Do pisania i mówienia

 0    62 Datenblatt    jareklkr
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nadawać na tych samych falach
Lernen beginnen
be on the same wavelength
w dodatku; dodatkowo
Lernen beginnen
in addition; additionaly
najbardziej oczywistą zaletą
Lernen beginnen
the most obvious advantage
pierwszą zaletą
Lernen beginnen
the first advantage
najważniejszym
Lernen beginnen
the most important
właściwie
Lernen beginnen
actually
co więcej; co więcej
Lernen beginnen
moreover; what is more
kolejnym problemem jest to że
Lernen beginnen
another problem is that
biorąc wszystko pod uwagę
Lernen beginnen
taking anything into account
muszę przyznać
Lernen beginnen
I must admit
to jest bardzo dobry punkt
Lernen beginnen
that's a very good point
myślę że masz absolutną rację
Lernen beginnen
I think you are absolutely right
ewentualnie
Lernen beginnen
possibly
nie jestem tego taki pewien
Lernen beginnen
I'm not so sure about that
przeciwnie
Lernen beginnen
on the contrary
to nie jest tak jak ja to widzę
Lernen beginnen
that's not how I see it
przepraszam, myślę że się absolutnie mylisz
Lernen beginnen
I'm sorry. I think you are absolutely wrong
to przyjemność i zaszczyt być tutaj
Lernen beginnen
it is a pleasure and a privilege to be here
mogę przerwać
Lernen beginnen
can i interrupt
mogę tu wejść
Lernen beginnen
can i come in here
w odniesieniu
Lernen beginnen
with respect
faktem jest że
Lernen beginnen
as a matter of fact
to oczywiste że
Lernen beginnen
it's obvious that
myślę że to absurd aby sugerować że
Lernen beginnen
I think it's absurd to suggest that
może Ci przypomnę
Lernen beginnen
may i remind you
jak można uwzględnić fakt że
Lernen beginnen
how do you account for the fact that
to wszystko jest bardzo dobre ale
Lernen beginnen
that's all very well but
z poszanowaniem ale
Lernen beginnen
with due respect but
nie rozumiem jak można twierdzić że
Lernen beginnen
i don't see how you can argue that
spójrz
Lernen beginnen
look
na pewno?
Lernen beginnen
surely?
dlaczego nie
Lernen beginnen
why not
każdy wie że
Lernen beginnen
everyone knows that
czy nie byłoby lepiej aby
Lernen beginnen
wouldn't it be better to
muszę przyznać
Lernen beginnen
i must admit
zgadzam się
Lernen beginnen
i will agree
nie zapomnij
Lernen beginnen
don't forget
to jest w twoim interesie
Lernen beginnen
it's in your interest to
dowód że
Lernen beginnen
proof of that
pamiętaj
Lernen beginnen
remember
trzeba aby pomyśleć o
Lernen beginnen
you have only to think of
to potwierdza moją tezę że
Lernen beginnen
this supports my argument that
innymi słowy
Lernen beginnen
in other words
to znaczy
Lernen beginnen
this is to say
spójrz na to z tej strony
Lernen beginnen
look at it this way
w każdym razie
Lernen beginnen
anyway
mam na myśli
Lernen beginnen
i mean
nie wiem co masz na myśli
Lernen beginnen
i don't see what you mean
to ciekawy punkt ale
Lernen beginnen
that's an interesting point but
możesz być bardziej dokładny
Lernen beginnen
could you be more explicit
zechcesz to rozwinąć
Lernen beginnen
would you care to elaborate on that
na ogół
Lernen beginnen
on the whole
nie mogę zgodzić się na
Lernen beginnen
I can't agree on
zdecydowaliśmy że najlepszym sposobem na podejście do problemu było
Lernen beginnen
we decided that the best way to approach the problem was
po dyskusji doszliśmy do kompromisu że
Lernen beginnen
after some discussion we reached a compromise on
omówiliśmy temat
Lernen beginnen
we covered the subject of
w późniejszym terminie
Lernen beginnen
to a later date
przypuszczam że masz zamiar powiedzieć nam że
Lernen beginnen
i suppose you are going to tell us that
myślę że możemy zapomnieć o tym
Lernen beginnen
i think we can forget about that
oczywiście
Lernen beginnen
of course
zanim przejdziemy dalej chciałbym podkreślić że
Lernen beginnen
before you go any further, may I point out
oczywiście nie ulega wątpliwości że
Lernen beginnen
naturally it goes without saying that

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.