English Phrases 2/40

 0    29 Datenblatt    kaztrz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
In spite of the fact, 1533
Lernen beginnen
Mimo to, 1533
in spite of something
Lernen beginnen
pomimo czegoś, wbrew czegoś
spite
Lernen beginnen
niechęć, uraza, złość, celowo rozzłościć, zrobić na złość
manual
Lernen beginnen
instrukcja obsługi, podręcznik, fizyczny, ręczny, manualny
I got nothing against honest manual labor.
Lernen beginnen
Nie mam nic przeciwko uczciwej pracy fizycznej.
stick to something
Lernen beginnen
trzymać się czegoś, przestrzegać czegoś (np. diety)
rush headlong into something
Lernen beginnen
pędzić bez opamiętania, zacząć coś robić z entuzjazmem i bez namysłu
trade
Lernen beginnen
handel, branża (np. hotelowa), sprzedaż, wymiana, zamiana, wymiana zawodników (pomiędzy drużynami), zawód, fach
trade
Lernen beginnen
handlować, prowadzić biznes, prowadzić interes, handlować na giełdzie papierów wartościowych, branżowy, rzemieślniczy (dot. zawodu, fachu)
tailor
Lernen beginnen
krawiec (zwykle, choć nie zawsze, ubrań męskich)
sewer
Lernen beginnen
krawiec, krawcowa, kanał ściekowy
debt
Lernen beginnen
dług, wpływ (czyjś na kogoś)
nerves of steel
Lernen beginnen
nerwy ze stali
follow something religiously
Lernen beginnen
bezwzględnie czegoś przestrzegać
by the skin of one's teeth
Lernen beginnen
o mały włos, ledwie
break even
If a start-up breaks even in the first year of operating, it'll be a success.
Lernen beginnen
wyjść na zero
Jeśli firma rozpoczynająca działalność wyjdzie na zero w pierwszym roku działalności, to będzie sukces.
I doubt it.
Lernen beginnen
Wątpię w to.
doubt
Lernen beginnen
wątpliwość, wątpić
even though
Lernen beginnen
pomimo że, chociaż, mimo że, aczkolwiek
outcome
What was the outcome of the action?
Lernen beginnen
wynik, rezultat
Jaki był rezultat akcji?
income
Lernen beginnen
dochód (przychód minus koszty podatkowe)
feeling
Lernen beginnen
uczucie (np. radości, gniewu), opinia (na jakiś temat), uczucie, przeczucie, nastawienie, czucie, dotyk, wrażenie, odczucie, emocjonalny
Mary is very sensitive and feeling.
Lernen beginnen
Mary jest wrażliwa i emocjonalna.
work out
Lernen beginnen
sprawdzać się, powieść się, udawać się, ćwiczyć, wykonywać ćwiczenia fizyczne
work something out
Lernen beginnen
wykombinować coś, obliczyć coś
bust, bust, bust
Lernen beginnen
rozbić, rozwalić (coś), otworzyć siłą (coś), zapuszkować, zaaresztować (gdy policja aresztuje kogoś), doprowadzić do bankructwa (np. firmę, osobę), zdegradować (dać niższy stopień wojskowy)
barely
Lernen beginnen
ledwie, ledwo, prawie nie, prawie wcale, zaledwie (z dużym wysiłkiem), ledwie co, dopiero co, tylko, ledwo (używane do podkreślania, że liczba czegoś jest niewielka)
graduate
Lernen beginnen
absolwent (uniwersytetu), absolwent (szkoły, kolegium lub uniwersytetu), podyplomowy, kończyć studia, uzyskać tytuł, otrzymywać dyplom (np. ukończenia studiów), kończyć szkołę średnią
bust
Lernen beginnen
popiersie, obwód w biuście, nalot (policyjny), krach, klapa (nieudane przedsięwzięcie), zepsuty, biust

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.