Divine 9 stycz. albo czw. po Obj.P.

 0    13 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
boundless
Lernen beginnen
bezgraniczny
rogue, rogues
Lernen beginnen
łajdak, łobuz, szubrawiec, łotr, zachowujący się wbrew obowiązującym zasadom, samotny (o agresywnych zwierzętach żyjących z dala od stada)
rebel
Lernen beginnen
buntownik, rebeliant, buntować się (przeciw komuś)
grieve
Lernen beginnen
martwić się, rozpaczać, opłakiwać (kogoś)
grief
We’ve all experienced the grief of losing someone we love.
Lernen beginnen
żal
Wszyscy doświadczyliśmy żalu po stracie kogoś, kogo kochaliśmy.
renown
Lernen beginnen
sława, renoma, rozgłos, fama
stumble
Lernen beginnen
potknąć się, jąkać się
as little as
Lernen beginnen
tak mały jak, zaledwie
ox, oxen
Lernen beginnen
wół, woły
ardour, ardor
Lernen beginnen
zapał, żarliwość
unmoved
Lernen beginnen
obojętny, niewzruszony, nieczuły (na czyjeś nieszczęście)
own
Lernen beginnen
własny, rodzony, posiadać, mieć, mieć na własność, przyznawać (że coś jest prawdą), załatwiać, pokazywać gdzie raki zimują
fear, fearing
Lernen beginnen
strach, lęk

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.