English 3788

 0    288 Datenblatt    jadzyn
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
do tej pory; do chwili obecnej
Lernen beginnen
to date
wyrafinowany (np. o guście); wyszukany (np. o sztuce); skomplikowany; wymyślny (np. o mechanizmie)
Lernen beginnen
sophisticated
sankcja
Lernen beginnen
U sanction
wabić kogoś
Lernen beginnen
to lure sb
rozdawać
Lernen beginnen
to hand out
ulotka
Lernen beginnen
a leaflet
rozdawć l. roznosić ulotki
Lernen beginnen
to leaflet
uwalniać; zwalniać (z/od czegoś)
Lernen beginnen
to free (from/of sth)
attr. zwł. techn. samodzielny; autonomiczny; komp. wolno stojący
Lernen beginnen
stand-alone
zamorski; zagraniczny
Lernen beginnen
overseas
zarażać (czymś); zakażać
Lernen beginnen
to infect (with)
załącznik; dodatek
Lernen beginnen
an attachment
zasadny; słuszny (o pretensji); właściwy; logiczny (o wniosku; rozwiązaniu); prawowity (o dziecku; pochodzeniu)
Lernen beginnen
legitimate
legalizować; sankcjonować (prawem); legitymizować
Lernen beginnen
to legitimate
pod górę (np. o drodze; marszu)
Lernen beginnen
uphill
trudne zmagania
Lernen beginnen
an uphill battle
polit. konferencja/spotkanie na szczycie
Lernen beginnen
a summit conference/meeting
zmierzyć się z czymś
Lernen beginnen
to get to grips with sth
odkładać coś (zwł. pieniądze); rezerwować coś (dla kogoś / na coś)
Lernen beginnen
to set sth aside (for sb/sth)
przygniatający; przytłaczający (t. o większości; zwycięstwie); oszałamiający
Lernen beginnen
overwhelming
całkowity (np. o długości; koszcie)
Lernen beginnen
overall
kompromis; narażenie na szwank (zwł. reputacji)
Lernen beginnen
a compromise
zawrzeć kompromis (z kimś / w sprawie czegoś)
Lernen beginnen
to compromise (with sb / on sth)
skompromitować się
Lernen beginnen
to compromise oneself
zwł. dzienn. polit. impas; sytuacja patowa
Lernen beginnen
a standoff
niezbity; jednoznaczny (np. o dowodach); rozstrzygający; ostateczny; definitywny
Lernen beginnen
conclusive
niewybaczalny
Lernen beginnen
inexcusable
form. wzajemność
Lernen beginnen
U reciprocity
gotowość (do zrobienia czegoś)
Lernen beginnen
U readiness (to do sth)
język migowy
Lernen beginnen
U sign language
odnawialny
Lernen beginnen
renewable
odnawialne źródła energii
Lernen beginnen
pl. renewable energy sources
dotacja; subwencja; subsydium
Lernen beginnen
a subsidy
lukratywny
Lernen beginnen
lucrative
przedłużać (np. cierpienie); przeciągać (np. zebranie)
Lernen beginnen
to prolong
pierwsza rata; zadatek
Lernen beginnen
a down-payment
zapłacić pierwszą ratę za coś; wpłacić zadatek na coś
Lernen beginnen
to make a down-payment on sth
współpracujący; wspólny (o wysiłku)
Lernen beginnen
cooperative
nieprzewidywalny; nieobliczalny
Lernen beginnen
unpredictable
t. przen. kamień węgielny
Lernen beginnen
a cornerstone
kolejny; następujący po sobie
Lernen beginnen
successive
dochód; dochody (państwa; przedsiębiorstwa)
Lernen beginnen
U revenue
uprawnienie
Lernen beginnen
C/U entitlement
bodziec; zachęta (do robienia czegoś)
Lernen beginnen
C/U incentive (to do sth)
przestrzegać (np. prawa; przepisów); prawn. podtrzymywać (np. werdykt niższego sądu)
Lernen beginnen
to uphold
współpracować; współdziałać (z kimś / przy/w czymś)
Lernen beginnen
to cooperate (with sb / in sth)
rozległy (o obszarze; zniszczeniach); obszerny (o opracowaniu)
Lernen beginnen
extensive
fin. akcjonariusz; udziałowiec
Lernen beginnen
a shareholder
inflacja
Lernen beginnen
U inflation
stopa inflacji
Lernen beginnen
U inflation rate
pot. optymistyczny (np. o nastroju; zakończeniu)
Lernen beginnen
upbeat
pług
Lernen beginnen
a plough
orać
Lernen beginnen
to plough
interweniować (w jakiejś sprawie); ingerować
Lernen beginnen
to intervene (in sth)
odstraszyć
Lernen beginnen
to frighten away/off
opary (czegoś)
Lernen beginnen
U haze (of sth)
attr. nadbrzeżny; przybrzeżny
Lernen beginnen
coastal
t. przen. spowijać; osłaniać
Lernen beginnen
to shroud
odpowiednik (np. przedmiot; zjawisko); odpowiednik (= osoba na analogicznym stanowisku)
Lernen beginnen
a counterpart
punkt orientacyjny; charakterystyczny punkt (terenu)
Lernen beginnen
a landmark
plantacja
Lernen beginnen
a plantation
strzelanina
Lernen beginnen
a shootout
rozpuszczalny
Lernen beginnen
soluble
zobowiązywać (kogoś do czegoś); zobowiązać się do (czegoś)
Lernen beginnen
to pledge (sb to sth / sth)
śledztwo; dochodzenie (w sprawie czegoś)
Lernen beginnen
C/U investigation (into sth)
naruszenie (czegoś) (np. praw; umowy)
Lernen beginnen
U infringement (on/of sth)
rysik (do urządzeń)
Lernen beginnen
a stylus
hybrydowy
Lernen beginnen
hybrid
ekon. wydajny; opłacalny
Lernen beginnen
cost-effective
logiczny
Lernen beginnen
logical
ekran dotykowy
Lernen beginnen
a touchscreen
ogłoszenie; obwieszczenie; komunikat
Lernen beginnen
an announcement
droga dojazdowa
Lernen beginnen
an access road
przetarg; oferta
Lernen beginnen
a tender
przyjąć/przedłożyć ofertę
Lernen beginnen
to accept/submit a tender
składać ofertę (na coś)
Lernen beginnen
to tender (for sth)
w toku
Lernen beginnen
in progress
dywidenda
Lernen beginnen
a dividend
handl. fin. zwracać
Lernen beginnen
to refund
spekulacyjny
Lernen beginnen
speculative
hipoteka
Lernen beginnen
a hypothec
hipoteza
Lernen beginnen
a hypothesis
wysunąć hipotezę
Lernen beginnen
to put forward a hypothesis
hipotetyczny
Lernen beginnen
hypothetical
przepływ pieniędzy
Lernen beginnen
U flow of cash
zwolnienie; spowolnienie; t. ekon. zastój
Lernen beginnen
a slowdown
podkopywać (np. zaufanie; zdrowie; autorytet; wał; konstrukcję); osłabiać (np. pewność siebie; nadzieję)
Lernen beginnen
to undermine
gas łupkowy
Lernen beginnen
U shale gas
krzemień
Lernen beginnen
C/U flint
zakłócenie uwagi; odwrócenie uwagi
Lernen beginnen
C/U distraction
wymuszenie; szantaż; wyłudzenie
Lernen beginnen
U extortion
immunitet; biol. med. fizj. odporność
Lernen beginnen
U immunity
form. twierdzić; utrzymywać (że coś jest prawdą
Lernen beginnen
to allege
form. t. przen. wymykać się (komuś/czemuś); być dla kogoś nieosiągalnym
Lernen beginnen
to elude (sb/sth)
wytropić; wyśledzić
Lernen beginnen
to track down
t. przen. trzymać na wodzy; ograniczać
Lernen beginnen
to curb
redukować (o... %)
Lernen beginnen
to reduce (by... %)
okup
Lernen beginnen
a ransom
spadek (czegoś)
Lernen beginnen
a drop (in sth)
lawina błotna; osunięcie (się) ziemi
Lernen beginnen
a landslide
polit. miażdżące l. przygniatające zwycięstwo (w wyborach)
Lernen beginnen
a landslide victory
ulewa
Lernen beginnen
a downpour / a heavy rain
filar; słup
Lernen beginnen
a pillar
areszt domowy
Lernen beginnen
a house arrest
kara dożywotniego więzienia; dożywocie
Lernen beginnen
C/U life imprisonment
o godzinie 11
Lernen beginnen
at 11 (o'clock)
o północy
Lernen beginnen
at midnight
w piątek / w piątki
Lernen beginnen
on Friday / on Fridays
12. marca 1996
Lernen beginnen
on 12 March 1996
w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.
Lernen beginnen
on Christmas Day
w moje urodziny
Lernen beginnen
on my birthday
w październiku
Lernen beginnen
in October
w 1968
Lernen beginnen
in 1968
w XIX wieku
Lernen beginnen
in the 19th century
w przeszłości
Lernen beginnen
in the past
w zimie
Lernen beginnen
in (the) winter
w przyszłości
Lernen beginnen
in (the) future
w tym samym czasie
Lernen beginnen
at the same time
w weekend / w weekendy
Lernen beginnen
at the weekend / at weekends
w nocy
Lernen beginnen
at night
rano/po południu/wieczorem
Lernen beginnen
in the morning/afternoon/evening
w piątek rano/po południu
Lernen beginnen
on Friday morning/afternoon
horyzont
Lernen beginnen
the horizon
na horyzoncie
Lernen beginnen
on the horizon
dylemat
Lernen beginnen
a dilemma
mieć dylemat
Lernen beginnen
to be in a dilemma
właściwy dla czegoś (np. o cesze)
Lernen beginnen
inherent to sth
w nieładzie
Lernen beginnen
in disarray
pozbawić kogoś czegoś (np. przywileju; prawa; pozycji); usunąć kogoś skądś (np. ze stanowiska)
Lernen beginnen
to oust sb from sth
ożywiać
Lernen beginnen
to revitalize
subtelny
Lernen beginnen
subtle
fin. fiskalny; skarbowy; podatkowy
Lernen beginnen
fiscal
bagatelizować; pomniejszać; tuszować
Lernen beginnen
to play down
spiskowy; konspiracyjny
Lernen beginnen
conspiratorial
spiskować; konspirować (z kimś / przeciwko komuś)
Lernen beginnen
to conspire (with sb against sth)
wojna; działania wojenne
Lernen beginnen
U warfare
łąka
Lernen beginnen
a meadow
siano
Lernen beginnen
U hay
gł. attr. municypalny; komunalny; miejski
Lernen beginnen
municipal
księżycowy
Lernen beginnen
lunar
dokować; przybijać do nabrzeża; cumować do nabrzeża (o statku)
Lernen beginnen
to dock
kulminować
Lernen beginnen
to culminate
zakończyć się czymś
Lernen beginnen
to culminate in sth
t. przen. demonstrować
Lernen beginnen
to demonstrate
sprawność; wydajność
Lernen beginnen
U efficiency
form. wykorzystywać; użytkować; ekol. t. utylizować
Lernen beginnen
to utilize
podtrzymywać (np. rozmowę; zaangażowanie; ducha; pretensje; ciężar czegoś)
Lernen beginnen
to sustain
konkretne korzyści/rezultaty
Lernen beginnen
pl. tangible benefits/results
surowiec
Lernen beginnen
a raw material
staż; praktyka
Lernen beginnen
an Internship
naśladowca
Lernen beginnen
a copycat
(argumenty) za i przeciw (komuś/czemuś)
Lernen beginnen
the pros and cons (of sb/sth)
administrować; zarządzać; kierować
Lernen beginnen
to administer
wylecieć komuś z pamięci/głowy
Lernen beginnen
to slip sb's memory/mind
przen. pot. przeczucie
Lernen beginnen
a gut feeling
system zarządzania relacyjną bazą danych
Lernen beginnen
Relational Data Base Management System (RDBMS)
współzależność; wzajemna zależność
Lernen beginnen
U interdependence
atomowy
Lernen beginnen
atomic
unikalny
Lernen beginnen
unique
minimalizować
Lernen beginnen
to minimize
nietypowy; nieprawidłowy
Lernen beginnen
abnormal
inicjować
Lernen beginnen
to initiate
podzbiór
Lernen beginnen
a subset
zupełnie l. absolutnie nic
Lernen beginnen
nothing whatsoever
wykonalny; możliwy; prawdopodobny
Lernen beginnen
feasible
ucztować; biesiadować
Lernen beginnen
to feast
t. przen. uczta; biesiada
Lernen beginnen
a feast
intryga
Lernen beginnen
C/U intrigue
katastrofalny; zgubny; fatalny
Lernen beginnen
disastrous
przen. punkt zaczepienia; zaczepienie
Lernen beginnen
a toehold
akurat jak
Lernen beginnen
just as
być u władzy
Lernen beginnen
to be in power
zyskiwać na znaczeniu
Lernen beginnen
to gain in importance
problematyczny; dyskusyjny; wątpliwy
Lernen beginnen
questionable
naiwnie prosty; zbyt uproszczony
Lernen beginnen
simplistic
etniczny
Lernen beginnen
ethnic
anarchia
Lernen beginnen
U anarchy
ramy czasowe
Lernen beginnen
a time frame
podsłuchiwać (kogoś/coś)
Lernen beginnen
to eavesdrop (on sb/sth)
światłowodowy
Lernen beginnen
fiberoptic
tel. światłowód; światłowody
Lernen beginnen
U fiberoptics
zakres; zasięg; skala
Lernen beginnen
C/U scope
wyjaśniać; wyklarować
Lernen beginnen
to clarify
osiągnąć kompromis
Lernen beginnen
to reach compromise
prawo do prywatności
Lernen beginnen
U right to privacy
t. hist. hołd (t. feudalny); cześć
Lernen beginnen
U homage
owładnięty l. ogarnięty czymś (np. smutkiem; recesją)
Lernen beginnen
in the grip of sth
opłata za wstęp (do czegoś l. na coś)
Lernen beginnen
an admission fee (to sth)
reakcja; oddźwięk (na coś)
Lernen beginnen
a response (to sth)
w odpowiedzi na coś
Lernen beginnen
in response to sth
ustępstwo
Lernen beginnen
a concession
nie zważając na coś; bez względu na coś; niezależnie od czegoś
Lernen beginnen
irrespective of sth
wybitny; znany; znaczący; prominentny
Lernen beginnen
prominent
na widocznym miejscu; wydatnie
Lernen beginnen
prominently
tulić; przytulać
Lernen beginnen
to cuddle
łączyć (coś z czymś)
Lernen beginnen
to combine (sth with/and sth)
łączyć przyjemne z pożytecznym
Lernen beginnen
to combine business with pleasure
patent
Lernen beginnen
a patent
opatentować
Lernen beginnen
to patent
uzyskać patent na coś
Lernen beginnen
to take out a patent on sth
licencja; zezwolenie
Lernen beginnen
a license
z definicji; z natury
Lernen beginnen
by definition
prawo własności
Lernen beginnen
U ownership
pot. gotowy
Lernen beginnen
all set
przedrzeć się; przen. uczynić przełomowy krok
Lernen beginnen
to break trough
rozchmurzyć się
Lernen beginnen
to cheer up
wystąpić; ofiarować się (z pomocą); zgłosić się (na ochotnika)
Lernen beginnen
to come forward
skreślać; przekreślać (np. błędną odpowiedź)
Lernen beginnen
to cross out
rozwiewać (np. wątpliwości); rozpraszać (np. chmury)
Lernen beginnen
to dispel
odnawiać coś; oczyszczać coś (np. z brudu)
Lernen beginnen
to do sth over
rodzina wielopokoleniowa
Lernen beginnen
an extended family
form. na żądanie
Lernen beginnen
on demand
sad
Lernen beginnen
an orchard
stożek; szyszka
Lernen beginnen
a cone
grabie
Lernen beginnen
a rake
grabić
Lernen beginnen
to rake
nękać; hist. biczować
Lernen beginnen
to scourge
pomagać komuś w czymś; ułatwiać komuś coś
Lernen beginnen
to aid sb in/with sth
bunt (zwł. w wojsku)
Lernen beginnen
C/U mutiny
wystartować (o rakiecie l. statku kosmicznym)
Lernen beginnen
to blast off
smuga; smużka; pasek; prążek; pręga; zaciek (farby); pasemko (włosów); pasmo (mgły)
Lernen beginnen
a streak
statek/pojazd kosmiczny
Lernen beginnen
a spacecraft
ostroga; przen. bodziec; zachęta
Lernen beginnen
a spur
sprawność; biegłość (w czymś)
Lernen beginnen
U prowess (in sth)
skład chemiczny
Lernen beginnen
U chemical composition
metka z ceną
Lernen beginnen
a price tag
pole naftowe
Lernen beginnen
an oilfield
produkcja; zdolność produkcyjna; górn. wydobycie;
Lernen beginnen
C/U output
uprawniony; kwalifikujący się (do czegoś)
Lernen beginnen
eligible (for sth)
traktat; układ
Lernen beginnen
a treaty
konferencja prasowa
Lernen beginnen
a news conference
tunel aerodynamiczny
Lernen beginnen
a wind tunnel
uchylanie się od płacenia podatku
Lernen beginnen
U tax evasion
gościć
Lernen beginnen
to host
jeden z...
Lernen beginnen
one out of...
nadający się do zamieszkania
Lernen beginnen
habitable
t. przen. podkreślać (np. wyraz; istotność; aspekt)
Lernen beginnen
to underscore
na emigracji/wygnaniu/uchodźstwie
Lernen beginnen
in exile
majaczyć na horyzoncie (zwł. groźnie)
Lernen beginnen
to loom
bezkarność
Lernen beginnen
U impunity
bezkarnie
Lernen beginnen
with impunity
złudny; ułudny
Lernen beginnen
delusive
przyjazny dla środowiska
Lernen beginnen
environmentally friendly
wysypisko (śmieci); składowisko odpadów
Lernen beginnen
a landfill (site)
usuwać odpady
Lernen beginnen
to dispose of waste
usuwanie odpadów
Lernen beginnen
U waste disposal
segregować śmieci
Lernen beginnen
to sort out rubbish
spaliny (samochodowe)
Lernen beginnen
pl. car/exhaust fumes
ścieki
Lernen beginnen
U sewage
oczyszczalnia ścieków
Lernen beginnen
a sewage treatment plant
alternatywne źródła energii
Lernen beginnen
U alternative sources of energy
elektrownia wiatrowa
Lernen beginnen
a wind farm
kwaśny deszcz
Lernen beginnen
U acid rain
dwutlenek węgla
Lernen beginnen
U carbon dioxide
zachmurzony (o niebie); pochmurny (o dniu; poranku)
Lernen beginnen
overcast
chmurzyć się
Lernen beginnen
to overcast
rosa
Lernen beginnen
U dew
kałuża
Lernen beginnen
a puddle
nawóz
Lernen beginnen
a fertilizer
płatek
Lernen beginnen
a petal
łodyga; pień (drzewa; krzewu)
Lernen beginnen
a stem
mięsożerny
Lernen beginnen
carnivore
roslinożerny
Lernen beginnen
herbivore
mruczeć (np. o kocie)
Lernen beginnen
to purr
merdać; machać; kiwać
Lernen beginnen
to wag
promieniowanie UV
Lernen beginnen
U ultra-violet radiation
biodegradowalny
Lernen beginnen
biodegradable
t. ekol. zwrotny (o butelce; opakowaniu); podlegający zwrotowi (o kaucji)
Lernen beginnen
returnable
koić; uśmierzać (ból; zmartwienie); łagodzić (napięcie)
Lernen beginnen
to ease
prawn. zniesławienie
Lernen beginnen
U slander
grabić; plądrować; łupić
Lernen beginnen
to loot
zwł. wojsk. rozmieszczać (broń strategiczną; oddziały)
Lernen beginnen
to deploy
wysiedlać
Lernen beginnen
to displace
wywierać nacisk/wpływ na kogoś/coś
Lernen beginnen
to exert pressure/influence on sb/sth
rozmowy/negocjacje pokojowe
Lernen beginnen
U peace talks
nasilać (się)
Lernen beginnen
to escalate
rozlew krwi
Lernen beginnen
U bloodshed
wet za wet
Lernen beginnen
U tit for tat
nierówny (np. o powierzchni; tętnie; walce; przedstawieniu)
Lernen beginnen
uneven
orny; uprawny
Lernen beginnen
arable
apetyt (na coś)
Lernen beginnen
an appetite (for sth)
otwierać (się) (t. przen. o osobie); rozwijać (się); rozpoczynać (się)
Lernen beginnen
to open up
rozciągać; naciągać (np. gumkę; sweter; mięśnie); rozciągać się; naciągać się (np. o materiale; spodniach)
Lernen beginnen
to stretch
dobroczyńca; ofiarodawca
Lernen beginnen
a benefactor
polit. suwerenność
Lernen beginnen
U sovereignty
prowokacyjny; prowokujący
Lernen beginnen
provocative
sporny; będący przedmiotem dyskusji
Lernen beginnen
at issue
poruszenie; wrzawa; hałas; zgiełk
Lernen beginnen
U uproar

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.