EF Beg do 773

 0    91 Datenblatt    metheor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to die
Hundreds of people die of hunger.
Lernen beginnen
umrzeć
Setki ludzi umierają z głodu.
to find
The suitcase was found in a different country.
Lernen beginnen
znaleźć
Walizkę znaleziono w innym kraju.
to use
Have you ever used this body lotion?
Lernen beginnen
używać
Czy kiedykolwiek używałeś tego mleczka do ciała?
poor
Lernen beginnen
ubogi
to sell
My neighbours are trying to sell their house.
Lernen beginnen
na sprzedaż
Moi sąsiedzi próbują sprzedać swój dom.
to fall in love with...
Lernen beginnen
zakochać się w...
to leave
Several workers have left our company.
Lernen beginnen
zostawiać
Kilku pracowników odeszło z naszej firmy.
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
Lernen beginnen
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
engaged to
Lernen beginnen
zaręczona z
rich
Lernen beginnen
bogaty
to hit
Muhammad Ali hit his opponent hard.
Lernen beginnen
uderzyć
Muhammad Ali mocno uderzył swojego przeciwnika.
enemy
Lernen beginnen
wróg
shark
Lernen beginnen
rekin
resistance
Lernen beginnen
odporność
escape
Lernen beginnen
ucieczka
film director
Lernen beginnen
reżyser
to move
Don't move for a second. I'm trying to take a photo of you.
Lernen beginnen
przenieść
Nie ruszaj się. Próbuję zrobić ci zdjęcie.
to remember
Remember to shut the windows before you leave.
Lernen beginnen
zapamiętać
Pamiętaj żeby zamknąć okna zanim wyjdziesz.
silly
Lernen beginnen
głupi
score
Lernen beginnen
wynik
each
Lernen beginnen
każdy
to win
I expect our team to win the game tomorrow.
Lernen beginnen
wygrać
Oczekuję, że nasza drużyna wygra jutro mecz.
month
They met Ann last month.
Lernen beginnen
miesiąc
(Oni) spotkali Ann w zeszłym miesiącu.
which
Which book would you like to read?
Lernen beginnen
który
Którą książkę chciałbyś przeczytać?
definitely
Lernen beginnen
Zdecydowanie
birthday
My birthday is on May 2nd.
Lernen beginnen
urodziny
Moje urodziny są 2 maja.
February
In February people wear warm clothes.
Lernen beginnen
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
June
In June people go on vacation.
Lernen beginnen
czerwiec
W czerwcu ludzie wyjeżdżają na wakacje.
September
In September children go back to school.
Lernen beginnen
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
January
January is the first month of the year.
Lernen beginnen
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
May
In May many flowers bloom and birds sing.
Lernen beginnen
maj
W maju wiele kwiatów rozkwita, a ptaki śpiewają.
August
They want to go on holiday in August.
Lernen beginnen
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
November
November is associated with strong wind and rains.
Lernen beginnen
listopad
Listopad kojarzy się z silnym wiatrem i deszczami.
October
In October all leaves fall down from trees.
Lernen beginnen
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
March
It's still cold in March.
Lernen beginnen
marzec
W marcu jest wciąż zimno.
July
Lernen beginnen
lipiec
December
Lernen beginnen
grudzień
April
They divorced in April.
Lernen beginnen
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
Thanksgiving
Lernen beginnen
Swięto dziękczynienia
trip
Last year they went on a train voyage across China.
Lernen beginnen
wycieczka
W zeszłym roku wybrali się w podróż pociągiem przez Chiny.
holiday
Lernen beginnen
święto
sign
Lernen beginnen
znak
traffic light
Lernen beginnen
światła uliczne
motorway
Lernen beginnen
autostrada
nervous
I'm always nervous before oral exams.
Lernen beginnen
zdenerwowany
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.
to pass an exam
My plan is to pass all exams and leave for holidays.
Lernen beginnen
zdać egzamin
Mój plan polega na zdaniu wszystkich egzaminów i wyjechaniu na wakacje.
to book
If you want to stay at the Grand Hotel you need to book a room in advance.
Lernen beginnen
zarezerwować
Jeśli chcesz zatrzymać się w Grand Hotelu, musisz zarezerwować pokój z wyprzedzeniem.
to pay
Are you going to pay with a credit card?
Lernen beginnen
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
to take photos
I like taking photos.
Lernen beginnen
robić zdjęcia
Lubię robić zdjęcia.
coast
Lernen beginnen
Wybrzeże
horse
I bet 50 dollars on this horse.
Lernen beginnen
koń
Postawiłem 50 dolarów na tego konia.
to cycle
Lernen beginnen
z cyklu
bridge
Lernen beginnen
most
wall
There is a clock on the wall in the room.
Lernen beginnen
Ściana
W pokoju na ścianie jest zegar.
by boat
Lernen beginnen
łodzią
by car
Lernen beginnen
samochodem
narrow
Lernen beginnen
wąska
thing
Tell me one thing.
Lernen beginnen
rzecz
Powiedz mi jedną rzecz.
what else
Lernen beginnen
co jeszcze
That's a pity
Lernen beginnen
Szkoda
adult
Lernen beginnen
dorosły
a bit
Lernen beginnen
trochę
kind of music
Lernen beginnen
rodzaj muzyki
draw
Lernen beginnen
rysować
mountains
Lernen beginnen
góry
me too
Lernen beginnen
ja też
nails
Lernen beginnen
paznokcie
dry
The West Coast has had two dry winters in a row.
Lernen beginnen
suchy
West Coast miało dwie suche zimy z rzędu.
It depend's on
Lernen beginnen
To zależy od
cover
Lernen beginnen
pokrywa, okładka
during
Lernen beginnen
podczas
episode
Lernen beginnen
odcinek
if
If you do it, I will kill you.
Lernen beginnen
jeśli
Jeśli to zrobisz, to cię zabiję.
feeling
Lernen beginnen
uczucie
freedom
Lernen beginnen
wolność
to sunbathe
I like sunbathing.
Lernen beginnen
opalać się
Lubię się opalać.
all kinds of
Lernen beginnen
wszystkie rodzaje
something
Let's eat something.
Lernen beginnen
coś
Zjedzmy coś.
stressed
Lernen beginnen
zestresowany
everybody / everyone
Lernen beginnen
każdy
to visit places of interest
Lernen beginnen
odwiedzić ciekawe miejsca
construction
Lernen beginnen
budowa
luxury
Lernen beginnen
luksus
to make
The boys made a model of a plane.
Lernen beginnen
robić
Chłopcy zrobili model samolotu.
copy
They sold 30,000 copies in paperback.
Lernen beginnen
Kopiuj
Sprzedali 30 tysięcy egzemplarzy w miękkiej oprawie.
famous for
Lernen beginnen
znany z
golf course
Lernen beginnen
pole golfowe
to take photos
I like taking photos.
Lernen beginnen
robić zdjęcia
Lubię robić zdjęcia.
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
Lernen beginnen
wystawa
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
ancient
Lernen beginnen
starożytny
area
Lernen beginnen
powierzchnia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.