Dział II (2)

 0    46 Datenblatt    yk2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
strych
Lernen beginnen
attic
piwnica
Lernen beginnen
cellar
sufit
Lernen beginnen
ceiling
komin
Lernen beginnen
chimney
szopa
Lernen beginnen
shed
pokój gościnny
Lernen beginnen
spare room
wąska drabina
Lernen beginnen
narrow ladder
w gruncie rzeczy, tak naprawdę
Lernen beginnen
at bottom
wejście
Lernen beginnen
entrance
ganek
Lernen beginnen
porch
koc
Lernen beginnen
blanket
fotel
Lernen beginnen
armchair
podwójne łóżko
Lernen beginnen
double bed
zmywarka
Lernen beginnen
dishwasher
kołdra
Lernen beginnen
duvet
mikrofalówka
Lernen beginnen
microwave
prześcieradło
Lernen beginnen
sheet
kuchenka
Lernen beginnen
cooker
zlew
Lernen beginnen
sink
szafa
Lernen beginnen
wardrobe
komoda
Lernen beginnen
chest of drawers
stolik nocny
Lernen beginnen
bedside table
budzik
Lernen beginnen
alarm clock
umywalka
Lernen beginnen
washbasin
poduszka
Lernen beginnen
pillow
toster
Lernen beginnen
toaster
obnażony, goły, nagi
Lernen beginnen
bare
To jest duży dom niedaleko centrum miasta, z trzema piętrami i strychem.
Lernen beginnen
It's a big house near the town centre with three floors and an attic.
Stoi trochę na uboczu, jest bardzo stary i ma piękny ogród.
Lernen beginnen
It's a bit isolated, very old and with a lovely garden.
Pewnego wieczoru poszliśmy pograć w kręgle.
Lernen beginnen
One evening we went bowling.
Kiedy tam dotarliśmy, zamówiliśmy przekąski.
Lernen beginnen
When we got there, we ordered some snacks.
Najbardziej zapadło mi w pamięć to, że dobrze się bawiliśmy tego wieczoru.
Lernen beginnen
What I remember most is the fun we all had that evening.
Jedną z korzyści pobytu w Anglii było to, że mój angielski bardzo się poprawił.
Lernen beginnen
One advantage of staying in England was that my English really improved.
Minusem było to, że bardzo brakowało mi polskiego jedzenia.
Lernen beginnen
The downside was that I really missed Polish food.
Może chciałbyś przyjechać latem do polski i nauczyć się polskiego?
Lernen beginnen
Would you like to come to Poland in the summer and learn Polish?
Przyjedź do Polski w wakacje. Możesz mieszkać u nas.
Lernen beginnen
Why don't you come to Poland on holiday? We could put you up.
Budynek jest w przerażającym stnaie.
Lernen beginnen
The building is in an apalling state.
Stan tego budynku jest nie do zaakceptowania.
Lernen beginnen
The condition of this building is unacceptable.
Ten budynek nie był utrzymywany w dobrym stanie.
Lernen beginnen
This building has not been well-maintained.
Powodem jest to, że przez długi czas nie inwestowano w odnowienie budynków.
Lernen beginnen
The reason is that there has been no money invested in renovating the buildings for a long time.
Wystarczy po prostu spojrzeć na dach, żeby zobaczyć, że przecieka.
Lernen beginnen
You simply have to look at the roof to see that it is leaking.
Mówię to, ponieważ mamy dość siedzenia w zimnych klasach.
Lernen beginnen
I say this because we are fed up with sitting in cold classrooms.
Te warunki wpłynęły na zdrowie niektórych uczniów.
Lernen beginnen
These conditions have affecter some students' health.
Jednym z rozwiązań mogłoby być uszczelnienie okien.
Lernen beginnen
One solution might be to insulate the windows.
W interesie każdego byłaby poprawa warunków w naszym budynku szkolnym.
Lernen beginnen
It would be in everyone's interests to improve the condition of our school's building.
To, czego naprawdę potrzeba, to dobry plan i trochę pieniędzy.
Lernen beginnen
What is really needed is a good plan and some money.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.