Divine 29.06.2017. Gal 1,15

 0    37 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
during
I slept during the whole flight.
Lernen beginnen
w czasie / podczas
Spałem w trakcie całego lotu.
Galatians
Lernen beginnen
Gal
set apart
Lernen beginnen
wyróżnić, przeznaczyć, odkładać
Gentiles
Lernen beginnen
Poganie
consultation
I have not taken part in consultations.
Lernen beginnen
konsultacja
Nie brałem udziału w tych konsultacjach.
Arabia
Lernen beginnen
Arabia
Damascus
Lernen beginnen
Damaszek
Syria
Lernen beginnen
Syria
Cilicia
Lernen beginnen
Cilicia
Judea
Lernen beginnen
Judea
hearsay
Lernen beginnen
pogłoska
interval
Lernen beginnen
przerwa, odstęp, interwał
Barnabas
Lernen beginnen
Barnaba
Titus
Lernen beginnen
Tytus
accompany, accompanied
Lernen beginnen
towarzyszyć, towarzyszył
repute
Lernen beginnen
reputacja
communicate
Lernen beginnen
komunikować
useless
Lernen beginnen
bezużyteczny, nieprzydatny
insist
Lernen beginnen
nalegać, domagać się, uparcie twierdzić
companion
Lernen beginnen
towarzysz
Greek
Lernen beginnen
greka
insinuate
Lernen beginnen
insynuować
spy
Lernen beginnen
szpieg
resolve
Lernen beginnen
rozwiązać, postanawiać, zdecydować się
principle, principles
Lernen beginnen
zasada, zasady
undisturbed, disturbed
Lernen beginnen
niezakłócony, zakłócony
owe
Lernen beginnen
zawdzięczać
contrary
Lernen beginnen
przeciwnie
plainly
Lernen beginnen
wyraźnie
commissioned
Lernen beginnen
zlecone
fellowship
Lernen beginnen
wspólnota
Barnabas
Lernen beginnen
Barnaba
their, theirs
Lernen beginnen
Ich, ich
build, built, built
Lernen beginnen
budowa, budować
church
Do you go to church?
Lernen beginnen
kościół
Chodzisz do kościoła?
prevail
Good and peace will surely prevail over evil and war.
Lernen beginnen
zwyciężać
Dobro i pokój na pewno zwyciężą zło i wojnę.
loose
Lernen beginnen
uwolnić, luźny

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.