Divine 23.02.2017 Koh (Ekl.) 6,12-7,28 popr

 0    70 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
vainly
Lernen beginnen
na próżno
vanity
Lernen beginnen
marność, próżność
better
My car is better than yours.
Lernen beginnen
lepszy
Mój samochód jest lepszy od twojego.
cost, costly
Lernen beginnen
koszt, kosztowny
oil
Have you bought the sunflower oil?
Lernen beginnen
1. oliwa 2. olej
Czy kupiłeś olej słonecznikowy?
feasting
Lernen beginnen
biesiadowanie
living
I've been living in Warsaw since 2010.
Lernen beginnen
żywy
Mieszkam w Warszawie od 2010.
sadness
Lernen beginnen
smutek
severe
I suffer from severe migraines.
Lernen beginnen
ostry, przenikliwy (o bólu)
Cierpię na ostre migreny.
confer, confers
Lernen beginnen
naradzać, konferować, nadawać, przyznawać
benefit
Lernen beginnen
pożytek, zasiłek
fool, fools
Lernen beginnen
oszukać, głupiec, głupcy
gaiety
Lernen beginnen
radość, wesołość
attend
Lernen beginnen
uczęszczać
reprimand
Lernen beginnen
nagana, reprymenda
sing, sung, sung
Lernen beginnen
śpiewa, śpiewa, śpiewa
crack, crackling
Lernen beginnen
zgryzienia, trzaski
thorn
Lernen beginnen
kolec
cauldron
Lernen beginnen
kocioł
merriment
Lernen beginnen
wesołość
corrupt
Many politicians are corrupt.
Lernen beginnen
skorumpowany, korumpować
Wielu polityków jest skorumpowanych.
matter
It's a matter of time.
Lernen beginnen
sprawa
To kwestia czasu.
hasty
Lernen beginnen
pochopny
resentment
Lernen beginnen
żal
prompt, prompted
Lernen beginnen
doprowadzić do czegoś
precious
Lernen beginnen
cenny
legacy
Lernen beginnen
dziedzictwo
boon
Goodness, takeaways really are a boon to the human kind!
Lernen beginnen
dar, pożytek
Rany, jedzenie na wynos naprawdę jest zbawieniem dla ludzkości!
protection
We must provide protection for those in danger.
Lernen beginnen
opieka / ochrona
Musimy zapewnić ochronę dla tych w niebezpieczeństwie.
impart, imparts
Lernen beginnen
przydzielić, nadaje
possessor
Lernen beginnen
posiadacz
safe
Are we safe here?
Lernen beginnen
bezpieczny
Czy jesteśmy tutaj bezpieczni?
consider
We'll have to consider all pros and cons.
Lernen beginnen
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
straight
Lernen beginnen
prosto, oczciwie, szczerze
crook, crooked
Lernen beginnen
oszust, krzywy, pokrzywdzony
prosperous
Lernen beginnen
dostatni
destiny
Some people believe in destiny, but I believe in chasing your dreams!
Lernen beginnen
przeznaczenie
Niektórzy ludzie wierzą w przeznaczenie, ale ja wierzę w pogoń za marzeniami!
fleeting
Lernen beginnen
przelotny
virtuous
Lernen beginnen
cnotliwy
perish, perishing
Lernen beginnen
tracić, ginie, ginie
virtue
Lernen beginnen
cnota
godlessness
Lernen beginnen
bezbożność
godless
Lernen beginnen
bezbożny
sage
Lernen beginnen
mędrzec, szałwia
wicked
Lernen beginnen
niegodziwy
excess
Lernen beginnen
nadmiar, przesada
lend
I will not lend you my toothbrush.
Lernen beginnen
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
borrow
Can I borrow your book?
Lernen beginnen
pożyczat od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
rulers
Lernen beginnen
mocarze, władcy
attention
Attention please!
Lernen beginnen
uwaga
Proszę o uwagę!
pay
Who pays for this?
Lernen beginnen
płacić
Kto za to zapłaci?
telltales
Lernen beginnen
wszystkie rozmowy, skarżypyta
claim, claiming
Lernen beginnen
roszczenie, twierdząc,
beyond
Lernen beginnen
poza
reach
We'll reach the destination within 10 minutes.
Lernen beginnen
dotrzeć
Dotrzemy do celu w przeciągu 10 minut.
reality
Lernen beginnen
rzeczywistość
grasp
Lernen beginnen
chwycić
deep
Take a deep breath.
Lernen beginnen
głęboki
Weź głęboki oddech.
pain, pains
Lernen beginnen
ból, trud
retribution
Lernen beginnen
zemsta
bitter
Lernen beginnen
gorzki
snare
Lernen beginnen
sidła
net
Lernen beginnen
śieć
chains
Lernen beginnen
łańcuchy
eludes
Lernen beginnen
wymyka
Qoheleth
Lernen beginnen
Qoheleth
investigation
Lernen beginnen
badanie, śledztwo
research, researches
Lernen beginnen
badania
clean, cleansed
Lernen beginnen
czysty, czyścić, oczyszczony
deceive, deceiving
Lernen beginnen
zwodzić, oszukiwać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.