deutsche Welle

 0    163 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ewakuować się
Tysiące ludzi ewakuowało się ze strefy walk
Lernen beginnen
sich in Sicherheit bringen
Tausende Menschen haben sich aus der Kampfzone in Sicherheit gebracht
obiecać coś komuś
Obiecywać
Lernen beginnen
jemanden etwas in Aussicht stellen
versprechen
oderwanie, oddzielenie, np. kraju
Oderwanie od Wielkiej Brytanii
Lernen beginnen
Abspaltung
Abspaltungen von Großbritannien
przeważać, stanowić większość
Przeciwnicy oderwania nadal mają większość, nadal przeważają.
Lernen beginnen
in der Überzahl sein
Die Gegner einer Abspaltung sind weiterhin in der Überzahl.
zostanie przekazany
Lernen beginnen
Es wird übergegeben
zatrudnić kogoś
dostosować się do kogoś
Lernen beginnen
jemanden einstellen,
sich einstellen auf, sich richten nach, z.B. sie hat sich ganz auf ihren Mann eingestellt
być wobec kogoś nastawionym (pozytywnie, źle)
Lernen beginnen
jemandem gut oder übel gesinnt sein
jemandem freundlich gesinnt sein
mieć zamiar coś zrobić
nie mam zamiaru zrezygnować ze swojego planu
Lernen beginnen
gesonnen sein etwas zu tun
ich bin nicht gesonnen, meinen Plan aufzugeben
o podobnych zapatrywaniach, poglądach
Lernen beginnen
gleich gesinnt
wygadać coś (sekret)
Lernen beginnen
ausplaudern
roztrąbić coś
Lernen beginnen
etwas ausposaunen
poddać się czemuś, np. operacji, egzaminowi,
Lernen beginnen
sich unterziehen, z.B. sich einer Operationen, einem Test unteziehen
zwalić coś na kogoś
zwalić na kogoś całą pracę
Lernen beginnen
jemandem etwas aufladen
jemandem ganze Arbeit aufladen
ładować
Muszę naładować telefon.
Lernen beginnen
aufladen
Ich muss mein Handy aufladen.
ładować się
Lernen beginnen
sich aufladen
zakończyć, ukończyć, zdobyć
ukończyć szkołę
Lernen beginnen
durchlaufen
die Schule durchlaufen
biec bez przerwy, bez zatrzymywania
Lernen beginnen
durchlaufen
osiągnąć coś, np. zysk, dochód, (w sferze gospodarczej)
osiągnąć, zarobić (w sensie finansowym dzięki działalności w sferze gospodarczej)
Lernen beginnen
etwas erzielen, etwas einfahren,
erwirtschaften, z.B. Gewinn, Ertrag, Euro
rozpychać się łokciami
Lernen beginnen
Ellbogen ausfahren
Ellbogen benutzen
przekartkować coś (książkę, gazetę)
przekartkowała lekturę
Lernen beginnen
überfliegen (ein Buch, eine Zeitung)
sie überflog die Lektüre
wydawać np. rozkazy
Lernen beginnen
erteilen
udawać, pozorować, np. chorobę
Lernen beginnen
vortäuschen
starać się o coś (np. o jakąś pracę, stanowisko)
Lernen beginnen
sich um etwas bewerben
zdenerwowany, podekscytowany
Lernen beginnen
aufgeregt
bez ograniczeń wiekowych
film tylko dla dorosłych
Lernen beginnen
jugendfrei
ein nicht jugendfreier Film
w oparciu, na podstawie
na podstawie głosu można rozpoznać kłamstwo
Lernen beginnen
anhand
anhand der Stimme lügen erkennen kann
nie udawać kogoś innego niż się jest
udawać kogoś innego
Lernen beginnen
sich nicht verstellen
sich verstellen
zeznawać zgodnie z prawdą
zgodnie z prawdą, zgodny z prawdą
Lernen beginnen
wahrheitsgemäße Aussage machen
wahrheitsgemäß
na komórce
Lernen beginnen
auf dem Handy
zeznawać
Lernen beginnen
Aussage machen
aussagen
zwolnić z pracy kogoś
zostać zwolnionym
Lernen beginnen
jemanden entlassen,
entlassen werden
dać komuś wypowiedzenie, komuś wypowiedzieć np. umowę
dostał wypowiedzenie z dniem pierwszego kwietnia
Lernen beginnen
jemandem kündigen
ihm wurde zu ersten April gekündigt
od dawna
od dawna
Lernen beginnen
seit Langem
seit lange Zeit
istotny
Lernen beginnen
relevant
bać się, obawiać się o coś, o kogoś, np. bać się o dziecko, o miejsce pracy
bać się czegoś, np. on się czegoś obawia, boi; obawiam się o przyszłość
Lernen beginnen
um etwas bangen, um jemanden bangen, z.B. um Kind bangen, um Arbeitsplatz bangen
jemandem bangen vor, z.B. ihm bangt [es] vor etwas; mir bangt es vor der Zukunft
obawa, strach
obawiam się tego, boję się
Lernen beginnen
dia Bange
mir bangt davor
właściwie, stosownie
Lernen beginnen
angemessen
nieodpowiednio, niestosownie, niewłaściwie
nieodpowiednio, niestosownie, niewłaściwie
Lernen beginnen
unangemessen
unangebracht
zarozumiały, wyniosły
Lernen beginnen
selbstgefällig
zwyczaj
dostosować się do zwyczajów kraju
Lernen beginnen
die Gepflogenheit
die Gewohnheit, z.B. Er tut dies aus reiner Gewohnheit., Ich musste damals meine Gewohnheiten ändern., Das ist die Macht der Gewohnheit!
sich den Gepflogenheiten eines Landes anpassen
odbiegać od czegoś, zbaczać z czegoś np. z tematu,
zbaczać z czegoś np. oni zboczyli z drogi i zabłądzili
Lernen beginnen
abschweifen, z.B. vom Thema abschweifen
abschweifen, z.B. sie waren vom Weg abgeschweift und hatten sich verlaufen
paplać
Lernen beginnen
herumreden
nie owijać w bawełnę,
Lernen beginnen
nicht um den heißen Brei herumreden
zrażać kogoś
Lernen beginnen
verglaulen
wykazywać
Lernen beginnen
ergeben
niewiarygodny, nieprawdopodobne
Lernen beginnen
unglaubwürdig
kontrola, skontrolowanie
Lernen beginnen
Überprüfung
dzielić, rozdzielać
Lernen beginnen
trennen, trennte, hat getrennt
HR, kadrowiec
Lernen beginnen
Personaler
wiedza
Lernen beginnen
die Kenntnisse
skrajność, ekstremum
Lernen beginnen
Extrem
skrajny, ekstremalny
Lernen beginnen
extrem
informacja
Lernen beginnen
die Angabe, die Angaben
oszustwo, oszustwa
Lernen beginnen
der Betrug, die Betrüge
kłamca
Lernen beginnen
der Lügner
przyjmować do pracy
Lernen beginnen
einstellen
skłaniać się do czegoś, mieć tendencję
Lernen beginnen
neigen zu etwas,
tendieren
kandydat
Lernen beginnen
der Bewerber
ankieta wykazała
Lernen beginnen
Umfrage hat ergeben
przejrzeć pobieżnie, przekartkować
Lernen beginnen
überfliegen
uczyć, wpajać
Lernen beginnen
beibringen
Pierwszy, np. pierwszej jakości
Lernen beginnen
allererste, z.B. allererste Qualität
pierwszą rzeczą, którś musimy zrobić
Lernen beginnen
das Allererste was wir tun müssen
z góry, przed
Lernen beginnen
im Vorfeld
wyselekcjonować, wybrać
Lernen beginnen
aussondieren
oszukańczy
Lernen beginnen
betrügerisch
na przesłuchanie
przesłuchanie
Lernen beginnen
zum Verhör
das Verhör
przesłuchać
Sędzia chce natychmiast przesłuchać oskarżonego.
Lernen beginnen
verhören
Der Richter will sofort den Angeklagten verhören.
nieco, do pewnego stopnia, poniekąd
Lernen beginnen
einigermaßen
przyswoić sobie
przyswoić sobie wiedzę
Lernen beginnen
sich (dativ) aneignen
sich Kenntnisse aneignen
głęboka ugruntowana wiedza
Lernen beginnen
tief greifende Kenntnisse
stwierdzać
Lernen beginnen
feststellen
dopytywać, drążyć
Lernen beginnen
nachboren
całkiem, zupełnie
Lernen beginnen
durchaus
to zależy od
Lernen beginnen
es kommt darauf an, es kommt drauf an
zdarza się, że
Lernen beginnen
es kommt vor, dass
podrasować, podrasować np. papiery
Lernen beginnen
frisieren
nadmiar, zbytek;
Lernen beginnen
der Überfluss
na domiar złego
Lernen beginnen
zum Überfluss
poza tym, zresztą, nawiasem mówiąc
Lernen beginnen
übrigens
szczątkowy
podstawowy, początkowy
Lernen beginnen
rudimentär
rudimentär
w gruncie rzeczy, w istocie
Lernen beginnen
im Grunde genommen
opracować, sporządzać
Lernen beginnen
erstellen
podawać coś, wskazywać, np. podaj mi swoje imię
twierdzić, obstawać, podawać jako pewnik
Lernen beginnen
angeben, (nennen, mitteilen,), z.B. Personalien, seine Adresse, einen Termin angeben
behaupten
nie przechwalaj się tak!
on się okropnie przechwalał przed przyjaciółmi swoimi zdobyczami
Lernen beginnen
gib nicht so an!
er hat mit seinen Eroberungen furchtbar vor seinen Freunden angegeben
chwalić, przechwalać
Lernen beginnen
prahlen, angeben
w codziennym
Lernen beginnen
im alltäglich
istotny, znaczny
Lernen beginnen
wesentlich
ogarniać (strach, panika)
pojmować, np. sytuację, coś intuicyjnie
Lernen beginnen
erfassen
erfassen, z.B. die Situation sofort erfassen, etwas intuitiv erfassen
pojąłeś to, zrozumiałeś to
Lernen beginnen
du hast es erfasst!
rejestrować, uwzględniać, ujmować
Lernen beginnen
erfassen, z.B. die Versicherung erfasst auch die Angestellten, statistisch erfassen
nieprawidłowości, nadużycia
Lernen beginnen
Unregelmäßigkeit
detektyw
biuro detektywistyczne
Lernen beginnen
die Detektei
Detektivbüro
zakładać coś. przyjmować, np. niski obrót, hipotezę
Lernen beginnen
ausgehen von
przeważnie, w przeważającej części
w przeważającej części
Lernen beginnen
größerenteil,
zum größen Teil, großenteils
przeważnie
Lernen beginnen
vorwiegend
jeszcze, wciąż, nadal
Lernen beginnen
nach wie vor
wyłowić
Lernen beginnen
rausfischen
staranny, dokładny
Lernen beginnen
sorgfältig
wpaść na ślad, na trop
Lernen beginnen
auf die Spur kommen
nieuczciwy
Lernen beginnen
unehrlich
oddzielić ziarna od plew
Lernen beginnen
die Spreu vom Weizen trennen
w dzisiejszym świecie
Lernen beginnen
in der heutigen Welt
w dzisiejszych czasach
Lernen beginnen
in der heutigen Zeit
fałszerstwo
Lernen beginnen
Falschung
wskaźnik fałszerstwa
Lernen beginnen
Falschungsquote
udział procentowy, wskaźnik
Lernen beginnen
Quote
przejść do omówienia sprawy, przejść do istoty
przejdź w końcu do rzeczy, nie mam całego dnia wolnego
Lernen beginnen
auf einen Punkt kommen
Nun komm doch endlich auf den Punkt, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit!
podkreślić,
podkreślić swój status
Lernen beginnen
unterstreichen, betonen
seinen Status unterstreichen
przywrócić harmonię, spokój, pokój
Lernen beginnen
Harmonie wiederherstellen, Frieden, Ruhe
odzyskać, przwrócić
Lernen beginnen
wiederherstellen
przysłuchiwać się z zainteresowaniem
Lernen beginnen
przysłuchiwać się z zainteresowaniem
przysłuchiwać się, słuchać jako ktoś mówi
posłuchaj, słuchaj (kogoś lub czegoś) jak coś mówi
Lernen beginnen
zuhören jemandem
hör mal zu!
słuchać kogoś lub czegoś, w sensie być mu posłusznym
pies słucha tylko mojego przyjaciela
Lernen beginnen
auf jemanden hören, z.B. das Kind hört nicht auf Mama
Hund hört nur auf meinen Freund
słyszeć
Ludzie nie słyszą niektórych dźwięków.
Lernen beginnen
hören
Die Menschen hören einige Schälle nicht.
od / z
Dostałem tę książkę od mojego ojca.
Lernen beginnen
von
Ich habe dieses Buch von meinem Vater bekommen.
Stanowisko, stanowisko
zdystansować się, zmienić swoje stanowisko
Lernen beginnen
der Standpunkt
Standpunkt abrücken
oddalić się, zdystansować się,
odwrócić się, odżegnać się,
Lernen beginnen
abrücken
sich von jemandem, etwas distanzieren, lossagen
czuć się lepszym od innych, uważać się za lepszych
uważać się za lepszych od innych, być zarozumiałym
Lernen beginnen
sich überlegen fühlen
ein­ge­bil­det sein
dopuszczać kogoś do siebie
Lernen beginnen
jemanden an sich heranlassen
objąć jekogoś mocno
Lernen beginnen
jemnden fest umarmen
zrobić, wykonać coś
wykonać rysunek
Lernen beginnen
anfertigen
eine Zeichnung anfertigen
podporządkować się
podporządkować się jakiejś osobie
Lernen beginnen
sich unterwerfen
sich einer Person unterwerfen
czytać na głos
Lernen beginnen
vorlesen (las vor, hat vorgelesen)
wywołać, np alarm spust, rewolucja, panika
Lernen beginnen
auslösen z.B. Alarm, Revolution, Panik
obniżać, opuszczać
zniżać
Lernen beginnen
senken, senkte, gesenkt
abbauen, verringen, reduzieren,
opadać, spadać
Lernen beginnen
sinken sank gesunken
wywalić, wyrzucić z pracy
Lernen beginnen
feuern,
pensionieren
zatrudnić, przyjąć do pracy
Lernen beginnen
anstellen, aufnehmen
einstellen, beschäftigen
uznanie, nostryfikacja (zawodu)
Lernen beginnen
Anerkenung
badanie, ocena, ekspertyza
Lernen beginnen
Begutachtung
ilość zadań do wykonania w ramach pracy
Lernen beginnen
Arbeitspenzum
radzić sobie, uporać się
Lernen beginnen
bewältigen
stały czas
Lernen beginnen
Fixzeit
okres czasu
Lernen beginnen
die Zeitspanne
FlexTime, ruchomy czas pracy
ruchomy czas pracy
Lernen beginnen
Gleitzeit
gleitende Arbeitszeit (GLAZ)
Minijob
Lernen beginnen
Minijob
geringfügige Beschäftigung
odprowadzać, płacić
Lernen beginnen
entrichten
przedstawiać,
Lernen beginnen
darstellen
kariera
bieżnia
Lernen beginnen
die Laufbahn
wynagrodzenie
Lernen beginnen
das Entgelt, der Lohn
ubiegać się, kandydować
Lernen beginnen
bewerben
stała praca, stały etat
Lernen beginnen
feste Stelle
ograniczyć czasowo coś
Lernen beginnen
befristen
upoważnić
Lernen beginnen
befugen
załączyć, dodać
Lernen beginnen
beifügen
dodać, dołączyć np. do grupy
Lernen beginnen
hinzufügen
fotografia, zdjęcie do dokumentów
Lernen beginnen
das Lichtbild
podanie o pracę
Lernen beginnen
die Bewerbung
Pełny etat
na pełen etat
Lernen beginnen
Vollzeit
in Vollzeit
uzyskać wgląd w coś
Lernen beginnen
Einblick in etwas gewinnen
uzyskać, zyskać; również wygrać
Lernen beginnen
gewinnen
wypróbować coś
wypróbować coś
Lernen beginnen
hineinschnuppern
ausprobieren
bezpłatnie, nieodpłatnie
Lernen beginnen
ehrenamtlich
odpłatnie
nieodpłatnie
Lernen beginnen
entgeltlich
unentgeltlich
jest nazywana,
Lernen beginnen
wird gennent
odbieranie czasu wolnego za nadgodziny
Lernen beginnen
abfeiern
obniżanie, redukcja
Lernen beginnen
der Abbau
odbywać się, służyć
Lernen beginnen
ableisten
przejść na emeryturę
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
auf Rente setzen, in den Ruhestand versetzen, gehen, treten
pensionieren
w ramach, w miarę
w ramach nauki zawodu
Lernen beginnen
im Rahmen Genitiv
im Rahmen Ausbildung
odprowadzić, np. do urzędu skarbowego
Lernen beginnen
abfüren, z. B ans Finanzamt
pobierać od czegoś
Lernen beginnen
erheben auf etwas

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.