Egzamin gimnazjalny daty: 1370-1789

 0    62 Datenblatt    kasiawitczak310
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
1370-1386
Lernen beginnen
Andegaweni
1370-1382
Lernen beginnen
Ludwik Węgierski królem Polski
1374
Lernen beginnen
przywilej koszycki
1384-1386
Lernen beginnen
Jadwiga królem
1385
Lernen beginnen
Unia polsko-litewska w Krewie (unia personalna)
15.07.1410
Lernen beginnen
bitwa pod Grunwaldem
1411
Lernen beginnen
1. pokój toruński
1444
Lernen beginnen
bitwa pod Warną
1454-1466
Lernen beginnen
wojna 13-letnia z Krzyżakami
1466
Lernen beginnen
2. pokój toruński
1519-1521
Lernen beginnen
ostatnia wojna z Zakonem
1525
Lernen beginnen
hołd pruski
1569
Lernen beginnen
unia lubelska
1572
Lernen beginnen
śmierć Zygmunta Augusta
1569-1795
Lernen beginnen
Rzeczpospolita Obojga Narodów
1386-1572
Lernen beginnen
Jagiellonowie
1683
Lernen beginnen
odsiecz wiedeńska
1764-1795
Lernen beginnen
Stanisław August Poniatowski
1596
Lernen beginnen
unia brzeska
1573
Lernen beginnen
1. wolna elekcja
1582
Lernen beginnen
pokój w Janie Zapolskim
1605
Lernen beginnen
bitwa pod Kircholmem
1655-1660
Lernen beginnen
potop szwedzki
1655
Lernen beginnen
wkroczenie wojsk Szwedzkich na teren Polski
1656
Lernen beginnen
sojusz Fryderyka Wilhelma ze Szwecją
1657
Lernen beginnen
traktaty welawsko-bydgoskie
1658-1659
Lernen beginnen
wojna na terytorium Danii
1660
Lernen beginnen
pokój w Oliwie
1648
Lernen beginnen
powstanie Chmielnickiego (Kozacy)
1648
Lernen beginnen
wygrana Kozaków pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami
1649
Lernen beginnen
ugoda w Zborowie
1651
Lernen beginnen
wygrana Polaków pod Beresteczkiem
1651
Lernen beginnen
ugoda w Białej Cerwki
1654
Lernen beginnen
ugoda w Perejasławiu (między Chmielnickim a Rosją)
1658
Lernen beginnen
ugoda w hadziaczu - rzeczpospolita Trzech Narodów
1667
Lernen beginnen
pokój w Andruszowie (między Polską, a Rosją)
1620
Lernen beginnen
bitwa pod Cecorą (z Turcją, przegrana Polaków, śmierć Żółkiewskiego)
1621
Lernen beginnen
bitwa pod Chocimiem (wygrana Polski)
1672
Lernen beginnen
haniebny traktat w Buczaczu
1673
Lernen beginnen
bitwa pod Chocimiem nr 2
1683
Lernen beginnen
odsiecz wiedeńska
1699
Lernen beginnen
pokój w Karłowicach
1610
Lernen beginnen
bitwa pod Kłuszynem z Rosją (zajęcia Moskwy)
1613
Lernen beginnen
wypędzenie z Moskwy
1632
Lernen beginnen
Rosja próbuje odzyskać Smoleńsk
1634
Lernen beginnen
koniec 2. wojny z Rosją, pokój w Polanowie
1652
Lernen beginnen
liberum veto
1492
Lernen beginnen
odkrycie Ameryki przez Kolumba
1498
Lernen beginnen
Vasco da Gama - wyprawa morska do Indii
1519-1521
Lernen beginnen
podróż Magellana dokoła świata
1517
Lernen beginnen
początek reformacji (95 tez Lutra)
1555
Lernen beginnen
pokój w Augsburgu
1536
Lernen beginnen
kalwinizm
1573
Lernen beginnen
noc świętego bartłomieja, rzeź hugenotów
1598
Lernen beginnen
edykt nantejski
1534
Lernen beginnen
Henryk VIII, akt supremacji, kościół anglikański
1545-1563
Lernen beginnen
sobór w Trydencie (kontrreforamcja) Indeks Ksiąg Zakazanych
1775-1783
Lernen beginnen
wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
1776
Lernen beginnen
uchwalenie Deklaracji o NIepodległość USA
1787
Lernen beginnen
przyjęcie konstytucji USA
1861-1865
Lernen beginnen
wojna secesyjna
1789
Lernen beginnen
zburzenie bastylii (początek rewolucji francuskiej)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.