english challenge Ph.D. 12/04/2013 part.3

 0    100 Datenblatt    karollopacinski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
roczny
Lernen beginnen
annual
miejsca przeznaczenia
Lernen beginnen
destinations
spostrzeżenie
Lernen beginnen
insight, observation
udzielać informacji zwrotnej, sprzężenie zwrotne, opinia
Lernen beginnen
feed-back
przedkładać, przedstawić, zgłaszać, proponować
Lernen beginnen
submit
szeroki zakres
Lernen beginnen
broad range
sprawy
Lernen beginnen
issues
krytyka
Lernen beginnen
criticism
pochwały
Lernen beginnen
accolades
jako całość
Lernen beginnen
taken as a whole
przyczyniać się
Lernen beginnen
contribute
społeczność, wspólnota
Lernen beginnen
community
zachęcać, podudzać, popierać, dopingować
Lernen beginnen
encourage
zaangażowanie
Lernen beginnen
engagement
co ciekawe
Lernen beginnen
interestingly
wykraczać poza
Lernen beginnen
extending beyond
konkurent
Lernen beginnen
competitor
ankieta, sondaż
Lernen beginnen
poll
recenzja
Lernen beginnen
review
ludzie są bardziej skłonni
Lernen beginnen
people are more likely
zwolennik
Lernen beginnen
supporter
sprawa, cel, przyczyna
Lernen beginnen
cause
technologiczny
Lernen beginnen
technological
zaangażowanie
Lernen beginnen
involvement
umożliwiający, pozwalający
Lernen beginnen
enabling
uczestnicy
Lernen beginnen
participants
uczestniczyć
Lernen beginnen
participate
nagroda
Lernen beginnen
prize, award
zatytułowany
Lernen beginnen
entitled
prosić
Lernen beginnen
ask
mniej oczywiste
Lernen beginnen
less obvious
a nawet
Lernen beginnen
and even
poddać analizie, przedstawić sprawę
Lernen beginnen
submit
ocenione
Lernen beginnen
evaluated
jury
Lernen beginnen
panel of judges
przesłać, wysłać
Lernen beginnen
upload
określić, ustalić
Lernen beginnen
determine
ostateczny, końcowy, najważniejszy, jedyny w swoim rodzaju
Lernen beginnen
ultimate
poczucie
Lernen beginnen
sense
własność
Lernen beginnen
ownership
zwiększone zaangażowanie
Lernen beginnen
increased engagement
z powodzeniem
Lernen beginnen
successfully
złożyć, przedłożyć, dostarczyć np. dokumenty
Lernen beginnen
submit
przesłanie, misja
Lernen beginnen
message
dopuszczeni
Lernen beginnen
allowed
przystąpić, dołączyć, spotkać się
Lernen beginnen
join
wniosek, podanie
Lernen beginnen
application
wniosek
Lernen beginnen
conclusion
przepis
Lernen beginnen
recipe
pomimo że
Lernen beginnen
although
wygodny
Lernen beginnen
comfortable
przygotowywać się do czegoś
Lernen beginnen
to prep for sth
zdanie, opinia
Lernen beginnen
opinion, view
przeczucie
Lernen beginnen
feeling
leczenie
Lernen beginnen
treatment
zdrowy tryb życia
Lernen beginnen
healthy living
wygoda, udogodnienie, zaleta
Lernen beginnen
convenience
koncentrować się na, skupić się na
Lernen beginnen
focus
móc coś
Lernen beginnen
be able
wprowadzić (kod)
Lernen beginnen
enter
wybrane
Lernen beginnen
selected
otrzymany, dostany
Lernen beginnen
received
przedstawiać
Lernen beginnen
feature
podobnie
Lernen beginnen
similarly
w tym, włączając w to
Lernen beginnen
including
zawody, konkurs
Lernen beginnen
competition
połączenie
Lernen beginnen
conjunction
wędkarz
Lernen beginnen
fisherman
poszczególny
Lernen beginnen
each
bawić
Lernen beginnen
entertain
użytkować, eksploatować
Lernen beginnen
utilize, exploit
zarówno (opinia zarówno moja jak i twoja)
Lernen beginnen
both
zapierający dech w piersiach
Lernen beginnen
breathtaking
zachęcać
Lernen beginnen
encouraged
przedstawić
Lernen beginnen
submit
znaczny, znaczący
Lernen beginnen
considerable
oczywisty
Lernen beginnen
obvious
udostępniać
Lernen beginnen
make available
dodatkowo
Lernen beginnen
in addition, additionally
zasady
Lernen beginnen
policies, rules
rodzicielskie
Lernen beginnen
parental
wytyczne, wskazówki
Lernen beginnen
guidelines
zainteresowany, zatroskany, zaangażowany
Lernen beginnen
concerned
w przygotowaniu
Lernen beginnen
in preparation
uwalniać
Lernen beginnen
release
podejście, metoda
Lernen beginnen
approach
nazywane
Lernen beginnen
referred
alternatywna
Lernen beginnen
alternative
temat
Lernen beginnen
subject, topic
mnożyć, mnogi
Lernen beginnen
multiple
przyzwyczajenie
Lernen beginnen
habit
wyłączność
Lernen beginnen
exclusiveness
wyłączny
Lernen beginnen
exclusive
zbiór
Lernen beginnen
set
pomimo że
Lernen beginnen
while
cenny, wartościowy
Lernen beginnen
valuable
praktyki, zwyczaje, sposoby postępowania
Lernen beginnen
practices
dokładny, szczegółowy
Lernen beginnen
detailed, exact, accurate
dobre samopoczucie
Lernen beginnen
wellness
zwierzę domowe
Lernen beginnen
pet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.