Electronic devices

 0    59 Datenblatt    pmizinski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I changed the heating from 20 to 18 degrees
Lernen beginnen
Zmieniłem ogrzewanie z 20 do 18 stopni
I disconnected my iPod from the computer
Lernen beginnen
ja odłączyłem mój iPod od komputera
I made the volume on the TV louder
Lernen beginnen
Zrobiłem głośność w telewizorze głośniej
I pressed the off button on the TV
Lernen beginnen
Nacisnąłem przycisk OFF na ekranie telewizora
I programmed the alarm on my phone
Lernen beginnen
I zaprogramowałem alarm w telefonie
I put my phone charger into a socket
Lernen beginnen
Włożyłem ładowarkę telefonu do gniazdka
I pressed the ON button on my laptop
Lernen beginnen
Nacisnąłem przycisk ON na moim laptopie
I pressed the off button on the TV
Lernen beginnen
I switched it Off
I pressed the ON button on my laptop
Lernen beginnen
I switched it ON
I changed the heating from 20 to 18 degrees
Lernen beginnen
I turned it down
I made the volume on the TV louder
Lernen beginnen
I turned it up
I disconnected my iPod from the computer
Lernen beginnen
I unplugged it
I put my phone charger into a socket
Lernen beginnen
I plugged it in
I programmed the alarm on my phone
Lernen beginnen
I set it for 7.30
lucky
Lernen beginnen
szczęśliwy
unlucky
Lernen beginnen
nieszczęśliwy
luckily
Lernen beginnen
szczęśliwie
unluckily
Lernen beginnen
nieszczęśliwie / niestety
Fortune
Lernen beginnen
Fortuna
fortunate
Lernen beginnen
szczęśliwy
unfortunate
Lernen beginnen
nieszczęśliwy
fortunately
Lernen beginnen
szczęśliwie
unfortunately
Lernen beginnen
niestety
comfort
Lernen beginnen
wygoda / udogodnienie
comfortable
Lernen beginnen
wygodny
uncomfortable
Lernen beginnen
niewygodne
comfortably
Lernen beginnen
wygodnie
uncomfortably
Lernen beginnen
niewygodnie
patience
Lernen beginnen
cierpliwy
careful
Lernen beginnen
ostrożny
impatient
Lernen beginnen
niecierpliwy
patiently
Lernen beginnen
cierpliwie
impatiently
Lernen beginnen
niecierpliwie
care
Lernen beginnen
opieka / uwaga
careless
Lernen beginnen
nieostrożny
carefully
Lernen beginnen
z uwagą / uważnie / ostrożnie
carelessly
Lernen beginnen
niedbale
attachment
Lernen beginnen
załącznik
arguments
Lernen beginnen
argumenty
explanation
Lernen beginnen
wyjaśnienie
complaint
Lernen beginnen
powództwo, skarga
compensation
Lernen beginnen
zadośćuczynienie
toys
Lernen beginnen
Zabawk
choice
Lernen beginnen
wybór
demonstration
Lernen beginnen
pokaz
achieve
Lernen beginnen
osiągać
agree
Lernen beginnen
uzgadniać
argue
Lernen beginnen
spierać się
attach
Lernen beginnen
dołączać
choice
Lernen beginnen
wybór
compensate
Lernen beginnen
kompensować
deliver
Lernen beginnen
wygłaszać
demonstrate
Lernen beginnen
wykazać
explain
Lernen beginnen
wyjaśniać
Lose
Lernen beginnen
Los
pay
Lernen beginnen
płacić
respond
Lernen beginnen
odpowiadać
sell
Lernen beginnen
sprzedać
succeed
Lernen beginnen
osiągnąć sukces

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.