English at Work

 0    100 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
A good example that comes to mind...
Lernen beginnen
Dobrym przykładem, który przychodzi na myśl...
I'm particularly proud of...
Lernen beginnen
Jestem szczególnie dumny z...
Can I make a suggestion?
Lernen beginnen
Czy mogę coś zasugerować?
Hello, I don't think we've met
Lernen beginnen
Witam, nie sądzę że się poznaliśmy
I've just joined the team
Lernen beginnen
Właśnie dołączyłam do zespołu
Have you worked here long?
Lernen beginnen
Długo już tu pracujesz?
I was wondering if you could do something for me...
Lernen beginnen
Zastanawiałem się, czy mógłbyś coś dla mnie zrobić...
Would you be able print out a file for me?
Lernen beginnen
Czy byłbyś w stanie wydrukować plik dla mnie?
Could I have it within ten minutes please?
Lernen beginnen
Czy mogę mieć to w ciągu dziesięciu minut, proszę?
Could you possibly help me with the printer?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś ewentualnie pomóc mi z drukarką?
Would you mind writing your email later?
Lernen beginnen
Czy miałbyś coś przeciwko napisaniu tego maila pozniej?
Is there anything I can do?
Lernen beginnen
Czy jest coś co moge zrobic?
Let me help
Lernen beginnen
Pomogę
Can I give you a hand?
Lernen beginnen
Czy mogę Ci pomóc?
Give me a shout if you need anything
Lernen beginnen
Krzyknij, jeśli bedziesz czegoś potrzebować
I'm really sorry to hear that
Lernen beginnen
Przykro mi to słyszeć
That's totally unacceptable
Lernen beginnen
To jest całkowicie nie do przyjęcia
It must have been very inconvenient for you
Lernen beginnen
To musiało być bardzo niewygodne dla Ciebie
You have my word that we will sort this out
Lernen beginnen
Masz moje słowo, że będziemy to rozwiązywać
And we could include some of our latest-edition imitation oranges to make up for the inconvenience
Lernen beginnen
I w ramach zadośćuczynienia moglibyśmy dołączyć niektóre z naszych pomarańczy z ostatniej edycji
I promise you, it won't happen again
Lernen beginnen
Obiecuję ci, że to się więcej nie powtórzy
You were in a difficult situation and you handled it well
Lernen beginnen
Byłaś w trudnej sytuacji i poradziłaś sobie z nią
Great job. I'm really impressed
Lernen beginnen
Dobra robota. Jestem naprawdę pod wrażeniem
I just want to make sure that...
Lernen beginnen
Chcę się tylko upewnić, że...
Could you possibly clarify...
Lernen beginnen
Czy ewentualnie mógłbyś wyjaśnić...
I just want to check...
Lernen beginnen
Chcę po prostu sprawdzić...
Just to be absolutely clear...
Lernen beginnen
Aby być całkowicie jasnym...
One thing I wasn't sure of was...
Lernen beginnen
Jedno czego nie byłem pewny to...
Well, I'm not so sure about that...
Lernen beginnen
Cóż, nie jestem tego taki pewien...
I see your point but I actually think...
Lernen beginnen
Rozumiem twój punkt widzenia, ale myślę...
Burning the candle at both ends
Lernen beginnen
Wyczerpywać się totalnie (np. bardzo dużo pracować)
Doing overtime
Lernen beginnen
Robić nadgodziny
Putting in the hours
Lernen beginnen
Spędzić nad czymś dużo pracy
Burning out
Lernen beginnen
Wypalać (np. zawodowo)
Today I’m going to ...(and explain)
Lernen beginnen
Dziś mam zamiar ... (I wyjaśnić)
I’ll start by...
Lernen beginnen
Zacznę od...
Then I’m going to move on to discuss...
Lernen beginnen
Potem mam zamiar przenieść się do dyskusji...
And finally...
Lernen beginnen
I w końcu...
I'm a little bit concerned about...
Lernen beginnen
Jestem trochę zaniepokojony...
You need to work on...
Lernen beginnen
Musisz popracować nad...
Perhaps you should think about...
Lernen beginnen
Być może powinieneś pomyśleć o...
Hello? Tip Top Trading. This is Anna speaking
Lernen beginnen
Witam? Tip Top Trading. To mówi Anna
Hello Mrs Smith, how can I help you?
Lernen beginnen
Witam Pani Smith, jak mogę pomóc?
Hello Mrs Smith, how are you?
Lernen beginnen
Witam Pani Smith, jak się masz?
I'm really sorry, he's not available at the moment. Can I take a message?
Lernen beginnen
Bardzo mi przykro, on nie jest w tej chwili dostępny. Czy mogę wziąć wiadomość?
I'm afraid he's busy - shall I ask him to call you back?
Lernen beginnen
Obawiam się, że jest zajęty - Czy poprosić go, aby oddzwonił?
Thank you for calling, goodbye
Lernen beginnen
Dziękuję za telefon, do widzenia
Thank you for your offer. But I'm really sorry, I won't be able to
Lernen beginnen
Dziękuje za ofertę. Naprawdę mi przykro ale nie będę w stanie
I'm afraid it is against company policy...
Lernen beginnen
Obawiam się, że jest to niezgodne z polityką firmy...
It wouldn't be appropriate.
Lernen beginnen
To nie byłoby właściwe.
With regret, I'm going to have to say no
Lernen beginnen
Z żalem, będę musiał powiedzieć nie
I'd like to place an order for...
Lernen beginnen
Chciałabym złożyć zamówienie na...
We're going to need...
Lernen beginnen
Będziemy potrzebować...
Could you send...
Lernen beginnen
Czy mógłbyś wysłać...
Could we also have...
Lernen beginnen
Czy możemy również mieć...
When can we expect to receive them?
Lernen beginnen
Kiedy możemy się spodziewać, aby je otrzymać?
I think there's been a misunderstanding
Lernen beginnen
Myślę, że było to nieporozumienie
There's been a bit of a mix-up
Lernen beginnen
Było trochę zamieszania
Let me explain what happened
Lernen beginnen
Pozwól mi wyjaśnić, co się stało
There are four items on the agenda today
Lernen beginnen
Istnieją cztery punkty porządku dzisiejszych obrad
I would be most grateful if you could give me some help
Lernen beginnen
Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł mi dać jakąś pomoc
Please could I ask you for some advice?
Lernen beginnen
Proszę mógłbym prosić o radę?
I know you're busy but could you spare me a few minutes of your time please?
Lernen beginnen
Wiem, że jesteś zajęty, ale może mógłbyś poświęcić mi kilka minut swojego czasu proszę?
Would you mind not doing that please?
Lernen beginnen
Czy mógłbyś tego nie robić, proszę?
I’m afraid it’s against company policy
Lernen beginnen
Obawiam się, że to niezgodne z polityką firmy
I’m afraid it’s not permitted
Lernen beginnen
Obawiam się, że to nie jest dozwolone
Sorry to have to ask you this but...
Lernen beginnen
Przepraszam, że pytam ale...
If you see a fire, raise the alarm
Lernen beginnen
Jeśli pojawi się ogień, podnieś alarm
Walk calmly to your nearest fire exit
Lernen beginnen
Idź spokojnie do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego
Meet at the fire assembly point
Lernen beginnen
Spotykajmy się w alarmowym punkcie zborczym
No smoking on company premises
Lernen beginnen
Zakaz palenia na terenie firmy
There's no need to panic
Lernen beginnen
Nie ma powodów do paniki
Please leave the building and meet outside
Lernen beginnen
Proszę opuścić budynek i spotkać się na zewnątrz
Use the stairs not the lift
Lernen beginnen
Użyj windy nie schodów
Is anybody missing?
Lernen beginnen
Czy kogoś brakuje?
Hello, I'd to check availability and prices for a room please
Lernen beginnen
Witam, chciałabym sprawdzić dostępność i ceny pokoi
Does the price include breakfast?
Lernen beginnen
Czy cena obejmuje śniadanie?
Are there any business facilities such as internet and wi-fi?
Lernen beginnen
Czy są dostępne jakieś udogodnienia biznesowe, takie jak Internet i Wi-Fi?
I'd like to go ahead and make the reservation please
Lernen beginnen
Chciałbym iść do przodu i dokonać rezerwacji proszę
I'm very disappointed with your service
Lernen beginnen
Jestem bardzo rozczarowany obsługą
The standard of service is not good enough
Lernen beginnen
Standard obsługi nie jest wystarczająco dobry
The room I booked did not meet my expectations
Lernen beginnen
Pokój, który zarezerwowałem nie spełnia moich oczekiwań
I would like this matter resolved as quickly as possible
Lernen beginnen
Chciałbym tę sprawę rozwiązać jak najszybciej
I would like to cancel my reservation and get a full refund
Lernen beginnen
Chciałbym anulować rezerwację i uzyskać pełny zwrot pieniędzy
It's not appropriate to talk like that
Lernen beginnen
To nie jest właściwe, aby tak mówić
Could we change the subject, please?
Lernen beginnen
Czy możemy zmienić temat, proszę?
Can we keep our conversation professional, please
Lernen beginnen
Możemy utrzymać naszą rozmowę profesjonalnie, proszę
My name is Anna. Can you spare a few minutes of your time?
Lernen beginnen
Nazywam się Anna. Czy mógłby pan poświęcić kilka minut swojego czasu?
I’d like to tell you about our great...
Lernen beginnen
Chciałbym opowiedzieć o naszym wspaniałym...
Thank you for your time. We hope to hear from you soon
Lernen beginnen
Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję usłyszeć od ciebie szybko
What kind of price are you willing to pay?
Lernen beginnen
Jaką cenę jesteś w stanie zapłacić?
I don't think we can go that low
Lernen beginnen
Nie sądzę, że możemy zejść tak nisko
If you buy more stock I can offer you a bigger discount
Lernen beginnen
Jeśli kupujesz więcej towaru mogę zaoferować większą zniżkę
I'll meet you half way
Lernen beginnen
Spotkamy się w połowie drogi
I'm sorry to hear you're not happy with our price
Lernen beginnen
Przykro mi słyszeć, że nie jesteś zadowolony z naszej ceny
Thank you for sparing the time to see us
Lernen beginnen
Dziękuję za zużycie czasu, aby nas zobaczyć
I would be grateful if you could just sign the contract
Lernen beginnen
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł po prostu podpisać umowę
Thank you. It was a pleasure doing business with you
Lernen beginnen
Dziękuję Ci. To była przyjemność robić interesy z tobą
Together we can do this job really well
Lernen beginnen
Razem możemy zrobić to zadanie bardzo dobrze
Let's discuss this so we can agree on a plan of action
Lernen beginnen
Porozmawiajmy o tym, dzięki czemu uzgodnimy plan działania

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.