English For Aircraft - CH. 01

 0    161 Datenblatt    misterkoko
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
TIME LIMITS
Lernen beginnen
terminy, limity czasu, granica czasu
MAINTENANCE CHECKS
Lernen beginnen
kontrole konserwacyjne, testy konserwacyjne
DIMENSIONS AND AREAS
Lernen beginnen
wymiary i obszary, dziedziny
LIFTING AND SHORING
Lernen beginnen
podnoszenie i podpieranie, podpory
LEVELING AND WEIGHING
Lernen beginnen
poziomowanie i ważenie, wyrównywanie
TOWING AND TAXIING
Lernen beginnen
holowanie i kołownaie
PARKING, MOORING, STORING AND RETURN TO SERVICE
Lernen beginnen
parkowanie, cumowanie, magazynowanie i zwrot do serwisu
PLACARDS AND MARKINGS
Lernen beginnen
tablice i znaki, oznaczenia
SERVICING
Lernen beginnen
serwis, obsługa, naprawy
AIRFRAME SYSTEMS
Lernen beginnen
systemy płatowców
STANDARD PRACTICES-AIRFRAME
Lernen beginnen
przepisy techniczne, normaczynnościowa - płatowiec
AIR CONDITIONING
Lernen beginnen
klimatyzacja
AUTO FLIGHT
Lernen beginnen
pilot automatyczny
COMMUNICATIONS
Lernen beginnen
komunikacja
ELECTRICAL POWER
Lernen beginnen
zasilanie, instalacje elektryczne
EQUIPMENT | FURNISHINGS
Lernen beginnen
sprzęt, wyposażenie
FIRE PROTECTION
Lernen beginnen
ochrona przeciwpożarowa
FLIGHT CONTROLS
Lernen beginnen
kontrola lotów
FUEL
Lernen beginnen
paliwa, uzupełniać paliwo, tankować
HYDRAULIC POWER
Lernen beginnen
hydrauliczny, narzędzia hydrauliczne
ICE AND RAIN PROTECTION
Lernen beginnen
ochrona przeciwoblodzenieowa i przeciwdeszczowa
INDICATING|RECORDING SYSTEMS
Lernen beginnen
wskaźniki (przyrządy wskazujące) i systemy rejstracji (zapisu)
LANDING GEAR
Lernen beginnen
podwozie samolotu
LIGHTS
Lernen beginnen
światał, źródła światła, okna
NAVIGATION
Lernen beginnen
nawigacja, żegluga
OXYGEN
Lernen beginnen
tlen
PNEUMATIC
Lernen beginnen
napęd pneumatyczny
WATER|WASTE
Lernen beginnen
woda, odpadki, straty
CENTRALIZED MAINTENANCE
Lernen beginnen
centralna konserwacja
AIRBORNE AUXILIARY POWER
Lernen beginnen
przystosowane do transportu lotniczego - zasilanie pomocnicze
STRUCTURE
Lernen beginnen
struktura, konstrukcja, budowa, układ, osnowa, obiekt
STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES
Lernen beginnen
przepisy techniczne i struktrura
DOORS
Lernen beginnen
drzwi, drzwiczki, klapy, rozpornice
FUSELAGE
Lernen beginnen
kadłub samolotu
NACELLES | PYLONS
Lernen beginnen
gondole / słup stalowy kratowy, wspornik
STABILIZERS
Lernen beginnen
stabilizatory, stateczniki, kolumny stabilizujące
WINDOWS
Lernen beginnen
okna, prześwity, szyby
WINGS
Lernen beginnen
szkrzydła, łopatki, błotniki
STANDARD PRACTICES-ENGINE
Lernen beginnen
przepisy techniczne - silniki (maszyny)
POWER PLANT
Lernen beginnen
urządzenie napędowe, zespół silnikowy, siłownia, elektrownia
ENGINE
Lernen beginnen
silnik, aparat, maszyna, motor
ENG. FUEL AND CONTROL
Lernen beginnen
silnik - paliwo (zasilanie) i sterowanie
IGNITION
Lernen beginnen
zapłon, układ zapłonowy
AIR
Lernen beginnen
powietrze, wietrzyć
ENGINE INDICATING
Lernen beginnen
wskaźniki silników
EXHAUST
Lernen beginnen
wydech, wylot, wydmuch
OIL
Lernen beginnen
olej, ropa naftowa
STARTING
Lernen beginnen
rozruch, uruchominie, puszczenie w ruch
AC ESSENTIAL BUS
Lernen beginnen
AC - magstrala główna (podstawowa)
HP BLEED VALVES
Lernen beginnen
HP - zawór upustowy
AIRSPEED INDICATOR
Lernen beginnen
prędkościomierz, szybkościomierz
YELLOW RESERVOIR
Lernen beginnen
żółty zbiornik
BRAKES
Lernen beginnen
hamulce, hamować
FUEL PUMPS
Lernen beginnen
pompa paliwowa
BATTERIES
Lernen beginnen
akumulatory, baterie
SPOILERS
Lernen beginnen
łopatka hamulca, spjlery, przerywacze, interceptory
THRUST LEVERS
Lernen beginnen
dzwignie - obciążenie?
FIRE DETECT LOOP
Lernen beginnen
petla wykrywania pożarów
OUTFLOW VALVE
Lernen beginnen
zawór odpływu
ALTIMETER
Lernen beginnen
wysokościomierz
AIR CONDITIONING PACK
Lernen beginnen
zestaw do klimatyzacji
ESCAPE SLIDE
Lernen beginnen
zjerzdzalnia ewakuacyjna
TAXI LIGHT
Lernen beginnen
światło kołowania
PASSENGER ADDRESS
Lernen beginnen
adres pasażera?
LAVATORY
Lernen beginnen
umywalnia, toaleta
STATIC INVERTER
Lernen beginnen
przekształtnik statyczny
SHOCK ABSORBER
Lernen beginnen
amortyzator
ENGINE LUBRICATION
Lernen beginnen
smarowanie silnika
PASSENGER DOORS
Lernen beginnen
drzwi dla pasażerów
ELEVATORS
Lernen beginnen
windy
WIRINGS
Lernen beginnen
okablowanie
OXYGEN MASK
Lernen beginnen
maska tlenowa
WINDSHEIELD WIPER
Lernen beginnen
wycieraczky przedniej szyby
INERTIAL REFERENCE SYSTEM
Lernen beginnen
system ukłądów bezwładnościowych, inercialny układ odniesienia
SURGE VENT TANK
Lernen beginnen
zbiornik wyrównawczy - wntylacja, odpowietrzenie
RETURN MANIFOLD
Lernen beginnen
kolektor powrotny
ENGINE PYLON
Lernen beginnen
wspornik silnika
PITOT PROBE
Lernen beginnen
sonda pitota
READING LIGHT
Lernen beginnen
światło do czytania
HOT MANIFOLD
Lernen beginnen
kolektor gorący
PITCH TRIM
Lernen beginnen
kąt natarcia? (nachylenie + wyważenie)
THRUST REVERSER
Lernen beginnen
odwracacz ciągu
AUDIO CONTROL PANEL
Lernen beginnen
panel sterowania dzwiękiem
FUEL FLOW
Lernen beginnen
przepływ paliwa
WING TIPS
Lernen beginnen
końcówki skrzydeł
GEAR UPLOCK BOX
Lernen beginnen
?
TOW BAR
Lernen beginnen
pręt holowniczy
VERTICAL SPEED INDICATOR
Lernen beginnen
wariometr
CABIN SEATS
Lernen beginnen
przedział z siedzeniami?
ALTITUDE KNOB
Lernen beginnen
pokrętł wysokości
TRIM AIR VALVE
Lernen beginnen
kalibracja zaworów powietrza
CB
Lernen beginnen
CIRCUIT BREAKER
CDU
Lernen beginnen
CONTROL AND DISPLAY UNIT
CFDIU
Lernen beginnen
CENTRALIZED FAULT DISPLAY INTERFACE UNIT
CFDS
Lernen beginnen
CENTRALIZED FAULT DISPLAY SYSTEM
CG
Lernen beginnen
CENTER OF GRAVITY
CIDS
Lernen beginnen
CABIN INTERCOMMUNICATION DATA SYSTEM
CMM
Lernen beginnen
CALIBRATION MEMORY MODULE
CPC
Lernen beginnen
CENTRAL PROCESSOR UNIT
CRT
Lernen beginnen
CATHODE RAY TUBE
CSU
Lernen beginnen
COMMAND SENSOR UNIT (SLATS|FLAPS)
CSDU
Lernen beginnen
CARGO SMOKE DETECTION UNIT
DAR
Lernen beginnen
DIGITAL AIDS RECORDER
DC
Lernen beginnen
DIRECT CURRENT
DEU
Lernen beginnen
DECODER|ENCODER UNIT
DDCU
Lernen beginnen
DEDICATED DISPLAY AND CONTROL UNIT
DFDR
Lernen beginnen
DIGITAL FLIGHT DATA RECORDER
DFDRS
Lernen beginnen
DIGITAL FLIGHT DATA RECORDING SYSTEM
DMC
Lernen beginnen
DISPLAY
DME
Lernen beginnen
DISTANCE MESURING EQUIPMENT
DMU
Lernen beginnen
DATA MANAGEMENT UNIT
FADEC
Lernen beginnen
FULL AUTHORITY DIGITAL ENGINE CONTROL
FAC
Lernen beginnen
FLIGHT AUGMENTATION COMPUTER
FCDC
Lernen beginnen
FLIGHT CONTROL DATA CONCETRATOR
FCU
Lernen beginnen
FLIGHT CONTROL UNIT
FCU
Lernen beginnen
FUEL CONTROL UNIT
FLSA
Lernen beginnen
FUEL LEVEL SENSING AMPLIFIER
FLSCU
Lernen beginnen
FUEL LEVEL SENSING CONTROL UNIT
FMGS
Lernen beginnen
FLIGHT MANAGEMENT AND GUIDANCE SYSTEM
FMGC
Lernen beginnen
FLIGHT MANAGEMENT AND GUIDANCE COMPUTER
F|O FO
Lernen beginnen
FIRST OFFICER
FPPU
Lernen beginnen
FEEDBACK POSITION PICK-OFF UNIT
FQIC
Lernen beginnen
FUEL QUANTITY INDICATION COMPUTER
FQI
Lernen beginnen
FUEL QUANTITY INDICATOR
FRU
Lernen beginnen
FLOW REGULATION UNIT
PA
Lernen beginnen
PASSENGER ADDRESS
PAS
Lernen beginnen
PASSENGER ASSIGNMENT SYSTEM
PB
Lernen beginnen
PUSH BUTTON
PCB
Lernen beginnen
PASSENGER CALL BUTTON
PCB
Lernen beginnen
PRINTED CIRCUIT BOARD
PCU
Lernen beginnen
POWER CONTROL UNIT
PCU
Lernen beginnen
PASSENGER CONTROL UNIT
PES
Lernen beginnen
PAX ENTERTAINMENT SYSTEM
PFD
Lernen beginnen
PRIMARY FLIGHT DISPLAY
PHC
Lernen beginnen
PROBES HEAT COMPUTER
P&T
Lernen beginnen
PROGRAMMING AND TEST
PIU
Lernen beginnen
PASSENGER INFORMATION UNIT
PTU
Lernen beginnen
POWER TRANSFER UNIT
COMMUNICATION
Lernen beginnen
komunikacja, łączność komunikacyjna
ADDRESSING
Lernen beginnen
adresowanie, rozwiązywanie
AIRCRAFT
Lernen beginnen
statek powietrzny, samolot
SYSTEM
Lernen beginnen
system, układ, formacja, instalacja
REPORTING
Lernen beginnen
sprawozdania, zgłoszenia, raportowanie
AUTHORITY
Lernen beginnen
prawo, upoważnienie, raportowanie, moc prawna, włądza
DIGITAL
Lernen beginnen
cyfrowy, dyskretny
PRESSURE
Lernen beginnen
cisnienie, napór, nacisk
CABIN
Lernen beginnen
kabina
PAX
Lernen beginnen
PRIVATE AUTOMATIC EXCHANGE
ENTERTAINMENT
Lernen beginnen
zabawa, rozrywka
GUIDANCE
Lernen beginnen
kierowanie, prowadzenie
ABBREVIATIONS AND CONTRACTIONS
Lernen beginnen
skróty i skrócenia
RECONSTITUTE
Lernen beginnen
rekonstruowanie, przeprowadzanie rekonstrukcji
COMPLETE
Lernen beginnen
uzupełniać, wypełniać, dopełniać
CONTRACTION
Lernen beginnen
skurcz, skrócenie, przewężenie, ściągnięcie
BAR-STEERING
Lernen beginnen
drążek kierowniczy?
NOSE WHEEL
Lernen beginnen
przednie koło
NOSE LANDING GEAR
Lernen beginnen
przednie podwozie
CABLE-TOWING
Lernen beginnen
lina holownicza?
MAIN LANDING GEAR
Lernen beginnen
podwozie główne
TOWING ATTACHMENT
Lernen beginnen
osprzęt holowniczy
PRIVATE AUTOMATIC EXCHANGE
Lernen beginnen
centrala prywatna automatyczne (tel.)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.