Empik - 1C Time off cześć 2

 0    22 Datenblatt    piachol1970
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
My normalnie ćwiczymy jogę raz lub dwa razy w tygodniu
Lernen beginnen
We normally do yoga once or twice a week
Ja czasem idę biegać w soboty
Lernen beginnen
I sometimes go running on Saturdays
Ja chodzę do dentysty raz na pół roku
Lernen beginnen
I go to the dentist once six months
On na ogół jest w domu w niedzielę
Lernen beginnen
He is generally at home on Sunday
Carly chodzi nurkować co kilka tygodni
Lernen beginnen
Carly goes diving every couple weeks
Moi rodzice zawsze sa na wakacjach w styczniu
Lernen beginnen
My parents are always on holiday in January
Ja chodę na wystawy dwa lub trzy razy w roku
Lernen beginnen
I'm going to an art gallery two or three times a year
My okazjonalnie gramy w siatkówkę w weekendy
Lernen beginnen
We occasionally play volleyball at the weekends
Ja widzę moją babcię raz lubdwa razy w roku
Lernen beginnen
I see my grandmother once or twice a year
okazjonalnie
Lernen beginnen
occasionally
prawie wcale
Lernen beginnen
hardly ever
Ja grałem w tenisa wczoraj
Lernen beginnen
I played tennis yesterday
Co Paul robi w tej chwili?
Lernen beginnen
What is Paul doing at the moment?
Gdzie pojechała Anna na wakacje w zeszłym roku?
Lernen beginnen
Where did Anna go on vacation last year?
Kiedy są urodziny siostry Anny?
Lernen beginnen
When is Anna's sister's birthday?
Co Paul robi w swój wolny czas?
Lernen beginnen
What does Paul do in his free time?
Kiedy oni idą do kina?
Lernen beginnen
When do they go to the cinema?
Co Anna będzie robiła w ten wieczór?
Lernen beginnen
What is Anna going to this evening?
Ile państw zwiedził on w ostatnim roku?
Lernen beginnen
How many countries did he visit last year?
Gdzie Anna jedzie na wakacje w przyszłym roku?
Lernen beginnen
Where is Anna going on holiday next year?
Co ini będą robić dziś wieczorem?
Lernen beginnen
What are they going to do evening?
Gdzie oni idą teraz?
Lernen beginnen
Where are they going now?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.