dw - 1

 0    96 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wbić się komuś w pamięć
spotkanie
Lernen beginnen
sich bei jemandem einbrennen
die Begegnung
Historia wryła mi się w pamięć
trzeźwo, trzeźwy, w sensie merytorycznie
Lernen beginnen
Die Geschichte hat sich bei mir eingebrannt
nüchtern
udowodnione, udowodniony, (przymiotnik), np. udowodnione fałszywe doniesienia
skromny, surowy, w sensie bez ozdób
Lernen beginnen
nachweislich, z.B. eine nachweisliche Falschmeldung
nüchtern
udowadniać, dowieść,
w języku urzędowym, "wskazywać", np. miejsce zamieszkania, miejsce pracy
Lernen beginnen
nachweisen, beweisen,
nachweisen, z.B. Wohnort, Arbeitsstelle
napis, inskrypcja
szczery, prawy
Lernen beginnen
die Inschrift
wahrhaftig
i tak doszło do tego, że...
tym bardziej, że
Lernen beginnen
und so kam es dass...
umso mehr als
ogłaszać np. rezygnację, uznać coś, deklarować
ogłosić się np. kimś lub czymś
Lernen beginnen
etwas erklären z.B. einen Rücktritt,
sich erklären
podkreślać
nowa rzeźba miała to roszczenie (to prawo) podkreślić
Lernen beginnen
unterstreichen
Eine neue Skulptur soll diesen Anspruch unterstreichen.
opracowywać, opracować
szkicować, projektować, układać
Lernen beginnen
entwerfen z.B. Plan, Projekt, = ausarbeiten
entwerfen, oder skizzieren, planen
nagle, nagły, np. kiedy wszedł, rozmowa nagle ucichła
ona nagle stała się sławna
Lernen beginnen
schlagartig, z.B. als er eintrat, verstummte schlagartig das Gespräch
sie ist schlagartig berühmt geworden
pod włos; z włosem
to mi się nie uśmiecha - potocznie
Lernen beginnen
gegen den Strich; mit dem Strich
das geht mir gegen den Strich
sugerować coś komuś, krytycznie
jak mi się to często sugeruje
Lernen beginnen
jemandem etwas nahelegen
wie mir das oft nahegelegt wird
ostać się, utrzymać się mimo czegoś, np. kościół się ostał
twierdzić, utrzymywać np. że coś
Lernen beginnen
sich behaupten trotz etwas (Genitiv)
behaupten,
Oburzenie
obwieszczać, oznajmiać
Lernen beginnen
die Empörung
etwas verkünden, etwas erklären
powoływać, powołać coś do życia
udowodnić komuś, dowieść komuś, że on popełnił błąd
Lernen beginnen
etwas ins Leben rufen
jemandem nachweisen, dass er einen Fehler begangen hat
grupa robocza, oddział specjalny
Lernen beginnen
task force
radykalnie, skrajnie, ekstremalnie
dobitnie
Lernen beginnen
krass
krass
impuls do myślenia
Lernen beginnen
der Denkanstoß
przekroczyć coś, np. swoje uprawnienia
wyjść, gdzieś lub do kogoś
Lernen beginnen
über etwas hinausgehen, z.B. über seine Befugnisse hinausgehen
hinausgehen
zażegnać spór
przebiegać, ciągnąć się np. trasa rowerowa przebiega jedynie przez małe miasta
Lernen beginnen
die Wogen glätten
verlaufen, z.B. die Radtour verläuft nur durch Kleinstädte
poniekąd, niejako, że tak powiem
Lernen beginnen
sozusagen
otruć
Lernen beginnen
vergiften
Poprzednik
Lernen beginnen
der Vorgänger
pozostawiać
Lernen beginnen
hinterlassen
usunąć coś raz na zawsze
Lernen beginnen
etwas aus der Welt schaffen
udowodnić coś
Lernen beginnen
etwas unter Beweis stellen
zarzut
czynić komuś wyrzuty z powodu czegoś
Lernen beginnen
der Vorwurf
jemandem wegen etwas Vorwürfe machen
mieć wady i zalety
Lernen beginnen
Fluch und Segen zugleich sein
Tęsknota, tęsknoty
realizować, spełniać, dotrzymać
Lernen beginnen
die Sehnsucht, die Sensüchte
erfühlen
spełniać np. życzenie, prośbę; wywiązać się, wypełnić np. zobowiązania
przyjść później, dojść potem; np. potem przyjdę
Lernen beginnen
nachkommen
nachkommen; ich komme nach
spojrzeć
Lernen beginnen
hinschauen
łobuzerki
łobuzersko się uśmiechać
Lernen beginnen
verschmitzt
verschmitzt lächeln
przemyśleć, zmienić sposób myślenia
Lernen beginnen
umdenken
spojrzeć, przyjrzeć się
muszę się jeszcze raz bliżej przyjrzeć
Lernen beginnen
hinschauen
ich muss noch mal näher hinschauen.
estetyka, piękno
do pewnego piękna, estetyki można się przyzwyczaić
Lernen beginnen
die Ästhetik
An eine gewisse Ästhetik gewöhnt man sich
aktualny, na czasie, zgodny z duchem czasu
Lernen beginnen
zeitgemäß
zarządzenie, polecenie
wypełnić coś, spełnić coś, stosować coś, np. wypełnić zobowiązanie, zarządzenie, stosować przepisy
Lernen beginnen
die Anordnung
etwas in dativ nachkommen (z.B. einer Verpflichtung, einer Anordnung, den Vortschriften nachkommen
spełnić, realizować, wykonać
spełnić
Lernen beginnen
erfühlen, = nachkommen
entsprechen
przeforsować, postawić na swoim
Lernen beginnen
sich durchsetzen
zyskać popularność, zdobyć uznanie,
Lernen beginnen
sich durchsetzen (z.B. Idee, Trend)
przekraczać, przekroczyć, np. granicę, prędkość maksymalną
Lernen beginnen
überschreiten z.B. Grenze, Geschwindigkeit
rozróżniać czyjś głos spośród głosów,
wyczuwać
Lernen beginnen
heraushören
heraushören
można było wyczuć rozczarowanie z jego wypowiedzi
Lernen beginnen
man konnte aus seiner Äußerung seine Enttäuschung heraushören
wciąż, bez przerwy, na okrągło
Lernen beginnen
immer wieder
poza tym, zazwyczaj, w przeciwnym razie
nic więcej
Lernen beginnen
sonst
sonst nichts
nie ma z czymś lub kimś nic wspólnego
Lernen beginnen
mit etwas oder jemandem nichts am Hut haben
w każdym razie
w każdym razie on nic o tym nie wspomniał, nie mówił
Lernen beginnen
jedenfalls
das hat er jedenfalls nichts gesagt
zostać odrzuconym, spotkać się z odmową
Lernen beginnen
auf Ablehnung stoßen (z.B. Vorschlag,
zależeć od czegoś/kogoś
to zależy od tego, czy...
Lernen beginnen
sich nach etwas oder jemandem richten
das richtet sich danach, ob...
wpływać, wpłynąć na kogoś
Lernen beginnen
jemanden beeinflussen
to wpływa tak samo na ludzi jak i zwierzęta
Lernen beginnen
das beeinflusst sowohl Menschen als auch Tiere
kierować się czymś
kierować się gwiazdami
Lernen beginnen
sich an etwas orientieren
sich an den Sternen orientieren
wabić, przyciągać
Lernen beginnen
anlocken
wprowadzać, wprowadzić w błąd, zmylić
lekarz
Lernen beginnen
jemanden in die Irre führen
der Mediziner
sztuczne światło wabi je i wprowadza w błąd
Lernen beginnen
künstliches Licht lockt sie an und führt sie in die Irre.
skierować coś np. telefon w niebo
Lernen beginnen
etwas richten z.B. das Smartphone in den Nachthimmel
operator, np. sieci komórkowej
a następnie, np. 1 miligram dwa razy dziennie, a następnie 100 miligramów raz dziennie przez 13 dni
Lernen beginnen
der Betreiber
gefolgt von, z.B. 1 mg zweimal täglich, gefolgt von 100 mg einmal täglich
brać udział w czymś
odbyć, odbywać np. kurs
Lernen beginnen
mitmachen bei etwas
mitmachen
zebrane dane
iść do zoo
Lernen beginnen
die gesammelten Daten
in den Zoo gehen
wycelować, skierować
wycelować w, skierować w
Lernen beginnen
zielen
zielen auf
coś zmniejszyć, coś zredukować
obniżyć coś, np. jakość, ceny
Lernen beginnen
etwas verringern
etwas verringern, = etwas herabsetzen
zatrzymywać, zatrzymać się, np. o rozwoju, o czasie, o silniku, np. zegar się zatrzymał
udowodniony
Lernen beginnen
stehen bleiben (Person, Fahrzeug), z.B. Die Uhr ist stehengeblieben.
nachgewiesen
przedsięwziąć coś, postanowić coś zrobić
ostrożny, powściągliwy
Lernen beginnen
sich etwas übernehmen
zurückhaltend
półtora
właśnie
Lernen beginnen
anderthalb
grad, gerade
prowadzić coś, zajmować się czymś, np. prowadzić działalność gospodarczą, prowadzić proces, zajmować się zawodowo polityką
deptak
Lernen beginnen
etwas betreiben, z.B. ein Gewerbe betreiben, einen Prozess, den Umbau betreiben,
die Fußgängerzone
tym bardziej
zezwolenie
Lernen beginnen
umso mehr
Genehmigung (das Genehmigen)
imponująca, robiąca wrażenie
strój
Lernen beginnen
beeindruckend
das Outfit
podejść do kogoś, zbliżyć się do kogoś
podejść do ludzi
Lernen beginnen
auf jemanden oder etwas zugehen
auf Leute zugehen
przemóc się, przełamać się,
przemóc się, zdobyć się na coś
Lernen beginnen
sich überwinden
über seinen Schatten springen
przesadzić, np. z czymś
przesadzić, przesadzać; przesada
Lernen beginnen
auftragen, dick auftragen
übertreiben, die Übertreibung
bez przesady
łagodzić, ukoić, uśmierzyć, uśmierzyć ból
Lernen beginnen
ohne zu übertreiben
lindern, z.B. den Schmerz lindern
udać się, prefekt tworzy się z hat, np. ona udała się do ogrodu, udać się spać
zdarzyć się, np. zdarzyło się, że
Lernen beginnen
sich begeben z.B. sie hat sich in den Garten begeben, sich zu Bett begeben
sich begeben, z.B. es begab sich, dass...
przybory np. do malowania twarzy
substancja, tworzywo, materiał
Lernen beginnen
Utensilien
der Stoff
znany, prominentny
przepisać coś, np. lekarstwo
Lernen beginnen
prominent
etwas verschreiben, z.B. eine Arznei, das Arzneimittel, das Medikament
rezygnować z
pojawiać się, występować,
Lernen beginnen
verzichten auf Akusativ
auftreten
w przeciwieństwie do wielu ich kolegów
skuteczny,
Lernen beginnen
im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen
wirksam
rzucać się w oczy, zostać zauważonym
uderza mnie to, że..., rzuca mi się w oczy to, że
Lernen beginnen
auffallen
mir fällt auf, dass...
odpowiadać, odrzec komuś coś, np. nie, odpowiedział on stanowczo
cieszyć się czyimś zaufaniem
Lernen beginnen
jemandem etwas entgegnen, z.B. »Nein«, entgnete er heftig
jemandes Vertrauen genießen
nadmierny, nadmiernie, np. się wysilać
przeogromny, przemożny, ale też przeważający
Lernen beginnen
übermäßig, z.B. sich übermäßig anstrengen
übermächtig, z.B. Gefühl, Hass
dojść do porozumienia
zawodowiec, zawodowcy
Lernen beginnen
eine Übereinkunft erzielen
der Profi, die Profis
inwestor, sponsor
skorzystać z czegoś
Lernen beginnen
Geldgeber
etwas in Anspruch nehmen
odejście, rezygnacja
rezygnacja, np. złożyć rezygnację
Lernen beginnen
der Abgang
der Rücktritt, z.B. einen Rücktritt einreichen
udowodnić coś
Lernen beginnen
etwas unter Beweis stellen
etwas beweisen
dostarczyć dowód, przedłożyć dowód
dopuścić coś jako dowód
Lernen beginnen
den Beweis erbringen
etwas als Beweis zulassen
wytoczyć komuś proces
prowadzić proces przeciw komuś
Lernen beginnen
jemandem den Prozess machen
gegen jemanden einen Prozess führen
wszczynać, wszcząć proces
Lernen beginnen
einen Prozess anstrengen
wychodzić z założenia, liczyć się z
trzeba się liczyć z tym, że
Lernen beginnen
von etwas ausgehen
Man muss davon ausgehen, dass
stanąć do zawodów,
oni biorą udział w zawodach przeciwko konkurentom z całego świata
Lernen beginnen
[zum Wettkampf] antreten
Sie treten in Wettkämpfen gegen Konkurrenten aus der ganzen Welt an.
nagroda pieniężna
dążyć do czegoś, starać się o coś
Lernen beginnen
das Preisgeld
etwas anstreben
zachęta, bodziec,
zachęcać
Lernen beginnen
der Anreiz
Anreize schaffen
presja sukcesu
Lernen beginnen
der Leistungsdruck
radzić sobie z czymś
pomaga drużynie radzić sobie z presją sukcesu
Lernen beginnen
mit etwas umgehen, = mit etwas zurechtkommen
er hilft der Mannschaft, mit dem Leistungsdruck umzugehen
milknąć, umilknąć, ucichnąć np. rozmowy
wszyscy zamilkli ze strachu
Lernen beginnen
verstummen
alle verstummten vor Schreck
obwieszczać, oznajmiać, ogłaszać
głosić, np. słowo boże, ewangelię
Lernen beginnen
verkünden, = erklären
verkündigen
zapowiadać coś, np. wizytę, zaanonsować coś
Lernen beginnen
ankündigen
na czczo
trzeźwy; trzeźwieć
Lernen beginnen
nüchtern
nüchtern, nüchtern werden

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.