Edgard CAE 197-206

 0    9 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Domniemany przestępca został uznany za niewinnego
Lernen beginnen
The alleged criminal was found to be innocent.
Policja przeczesała las w poszukiwaniu zaginiionych dzieci.
Lernen beginnen
The police scoured the forest for the missing children
Do moich drzwi zapukał policjant z nakazem rewizji w dłoni.
Lernen beginnen
The police officer knocked on my door, with a search warrant in his hand.
Ludobójstwo w Rwandzie było jednym z największych w XX wieku.
Lernen beginnen
The genocide in Rwanda was one of the largest in 20th century.
Mark został oskarżony o popełnienie bratobójstwa.
Lernen beginnen
Mark has been accused of committing fratricide.
Zamordował swoją żonę, ale ponieważ zakwalifikowano to jako zbrodnię w afekcie, dostał krótszy wyrok.
Lernen beginnen
He murdered his wife, but since it qualified as a crime of passion he got a shorter sentence.
Sędzia zdecydował się odroczyć sprawę, aż do znalezienia większek ilości dowodów.
Lernen beginnen
The judge decided to defer the trial until more evidence could be found.
Podejrzewamy, że zdefraudował on ponad dwa miliony rządowych pieniędzy.
Lernen beginnen
We suspect that he embezzled over two milion dollars from the government.
Jim spędził 30 dni w areszcie zanim znaleziono sprawcę przestępstwa.
Lernen beginnen
Jim spent 30 days in detention before the real culprit was found.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.