Empik 1A-life stories

 0    29 Datenblatt    piachol1970
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mieć ciekawą prace
Lernen beginnen
have an interesting work
zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
Lernen beginnen
to employ
We're going to recruit more people this year.
mieć dyplom
Lernen beginnen
have a degree
pracodawca
Moim pracodawcą jest młoda, dobrze wykształcona kobieta.
Lernen beginnen
an employer
My employer is a young, well-educated woman.
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
Lernen beginnen
unemployed
Tom is currently unemployed.
rozmawiać ze znajomymi w internecie
Lernen beginnen
chat to your friends online
sławny
Lernen beginnen
celebrity
kucharz
Skończył szkołę kucharzy we Francji.
Lernen beginnen
a cook
He finished a chef school in France.
przepis
Mam sprawdzony przepis na szarlotkę.
Lernen beginnen
a recipe
I have a well-tried recipe for apple pie.
wypróbowany
Lernen beginnen
tried
serial tv
Lernen beginnen
TV series
kampania reklamowa
Nasz kampania reklamowa została rozpoczęta 21 stycznia.
Lernen beginnen
advertising campaign
Our advertising campaign was launched on 21st January.
uruchomiona
Lernen beginnen
launched
rząd
Lernen beginnen
1. the Cabinet 2. the government
świeże składniki
Lernen beginnen
fresh ingredients
składnik
Czy masz wszystkie składniki do upieczenia ciasta?
Lernen beginnen
an ingredient
Have you got all the ingredients for the cake?
perkusja
Lernen beginnen
the drums
Jak Jamie podróżuje po Londynie
Lernen beginnen
How does Jamie travel around London
Kiedy on zrobił pierwszą serię telewizyjną?
Lernen beginnen
When did he make his first television series?
Co on teraz pisze?
Lernen beginnen
What is he writing at the moment?
Jak często był jego program w telewizji?
Lernen beginnen
How often was his program on TV?
Ile ma dzieci?
Lernen beginnen
how many children has he got
Gdzie zamierza otworzyć nowe restauracje?
Lernen beginnen
Where is he going to open his new restaurants?
Dla kogo on zrobił obiad w 1999 roku?
Lernen beginnen
Who did he make lunch for in 1999?
Gdzie mieszkasz?
Lernen beginnen
Where do you live?
W którym innym języku ty mówisz?
Lernen beginnen
Which other language can you speak?
jaka jest Twoja ulubiona restauracja?
Lernen beginnen
What is your favorite restaurant?
Ile brytyjski rząd zgodził się wydać na posiłki szkolne?
Lernen beginnen
How much did the British government agree to spend on school meals?
zgodzić się
Lernen beginnen
agree

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.