Edgard CAE 231-240

 0    10 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Szkoła zdecydowała sie zniesc zasade dotyczaca kolczyków.
Lernen beginnen
The school decided to abolish the rule about earrings.
Nie mogę podtrzymać jego opini.
Lernen beginnen
I can't sustain his opinion
Bunt więźniów został stłumiony przez sił policyjne w ciągu 12 godzin.
Lernen beginnen
The mutiny by inmates was crushed by police forces within 12 hours.
Planujemy kupić nowy samochód, ale nasz wybór będzie mocno zawężony przez ograniczenia finansowe.
Lernen beginnen
We intend to buy a new car but our choice will be strongly limited by financial constraints.
On był oszustem I wszystkie jego dzieci go przypominają.
Lernen beginnen
He was a con man and all his kids take after him.
Niewazne w ile podejrzanych interesów ten facet się wplącze, zawsze wychodzi z tego czysty jak łza
Lernen beginnen
No matter how many dodgy deals that man does, he always manages to come up smelling of roses.
Superbohaterowie mają za zadanie zwalczać złoczyńców.
Lernen beginnen
Superheroes are supposed to fight villains.
Ten prawny szczegół był często omijany przez księgowych, co czasem prowadziło do kłopotów finansowych firm.
Lernen beginnen
The legal nicety was often omitted by the accountants which sometimes resulted in companies' financial difficulties.
Dwóch spośród pięciu nieletnich przestępców podejrzanych o napad pozostaje na wolności.
Lernen beginnen
Two of the five juvenile delinquents suspected of the robbery remain at large.
Zamilkł w momencie gdy dowiedział się, że jestem policjantem.
Lernen beginnen
He clammed up the moment he realised that I'm the police officer.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.