Edukacja 2

 0    22 Datenblatt    bassiap
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy pamiętasz jak wyglądał Twój pierwszy dzień w szkole podstawowej.
Lernen beginnen
Do yo remember what your first day at primary school was like?
Często spotykam kolegów ze szkoły po lekcjach.
Lernen beginnen
I often meets my schoolmates after school.
Paul jest specjalistą w wygłaszaniu przemówień.
Lernen beginnen
Paul is good at giving speeches.
Na uczelni jest ponad 5000 studentów z zagranicy reprezentujących 150 krajów.
Lernen beginnen
There are over 5000 international students from 150 countries at the University.
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.
Lernen beginnen
Lara would like to be a teacher in the future.
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.
Lernen beginnen
Students don't have to buy new textbooks.
Studenci mus. zą chodzić na wszystkie wykłady.
Lernen beginnen
Students have to attend all lectures.
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.
Lernen beginnen
I learnt to count at the age of three.
Niestety Stefan oblał jeden z egzaminów.
Lernen beginnen
Unfortunately, Steve failed one of the exams.
Ukończyłem uniwersytet w Oksfordzie w 2004 roku.
Lernen beginnen
I graduated from the Oxford University in 2004.
Jaką masz metodę uczenia?
Lernen beginnen
What are your learning habits?
Chciałabym nauczyć się tego pięknego wiersza na pamięć.
Lernen beginnen
I'd like to learn this beautiful poem by heart.
Nasza praca domowa polega na zapamiętaniu 100 niemieckich słówek.
Lernen beginnen
Our homework is to memorize 100 new German words.
Mój plan polega na zdaniu wszystkich egzaminów i wyjechaniu na wakacje.
Lernen beginnen
My plan is to pass all exams and leave for holidays.
Obecnie coraz więcej uczniów wagaruje.
Lernen beginnen
More and more pupils play truant these days.
Czytam książke po francusku, ale to jest bardzo trudne.
Lernen beginnen
I'm reading a book in French, but it's very difficult.
Dziś wieczorem nie mogę wyjść, gdyż muszę się uczyć do egzaminu.
Lernen beginnen
I can't go out tonight because I have to study for the exam.
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.
Lernen beginnen
It's difficult to teach students with dyslexia.
Proszę nie pisać w książce.
Lernen beginnen
Don't write in the books, please.
Kursy szkolenikowe dla nauczycieli są dostępne na terenie Anglii i Walii.
Lernen beginnen
Teacher training courses are available in England and Wales.
Na jakim uniwersytecie studiujesz?
Lernen beginnen
What university do you go to?
Czy wiesz coś o Australijskim systemie edukacji?
Lernen beginnen
Do you know anything about Australian Education System?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.