Edgard CAE 261-270

 0    10 Datenblatt    korcz81
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ich ciągle chichotanie nie pozwoliło mi zasnąc
Lernen beginnen
Their constant giggling did nit let me sleep.
Odrzucił mnie jego brak higieny osobistej
Lernen beginnen
I was repulsed by his lack of personal hygiene.
Kiedy mój ojciec usłyszał nowiny, zmarszczył tylko brwi I wyszedł z pokoju.
Lernen beginnen
When my father heard the news he just frowned and left the room.
Niepokoje społeczne były spowodowane ciężką sytuacją społecznę
Lernen beginnen
Social unrest was caused by the difficult economic situation.
Jane była kompletnie zdumiona zachowaniem swojego syna.
Lernen beginnen
Jane was completely baffeld by her son's behaviour.
On jest zagorzałym kibicem arsenalu.
Lernen beginnen
He is a zealous supporter of Arsenal
Przestań mieć taką nadąsaną minę I zacznij wreszcie zachowywać się jak dorosły
Lernen beginnen
Wipe that sulky expression off your face and start behaving like and adult for once.
Kiedy ostatnio ją spotkałem, wciąż wściekała się z powodu jakiegoś nieistotnego wydarzenia z przeszłości.
Lernen beginnen
When I saw her last time, she was fuming about some unimportant incident from the past.
Nieszczęśliwe małżeństwo Jane było prawdziwym strapieniem dla jej matki.
Lernen beginnen
Jane's unhappy marriage was a real affliction to her mother.
Przestań zawodzić I wracaj do pracy
Lernen beginnen
Stop wailing and get back to work.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.