu cały czas i nigdy nigdzie nie dojdziesz
Lernen beginnen
you can run in place all the time and never get anywhere

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.