english file 9

 0    12 Datenblatt    mszymanska9
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
poza tym, oprócz, ponadto
Jest zbyt późno, poza tym, jestem śpiący. Czy jest coś, co chcesz robić, oprócz oglądania telewizji?
Lernen beginnen
besides (in addition to or apart from.)
It's too late, besides, I'm sleepy. Is there anything you want to do besides watching TV.
obok, koło, przy
Sit beside me
Lernen beginnen
beside (close to or next to.)
Usiądź obok mnie.
poza (czymś), w powównaniu z
Czy masz jakieś inne, poza tym, pomysły? Zawsze czuję się głupi w porównaniu z nim.
Lernen beginnen
beside (furthermore or and another thing.)
Have you got any other ideas beside that? I always feel stupid beside him.
pójść po coś/kogoś i wrócić
On poszedł i przyniósł słownik. Pójdę po krzesło.
Lernen beginnen
fetch
He fetched the dictionary. I'll fetch a chair.
Stój spokojnie jak zakłądam ci ten naszyjnik.
Lernen beginnen
Keep / hold still while I put this necklace on you
jej mowa była tak nudna że nie była w stacie zatrzymać uwagi
Lernen beginnen
Her talk was so boring that she was unable to hold / keep my attention.
Tyrzmamy, zapisujemy dane i nagrania
on trzyma wszystkie te dane na twardym dysku.
Lernen beginnen
We also keep or hold data and records:
He kept / held all his data on a hard disk.
mieć, osiągnąć rekord w sporcie
She held a record for a long distance running
Lernen beginnen
hold records in sport
Ona miała rekord w bieganiu długo dystansowym
trzymać trzymać/ obejmować/ organiocwoać wydarzenia
możesz potrzymać mi moje książki przez chwilkę? Konferencja odbyła się w Lyonie.
Lernen beginnen
hold - held - held jako (carry / put arms around / contain / organise event)
Can you hold my books for me? The conference was held in Lyon. He held her tightly and hoped that she would stop crying soon.
Tyrzymań = kontynuować/ przechowywać, magazynować/ pozostawać w dobrej kondycji, warunkach
Musisz kontynuować przyjmowanie lekarstw dopóki nie będzie lepiej. Gdzie trzymasz klucze do szopy Nie mogę ich znaleźć.
Lernen beginnen
Keep = continue / store / stay in good condition
You must keep taking the medication until you are quite better. Where do you keep the keys to the shed? I can't find them.
utrzymywać formę, być w dobrej formie
Lernen beginnen
keep fit
dotrzymać obietnicy / sektretu
Lernen beginnen
keep the promise / secret

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.