Emails - job applications VOCAB

 0    55 Datenblatt    ohwellwell
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
request for work
Lernen beginnen
prośba o pracę
regret nothing
Lernen beginnen
niczego nie żałować
consider all options
Lernen beginnen
rozważyć wszystkie opcje
necessary qualifications
Lernen beginnen
niezbędne kwalifikacje
sufficient experience
Lernen beginnen
wystarczające doświadczenie
wonderful opportunity
Lernen beginnen
wspaniała okazja
my interests
My interests include sports and cinema.
Lernen beginnen
moje zainteresowania
I wish you every success...
Lernen beginnen
Życzę ci wszelkich sukcesów...
employment
Lernen beginnen
zatrudnienie
Best wishes
Lernen beginnen
Wszystkiego najlepszego
(na końcu maila)
My CV includes...
Lernen beginnen
Moje CV zawiera...
I'll supply you with my employment history...
supply sb WITH sth!
Lernen beginnen
Dostarczę Państwu historię mojego zatrudnienia...
supply sb with sth
Lernen beginnen
dostarczać komuś coś
up-to-date personal details
Lernen beginnen
aktualne dane osobowe
a previous position
Lernen beginnen
poprzednie stanowisko
hesitate to say sth
Lernen beginnen
wahać się coś powiedzieć
need more details
Lernen beginnen
potrzebować więcej szczegółów
a post of a machine operator
Lernen beginnen
stanowisko operatora maszyny
advertise on a website
Lernen beginnen
reklamować się/ogłaszać na stronie internetowej
it seems interesting
Lernen beginnen
to wydaje się interesujące
apply for a job
Lernen beginnen
ubiegać się o pracę
have a good reputation
Lernen beginnen
mieć dobrą reputację
an attached document
Lernen beginnen
załączony dokument
I am very keen to show that I am a good employee.
Lernen beginnen
Chętnie pokażę, że ​​jestem dobrym pracownikiem.
make the most of sth
Lernen beginnen
wykorzystać coś jak najlepiej się da
I look forward to my holiday.
Lernen beginnen
Nie mogę się doczekać mojego urlopu.
an application for the post of...
Lernen beginnen
podanie na stanowisko...
a post / a position
Lernen beginnen
stanowisko
advertise
Lernen beginnen
ogłaszać, reklamować
a website
Lernen beginnen
strona internetowa
seem
Lernen beginnen
wydawać się
apply for
Lernen beginnen
ubiegać się o
a reputation
Lernen beginnen
reputacja
be keen to do sth
He is keen to work for IKEA.
Lernen beginnen
być chętnym, żeby coś zrobić
look forward to
Lernen beginnen
czekać z niecierpliwością na
an application
Lernen beginnen
podanie lub aplikacja
include
His job includes a lot of hard manual work.
Lernen beginnen
zawierać
supply
Lernen beginnen
dostarczać
up-to-date
Lernen beginnen
aktualny
previous
Lernen beginnen
poprzedni
hesitate
Lernen beginnen
wahać się
details
Lernen beginnen
szczegóły
a request
Lernen beginnen
prośba
regret
Lernen beginnen
żałować
consider
Lernen beginnen
rozważać, wziąć pod uwagę
necessary
Lernen beginnen
niezbędny / konieczny
qualifications
Lernen beginnen
kwalifikacje
sufficient
Lernen beginnen
wystarczający
experience
Lernen beginnen
doświadczenie
opportunity
Lernen beginnen
okazja / możliwość
interest
Lernen beginnen
zainteresowanie
wish
Lernen beginnen
życzyć
success
Lernen beginnen
sukces
employment
Lernen beginnen
zatrudnienie
wishes
Lernen beginnen
życzenia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.