Divine 30.05.2017. 1J 4,11-21

 0    20 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
as long as
Lernen beginnen
tak długo jak
complete
My work is now complete.
Lernen beginnen
cały / całkowity / pełny
Moje dzieło jest teraz kompletne.
living
I've been living in Warsaw since 2010.
Lernen beginnen
żywy
Mieszkam w Warszawie od 2010.
share
Lernen beginnen
udział, współdzielić, akcja, część, odkładnia pługu
testify
Lernen beginnen
świadczyć
occupy, occupied
Lernen beginnen
zajmują, zajęte
saviour
You rescued me from that terrifying dog! You're my saviour!
Lernen beginnen
zbawca
Uratowałeś mnie przed tym straszliwym psem! Jesteś moim wybawcą!
rescue
Lernen beginnen
ratunek
towards
Lernen beginnen
w kierunku / w stronę / do
independence
Lernen beginnen
niepodległość
perfection
Lernen beginnen
perfekcja / doskonałość
judgment
Lernen beginnen
wyrok, osąd, ocena
drive, drove, driven
Lernen beginnen
jechać, napędzany, popęd
expect
Lernen beginnen
oczekiwać
except
I like fruits except bananas.
Lernen beginnen
za wyjątkiem / oprócz
Lubię owoce z wyjątkiem bananów.
punishment
Lernen beginnen
kara
imperfect
Lernen beginnen
niedoskonały
liar
Lernen beginnen
kłamca
lie
Lernen beginnen
kłamstwo, kłamać
prove
Lernen beginnen
dowieść, udowodnić, wykazać się

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.