emails

 0    14 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak napisać e-maile?
Lernen beginnen
How to write e-mails?
Powiedzieć swoim kolegom o sobie.
Lernen beginnen
Tell your colleagues about yourself.
zatrzymywać, zachowywać, utrzymywać
Utrzymuj (w sensie pisz) swój komunikat bardzo krótko.
Lernen beginnen
keep
Keep your message very short.
ostrożnie, starannie, uważnie
Jeśli jest problem, wyjaśnij dokładnie.
Lernen beginnen
carefully,
If there is a problem, explain it carefully.
zwroty grzecznościowe
Użyj zwrotów grzecznościowych.
Lernen beginnen
polite phrases
Use polite phrases.
wysłanie
Dziękuję bardzo za przesłanie tekstu.
Lernen beginnen
sending
Thanks very much for sending the text.
interesujący, ciekawy
To wygląda bardzo interesująco.
Lernen beginnen
interesting,
It looks very interesting.
niestety
Niestety mamy pewne problemy z nim.
Lernen beginnen
unfortunately
Unfortunately we're having some problems with it.
głownie przez e-mail
Zespoły międzynarodowe, które komunikują się głównie za pośrednictwem poczty.
Lernen beginnen
mainly by mail
International teams which communicate mainly by mail.
nieznacznie, nieco
Jest to nieco za długi.
Lernen beginnen
a little
przerwa (w trakcie pracy, zajęć)
Robimy krótką przerwę teraz.
Lernen beginnen
break (at work, classes)
We are taking a short break now.
próbka czegoś, przykład
Przykładowa strona nowego projektu strony internetowej.
Lernen beginnen
sample
Sample page for a new website design
wątpliwości
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze mną.
Lernen beginnen
doubts
If you have any doubts please contact me.
współpraca
Z góry dziękuję za współpracę.
Lernen beginnen
cooperation
Thanks in advance for cooperation.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.