dw - 2

 0    123 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nurkować
Lernen beginnen
tauchen
Wystawa
Lernen beginnen
die Ausstellung
w tej chwili
Lernen beginnen
im Moment
momentan
rozpuścić się, rozłożyć się
sól łatwo rozpuszcza się w wodzie
Lernen beginnen
sich auflösen
das Salz löst sich leicht im Wasser auf
ciągły, ciągle
zmiana, przemiana
Lernen beginnen
stet, stetig
der Wandel
zebrać coś, pobierać, inkasować
pobierać odsetki,
Lernen beginnen
etwas vereinnahmen
vereinnahmen Zinsen
mieszkaniec
Lernen beginnen
der Bewohner
utworzyć, stworzyć
Lernen beginnen
erschaffen
rzeźbiarz, rzeźbiarze
Lernen beginnen
der Bildhauer, die Bildhauer
wyzwanie
Lernen beginnen
die Herausforderung
obszar, przestrzeń; również pokój
Lernen beginnen
der Raum
ekscytujący, super interesujący
Lernen beginnen
spannend
stwierdzić, ustalać
czy stwierdził pan coś nadzwyczajnego, nietypowego?
Lernen beginnen
feststellen
haben Sie irgendetwas Ungewöhnliches festgestellt?
przestrzeń życiowa
Lernen beginnen
der Lebensraum,
morski
przestrzeń życiowa dla morskiego życia
Lernen beginnen
marin
Einen Lebensraum für marines Leben
pracownia, studio, atelier artysty
Lernen beginnen
das Atelier
odlew gipsowy
Lernen beginnen
der Gipsabdruck
obecny, np. obecna polityka
ówczesny
Lernen beginnen
jeweilig, z.B. jeweilige Politik
damalig
twardnieć, np. odlew gipsowy
Lernen beginnen
aushärten, z.B. der Gipsabdruck
służyć jako matryca, wzór
Lernen beginnen
als Vorlage dienen
dodatek, domieszka, dodanie
dodatek,
Lernen beginnen
der Zusatz, die Zusätze
der Zusatzstoff
osiedlać, osadzać, osiedlać się, osadzać się
ryby i koralowce chętnie się na nich osiedlają
Lernen beginnen
ansiedeln, sich ansiedeln
Fische und Korallen siedeln sich gerne auf ihm an
okres życia, długość życia
Lernen beginnen
die Lebensspanne
zarastać, zarosnąć, np. ogród
rzeźby zarosły koralowcem
Lernen beginnen
überwuchern
die Skulpturen sind mit Korallen überwuchert
Nurek
Lernen beginnen
der Taucher
rafa
Lernen beginnen
das Riff
przyczyniać się do czegoś
wznosić coś
Lernen beginnen
beitragen zu etwas
beitragen
sztuczne, sztuczny
Lernen beginnen
künstlich,
kogoś odciągać
instalacje odciągają turystów od naturalnej rafy koralowej
Lernen beginnen
jemanden weglocken
Die Installationen locken die Touristen weg von den natürlichen Korallenriffen,
uszkadzać
Lernen beginnen
beschädigen
w pewnej mierze, w pewnym stopniu
Lernen beginnen
gewissermaßen
wyjątkowo, w drodze wyjątku
Lernen beginnen
ausnahmsweise
przydatny, pożyteczny
Lernen beginnen
nützlich, = brauchbar
zachęcać, pobudzać, inicjować do czegoś
Lernen beginnen
anregen zu etwas
zastanowienie się, rozmyślanie
Lernen beginnen
das Nachdenken,
zatopiony (o rzeczy), np. zatopiony statek
wymarły
Lernen beginnen
versunken
ausgestorben
narośl,
przerost, np. przerost w administracji
Lernen beginnen
der Auswuchs, die Auswüchse
der Auswuchs, z.B. die Auswüchse in der Verwaltung
naszpikowana, usiana czymś, np. ironią
Lernen beginnen
gespickt mit etwas, z.B. mit Ironie
zatoka
w tej zatoce
Lernen beginnen
die Bucht
in dieser Bucht
ktoś lub coś wyszukać, odnaleźć
artysta wyszukał perfekcyjne miejsce
Lernen beginnen
jemanden oder etwas ausfindig machen
der Künstler hat den perfekten Ort ausfindig gemacht.
artysta, artystka
Lernen beginnen
der Künstler, die Künstlerin
prąd, nurt
rzeźby muszą być naturalnie chronione przed silnymi prądami i falami.
Lernen beginnen
die Strömung
Die Skulpturen müssen natürlich von starkem Strömungen und Wellen geschützt werden.
Tuzin (12 sztuk)
dziesiątki, np. dziesiątki książek, było dziesiątki reklamacji
Lernen beginnen
das Dutzend
dutzend, z.B. Dutzende von Büchern, es gab Dutzende oder dutzende von Reklamationen
stopniowo,
Lernen beginnen
nach und nach
Karaiby
Lernen beginnen
die Karibik
groteskowy, śmieszny, karykaturalny
Lernen beginnen
grotesk
wzbudzający strach
Lernen beginnen
furchteinflößend
fürchterregend
zaklęty, zaczarowany
Lernen beginnen
verwunschen, z.B. ein verwunschener Prinz,
verzaubert
dostać awans
Lernen beginnen
befördert werden
ubrania
Lernen beginnen
die Kleider
przejąć inicjatywę
Lernen beginnen
Initiative ergreifen
temu jest przypisywane duże znaczenie
Lernen beginnen
dem kommt große Bedeutung zu
remisowy
Lernen beginnen
unentschieden
zwolennik
Lernen beginnen
der Befürworter
ponad
Lernen beginnen
weit über
głos
Lernen beginnen
Votum
kierowniczy
Lernen beginnen
leitend
jedynie, tylko
Lernen beginnen
allein
minionego stulecia
Lernen beginnen
des vergangenen Jahrhunderts
odprawa,
ustalić wysokość odprawy (odszkodowania)
Lernen beginnen
die Abfindung
eine Abfindung vereinbaren
pośpieszny, nerwowy, gorączkowy
Lernen beginnen
hektisch
coś jest możliwe
to się da zrobić
Lernen beginnen
sich lassen
das lässt sich machen
tego się nie da uniknąć
to się da załatwić, to jest da zaaranżować, zorganizować
Lernen beginnen
das lässt sich nicht vermeiden
das wird sich einrichten lassen
nawet
Lernen beginnen
sogar
coraz plus stopień wyższy, np. coraz więcej
Lernen beginnen
immer mehr,
odstęp, odstępy
zachować odstęp
Lernen beginnen
der Abstand, die Abstände
Abstand halten
w regularnych odstępach
Lernen beginnen
in regelmäßigen Abständen
ustalić, uzgodnić, np. termin
Lernen beginnen
festmachen, vereinbaren
kolega, koledzy, np. kolega szkolny
mój kolega
Lernen beginnen
Kamerad, Kameraden, z.B. der Schulkamerad
ein Kamerad von mir
rozłąka, ale też separacja
Lernen beginnen
die Trennung
niedojrzały,
niedorosły (o człowieku), niedojrzały
Lernen beginnen
unreif (Frucht),
unreif
zapamiętać sobie
Lernen beginnen
sich merken
przypomnieć sobie o
przypomniałem sobie o niej
Lernen beginnen
sich errinnern an Akkusativ
ich habe mich an sie errinnert
przyzwyczaić się do
odzwyczaiś się od czegoś, oduczyć się np. odzwyczaić się od palenia
Lernen beginnen
sich gewöhnen an Akkusativ
sich etwas abgewöhnen, z.B. sich das Rauchen abgewöhnen
kłócić się z
Lernen beginnen
sich streiten mit
myśleć o czymś
nie myśl o tym
Lernen beginnen
sich Gedanken über etwas machen
mach dir keine Gedanken darüber
martwić się o coś
Lernen beginnen
sich Sorgen machen um
mówiąc potocznie
Lernen beginnen
umgang sprachlich
polegać na kimś
Lernen beginnen
sich auf jemand verlassen
pospieszyć się
Lernen beginnen
sich beeilen
żądać, domagać się, wymagać
Lernen beginnen
verlangen, fordern
przekonywać o czymś
przekonałem go, że jestem niewinny
Lernen beginnen
überzeugen von
ich habe ihn von meiner Unschuld überzeugt
denerwować się na kogoś lub na coś
Lernen beginnen
sich über jemanden oder etwas aufregen
cieszyć się ogromnie
Lernen beginnen
sich riesig freuen
dziękuję ci za to
dziękować za
Lernen beginnen
ich bedanke mich bei dir dafür
sich für etwas bedanken
troszczyć się o kogoś, dbać o kogoś
dbać o, np. on nie dba o to co ludzie pomyślą
Lernen beginnen
sich um jemanden kümmern
er kümmert sich nicht darum, was die Leute denken
przepraszam Panią
Lernen beginnen
ich entschuldige mich bei Ihnen
zrób to!
Lernen beginnen
Macht das!
iść do Gimnazjum
Lernen beginnen
aufs Gymnasium gehen
stolarz
Lernen beginnen
der Tischler, der Schreiner
próba
przeprowadzić próbę
Lernen beginnen
der Versuch
einen Versuch durchführen
niepowodzenie, fiasko
Lernen beginnen
der Misserfolg
umieścić w sieci, w internecie
Lernen beginnen
etwas ins Netz stellen
coś pozostaje poza czyimś zasięgiem
dostęp do takich informacji pozostaje dla niej poza zasięgiem, nie może z nich korzystać
Lernen beginnen
etwas bleibt jemandem verwehrt
Der Zugang zu solchen Informationen bleibt ihr verwehrt
zabronić, nie pozwalać
Lernen beginnen
verwehren
oślepnąć, stracić wzrok
oślepnąć, stracić wzrok
Lernen beginnen
erblinden
blind werden
nie dojść do skutku, nie udać się
pękać, np. balon, bańka
Lernen beginnen
platzen
płazen
kierować się w stronę, podążać ku, zmierzać
Grecja zmierza ku bankructwu
Lernen beginnen
auf etwas zusteuern, sich auf etwas zubewegen
Griechenland steuert auf die Pleite zu.
wpadać np. w złe towarzystwo
Lernen beginnen
hineingeraten, z.B. in schlechte Gesellschaft hineingeraten
mieć skłonności do
strony internetowe mają skłonności, żeby za dużo przedstawiać. one są przeładowane.
Lernen beginnen
zu etwas tendieren
Webseiten tendieren immer dazu, zu viel darzustellen. Sie sind überladen.
przeładowany, przeciążony
Lernen beginnen
überladen
spełnić, wypełnić (np. warunki, wymagania)
wypełnić, spełnić np. czyjeś życzenie, prośbę, jakieś zobowiązanie
Lernen beginnen
entsprechen, erfüllen
nachkommen
odczuwać np. ból, pragnienie
Lernen beginnen
verspüren
przedszkole
Lernen beginnen
die Kindertagesstätte
die KITA
związek zawodowy
Lernen beginnen
die Gewerkschaft, die Gewerkschaften
strajk
Lernen beginnen
die Arbeitsniederlegung
der Streik
postanowić, decydować
Lernen beginnen
beschließen
wstrzymać, potrącić
za dni strajku mogą oni wynagrodzenie wychowawców wstrzymać, potrącić
Lernen beginnen
einbehalten
An den Streiktagen könnten sie die Löhne der Erzieher einbehalten
wiele pieniędzy za nie otrzymane świadczenia
Lernen beginnen
Viel Geld für nicht erhaltene Leistungen
myśleć o kimś, o czymś
myślę o nim
Lernen beginnen
denken an Akkusativ
ich denke an ihn
sądzić o czymś, np. co o tym sądzić
Lernen beginnen
halten von, z.B. was hielst du davon?
denken über, z.B. was denkst du darüber?
grzywka
Lernen beginnen
der Pony
oprawki do okularów
Lernen beginnen
Brillenfassung
das Brillengestell
średni kurs
Lernen beginnen
Durchschnittskurs
der Mittelkurs
mądry, bystry
Lernen beginnen
schlau
topić się (o człowieku), tonąc
Lernen beginnen
ertrinken
tonąć (o statku)
Lernen beginnen
untergehen
versinken
zatopiony
Lernen beginnen
versunken
muliste, zamulona woda
mętna, np. woda
Lernen beginnen
schlammig, z.B. schlammiges Wasser
trübe,
skoczyć ze spadochronem
wyskoczyć z tramwaju, zeskoczyć z konia
Lernen beginnen
mit dem Fallschirm abspringen
von der Straßenbahn, vom Pferd abspringen
skierowanie do poradni
Lernen beginnen
Eine Zuweisung in die Beratungsstelle
zemsta
Lernen beginnen
die Rache
starać się o, dążyć do czegoś
Lernen beginnen
etwas anstreben

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.