Divine 27 zw. czw. 1 Tm 5,3-25

 0    47 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
considerate
Lernen beginnen
rozważny, taktowny
repay, repaid, repaid
Lernen beginnen
spłacać
retirement
She's looking forward to her retirement.
Lernen beginnen
przejście na emeryturę
Ona wyczekuje swojego przejścia na emeryturę.
give up
Lernen beginnen
poddawać się, rezygnować, poświęcić, wydać kogoś (np policji)
consecrate
Lernen beginnen
konsekrować
petition
Lernen beginnen
petycja, podanie, prośba, składać prośbę
remind
Lernen beginnen
przypominać, nakazywać
alive
Is this mosquito still alive?
Lernen beginnen
żywy
Czy ten komar jest nadal żywy?
relation, relations
Lernen beginnen
relacja, związek, krewny
especially
I love reading books, especially crime fiction.
Lernen beginnen
zwłaszcza / szczególnie
Uwielbiam czytać książki, a szczególnie kryminały.
reject, rejected
Lernen beginnen
odrzucić, odrzucony
enrolment
Lernen beginnen
rekrutacja, zapis
permissible
Lernen beginnen
dozwolony, dopuszczalny
hospitality
Lernen beginnen
gościnność
dedication
Lernen beginnen
oddanie, poświęcenie, dedykacja
condemn
Lernen beginnen
potępiać
original
Lernen beginnen
oryginał, pierwotny, początkowy
idle
Lernen beginnen
bezczynny, leniwy, próżnować, marnować, próżnowanie, marnowanie
merely
Lernen beginnen
zaledwie, jedynie, tylko
meddler, meddlers
Lernen beginnen
wścibski
affair, affairs
Lernen beginnen
afera, sprawa, wydarzenie, romans
chatter
Lernen beginnen
paplanina, gwar, paplać, terkotać
relative
Lernen beginnen
względny, relatywny, krewny
relatives
Lernen beginnen
krewni
bear
Lernen beginnen
nosić, obciążać, niedźwiedź
expense
When booking a plane ticket, you will have additional expenses, such as luggage fee.
Lernen beginnen
koszt / wydatek
Rezerwując bilet lotniczy będziesz miał dodatkowe wydatki takie jak opłata za bagaż.
genuinely
He was genuinely interested in the speech.
Lernen beginnen
autentycznie
On był autentycznie zainteresowany przemową.
assiduous
Lernen beginnen
pracowity, wytrwały, gorliwy
muzzle
Lernen beginnen
kaganiec, pysk, wylot lufy
treading
Lernen beginnen
kroczenie
tread, trod, trodden
Lernen beginnen
nadepnąć, iść, bieżnik opony, podeszwa buta, wdeptać
corn
Lernen beginnen
kukurydza
deserve, deserves
Lernen beginnen
zasługiwać, zasługuje
accusation
Lernen beginnen
oskarżenie
reprimand
Lernen beginnen
nagana
publicly
Lernen beginnen
publicznie
warn, warning
Lernen beginnen
ostrzegać, ostrzeźenie
impartially
Lernen beginnen
bezstronnie
influence, influenced
Lernen beginnen
wpływ, wpływowy
favouritism
Lernen beginnen
faworyzowanie, protekcjonizm, komoterstwo
accomplice
Lernen beginnen
wspólnik (przestępstwa)
give up
Natalie has given up the idea of becoming a super star.
Lernen beginnen
poddawać się/rezygnować
Natalia porzuciła pomysł zostania gwiazdą.
digestion
Lernen beginnen
trawienie
bout, bouts
Lernen beginnen
atak, pojedynek, choroba
obvious
Lernen beginnen
oczywisty
complaint
Lernen beginnen
powództwo, skarga, zażalenie
welfare
Lernen beginnen
dobrobyt, zasiłek, opieka społeczna

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.