Dj Antoine's biography

 0    16 Datenblatt    ewciamierzwa9309
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przełom, przełomowy moment
Przełomowym momentem w historii ludzkości był rok 1974 kiedy to K.K. wydał swoją pierwszą płytę.
Lernen beginnen
breakthrough,
A breakthrough moment in a history was 1974 when Krzystof K. released his first album
wydać album
Lernen beginnen
release an album
domagać się, wymagać
Lernen beginnen
demand
od tej pory
w lutym 2015 roku poznałem panią Ewelinę, od tej pory moje życie jest jeszcze bardziej wyjątkowe.
Lernen beginnen
ever since.
In February, 2015 I met Ms Ewelina. Ever since, my life has been even more unique.
społeczeństwo
Lernen beginnen
society
osiągnąć popularność
Lernen beginnen
gain popularity
młodociana przestępczość!!!
Lernen beginnen
juvenile delinquency!
okres czasu,
Minął długi okres czasu zanim Jacek przestał myśleć o Paulinie...
Lernen beginnen
period of time,
A long period of time had passed since Jack stopped thinking about Paulina
odwaga cywilna
Lernen beginnen
civil courage, moral courage.
The exapmle of civil courage is talking to a girl 10/10 without reason.
niestrudzona motywacja
Mam niestrudzoną motywację żeby znaleźć 10/10. Nawet jeśli będę musiał jeszcze długo czekać.
Lernen beginnen
tireless motivation.
I have a tireless motivation to find 10/10. Even if I have to wait for ages.
klient
Lernen beginnen
customer / client
pracownik
Lernen beginnen
an employeee, a worker
bezpośredni kontakt
Lernen beginnen
direct contact
Miałem w zwyczaju
Lernen beginnen
I used to...
I used to have a lot of girls. But none of them was 10/10 ;((((((
przemoc
Lernen beginnen
violence
pomimo, że
Pomimo, że nigdy nie widziałem Dj'a Antoine na żywo, to zawsze będę miał w sercu jego żywy obraz.
Lernen beginnen
despite.
Despite I have never seen Dj Antoine life, I will have his vivid picture in my heart forever. </333

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.