Edgard CAE 177-186

 0    10 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Masz jakieś poufne informacje o fuzji?
Lernen beginnen
Do you have the low down on the merger?
Sprawozdanie powinno być zwięzłe I oparte na faktach
Lernen beginnen
A report should be concise and factual
Rada Nadzorcza zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu zwoływać, zbierać się
Lernen beginnen
The supervisory board convened for an emergency meeting
Ktoś będzie musiał ustąpić pierwszy bo nigdy nie wyjdziemy z tej patowej sytuacji w negocjacjach.
Lernen beginnen
Someone will have to give ground first or we will never break this deadlock in negatiations.
Jest bardzo prawdopodobne, że rządowy projekt reform gospodarczych zostanie wdrożony w przyszłym roku. plan, projekt
Lernen beginnen
It is highly likely that the government's blueprint for economic reform will be put into action next year.
Rozmowy osiągnęły fazę impasu I możemy nie dość do żadnego porozumienia impas
Lernen beginnen
The talks have reached a stalemate and we may never come to an agreement
Nie mogę przyjąc tego czeku, nie jest potwierdzony potwierdzać, aprobować
Lernen beginnen
I cannot accept this cheque- it's not endorsed.
Z powodu problemów z płynnością finansową odwołali ostatnie zamówienia na tekstylia unieważnić, odwoływać
Lernen beginnen
Due to problems with financial liquidity they revoked the last order of textiles.
Pręzny rynek w Autralii stworzył 10000 nowych miejsc pracy prężny, wzrastający
Lernen beginnen
Ten thousand new jobs were generated in Australia by the buoyant market
Koszty transportu ponosi dostawca
Lernen beginnen
Charges for transportation are incurred by the supplier.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.