egzamin ze słuchania- Pracujące matki 2

 0    102 Datenblatt    ilonawalaszczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
większość
Lernen beginnen
die Mehrheit/-en
tygodniowy czas pracy, wymiar czasu pracy
Lernen beginnen
die Wochenarbeitszeit
dążyć;
Lernen beginnen
anstreben, strebte an, hat angestrebt
dążyć do czegoś
Lernen beginnen
etwas (AKK) anstreben
sprzeciwiać się czemuś
Lernen beginnen
gegen etwas anstreben
być zgodnym, zgadzać się, odpowiadać, przychylać się
Lernen beginnen
entsprechen, entsprach, hat entsprochen
poziom wykształcenia
Lernen beginnen
das Bildungsniveau/-s
możliwośc awansu
Lernen beginnen
die Aufstiegsmöglichkeit die Aufstiegschance
nim, zanim, dopóki
Lernen beginnen
ehe
zarządzać, rozporządzać, dysponować
Lernen beginnen
verfügen
mozolny, uciążliwy, żmudny/-e, z trudem
Lernen beginnen
mühsam
trud, fatyga
Lernen beginnen
die Mühe/Mühen
zadawać sobie trud
Lernen beginnen
sich Mühe geben
poza tym, zresztą, w przeciwnym razie
Lernen beginnen
ansonsten
przekonywanie, agitacja
Lernen beginnen
die Überzeugungsarbeit
przekonywać
Lernen beginnen
Überzeugungsarbeit leisten
podział
Lernen beginnen
die Aufteilung/-en
ryzykowny, ryzykownie
Lernen beginnen
riskant
gospodarka, gospodarstwo, gospoda, zajazd
Lernen beginnen
die Wirtschaft/-en
zlecenie, zamówienie
Lernen beginnen
der Auftrag/die Aufträge
spracowany, sterany, zniszczony pracą;
Lernen beginnen
abgearbeitet
odrabiać, odpracowywać
Lernen beginnen
abarbeiten, arbeitete ab, hat abgearbeitet
skracać, zmniejszać, obniżać, redukować, uszczuplać;
Lernen beginnen
verkürzen
redukować płace
Lernen beginnen
die Löhne verkürzen
przeprowadzać, forsować;
Lernen beginnen
durchsetzen, setzte durch, hat durchgesetzt
przenikać, przepełniać, przepajać
Lernen beginnen
durchsetzen, durchsetzte, hat durchsetzt
zdobywać uznanie, zdobywać szacunek
Lernen beginnen
sich durchsetzen
stawiać na swoim
Lernen beginnen
seinen Willen durchsetzen
rodzinny, familijny, poufały, poufale
Lernen beginnen
familiär
pozarodzinny
Lernen beginnen
außerfamiliär
opieka nad dziećmi
Lernen beginnen
die Kinderbetreuung
poprawiać, korygować, polepszać
Lernen beginnen
verbessern
konsekwencja, skutek;
Lernen beginnen
die Konsequenz/-en
ponieść konsekwencje
Lernen beginnen
die Konsequenzen tragen
nieobciążony
Lernen beginnen
unbelastet
pełny, pełen, całkowity, zupełny, pełno;
Lernen beginnen
voll
zdrowy, sprawny, dobry, dobrze, chyba, zapewne, wprawdzie;
Lernen beginnen
wohl
dobrze się czuć
Lernen beginnen
sich wohl fühlen
die Geburt/-en
Lernen beginnen
urodzenie, poród, rodzenie, narodzenie, narodziny;
od urodzenia
Lernen beginnen
von Geburt an
wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać;
Lernen beginnen
einsetzen, setzte ein, hat eingesetzt
wstawiać się za kimś
Lernen beginnen
sich für jemanden einsetzen
pewny, niejaki;
Lernen beginnen
gewiss
być czegoś pewnym
Lernen beginnen
einer Sache GEN gewiss sein
z całą pewnością
Lernen beginnen
ganz gewiss!
...
Lernen beginnen
bewusstseinswandel
priorytet
Lernen beginnen
die Priorität/die Prioritäten
zmieniać się
Lernen beginnen
sich ändern
zmieniać zdanie
Lernen beginnen
die Meinung ändern
zresztą, a propos, poza tym
Lernen beginnen
übrigens
redukować;
Lernen beginnen
reduzieren
ojciec w wolnym czasie
Lernen beginnen
der Feierabendväter
zmiana hierarchii wartości
Lernen beginnen
der Wertewandel
zmiana, przejście
Lernen beginnen
der Wandel
wstawiać, nastawiać, regulować, przerywać, wstrzymywać, zawieszać, zaprzestawać, zaniechać, przyjmować do pracy;
Lernen beginnen
einstellen, stellte ein, hat eingestellt
nastawiać się na coś;
Lernen beginnen
sich auf etwas einstellen
nastawiać zegarek
Lernen beginnen
eine Uhr einstellen
wstrzymywać produkcję;
Lernen beginnen
die Produktion einstellen
wstrzymywać ogień
Lernen beginnen
das Feuer einstellen
rzucać palenie
Lernen beginnen
das Rauchen einstellen
dziękować
Lernen beginnen
sich bedanken, bedankte sich, hat sich bedankt
małe dziecko
Lernen beginnen
das Kleinkind/-er
obcy, cudzy, zagraniczny, odmienny/-e, nieznany
Lernen beginnen
fremd
wychowywać, przyuczać, przyzwyczajać
Lernen beginnen
erziehen, erzog, hat erzogen
zostawiać, pozostawiać, kazać, polecać, pozwalać, zaniechać;
Lernen beginnen
lassen, ließ, hat gelassen/lassen
zostaw mnie!
Lernen beginnen
lass mich!
zostaw to!
Lernen beginnen
lass das!
...
Lernen beginnen
neue Studien zeigen, dass...
żłobek
Lernen beginnen
die Kinderkrippe/-n
spory, znaczny, dość
Lernen beginnen
ziemlich
dawać w rezultacie;
Lernen beginnen
ergeben, ergab, har ergeben
badanie wykazało
Lernen beginnen
die Forschung hat ergeben
ich
Lernen beginnen
deren
dzieci i ich kot
Lernen beginnen
die Kinder und deren Katze
poziom wykształcenia
Lernen beginnen
das Bildungsniveau/die Bildungsniveaus
praca zawodowa
Lernen beginnen
die Berufstätigkeit
mały, niski, nisko
Lernen beginnen
niedrig
zakończenie, koniec, ustanowienie, umowa
Lernen beginnen
der Abschluss/die Abschlüsse
czynny zawodowo, pracujący
Lernen beginnen
erwerbstätig
według tego, stosownie do tego, więc, zatem
Lernen beginnen
demnach
rozpuszczanie, oddzielenie, zluzowanie, rozwiązanie, chem. roztwór, rozczyn
Lernen beginnen
die Lösung/-en
system oświaty, kształcenia
Lernen beginnen
das Bildungssystem
ciasny, ciasno
Lernen beginnen
eng
sukces edukacyjny
Lernen beginnen
der Bildungserfolg/-e
teza
Lernen beginnen
die These/die Thesen
dotąd, dotychczas
Lernen beginnen
bisher
jakość kształcenia
Lernen beginnen
die Ausbildungsqualität
poziom wykształcenia, kształcenia, edukacji
Lernen beginnen
das Bildungsniveau/-s der Bildungsstand
miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna
Lernen beginnen
der Stand/die Stände
poziom
Lernen beginnen
das Niveau/die Niveaus
osiągać, dosięgać, doganiać;
Lernen beginnen
erreichen
brakujący, nieobecny
Lernen beginnen
fehlend
mobilność
Lernen beginnen
die Mobilität
...
Lernen beginnen
die Bildungsmobilität
...
Lernen beginnen
übringen?
rozwój, ewolucja, opracowywanie,
Lernen beginnen
die Entwicklung/-en
surowiec
Lernen beginnen
der Rohstoff/-e
...
Lernen beginnen
rohstoffarm
wysoki stopień, maksimum
Lernen beginnen
das Höchstmaß
wiedza fachowa, wiedza specjalistyczna
Lernen beginnen
das Fachwissen
innowacja
Lernen beginnen
die Innovation/-en
z góry, w dół
Lernen beginnen
bergab

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.